1 2 3 4

гурток «Світ навколо мене» 1 рік навчання (Луцишин С.М.) 2021

31 травня 2021 - Администратор

 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНіСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

від 21.05.2021 № 02

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

 

 

від 28.05.2021 № 103

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток

«Світ навколо мене»

 

 

1 рік навчання

 

 

 

 

Автор:

Луцишин Світлана Михайлівна - керівник гуртків комунального закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

 

 

Рецезенти:

Давидюк Наталія Юріївна – методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

Мороз Євдокія Павлівна – методист комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ставлення до довкілля формується в процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної та вольової сфер психіки дитини. Зміст навчального матеріалу програми «Світ навколо мене» знайомить юннатів із представниками флори і фауни; умовами існування, які необхідні для живих істот; елементарними відомостями про взає­модію живої та неживої природи, взаємозв’язки між рослинами і тваринами, їхнім впливом на здоров’я людини; вчить дітей орієнтуватися в найближчому природньому середовищі; знайомить з основними правилами збереження фізичного здоров'я та психологічного благополуччя дітей. Програма розрахована на один рік навчання для дітей дошкільного віку (5–6 років) – 144 години на рік, 4 год. на тиждень. Усі частини тісно пов’язані між собою і, водночас мають самостійний характер.

Мета програми – виховання екологічної культури, цілісного світобачення, почуття  відповідальності за збереження  різноманіття рослинного і тваринного світу; формування базових компетентностей дітей засобами валеологічної освіти.

Основні завдання програми передбачають формування таких компетентностей:

пізнавальної: спрямованої на формування системи сучасних уявлень про живу природу та створення цілісної картини світу; засвоєння знань про здоровий спосіб життя, переконання в необхідності його дотримання; практичної, яка передбачає оволодіння уміннями застосовувати отримані знання для пояснення навколишніх явищ, їхнім впливом на здоров’я людини;

творчої: спрямованої на формування стійкої потреби у самореалізації ; розвиток творчих здібностей та умінь, здатності проявляти творчу ініціативу, а також на здобуття й збагачення у вихованців досвіду власної діяльності, здатності висувати ідеї, гіпотези, розвивати асоціативне мислення, здатності бачити протиріччя та фантазувати, переносити знання та вміння у життя.

комунікативної: спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, розвиток уміння самостійно вирішувати проблеми , здатності застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи у групі;

соціальної:  спрямованої на розвиток у вихованців моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації та самоорганізації; формування доброзичливості, толерантності, професійного самовизначення, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури.

валеологічної: спрямованої на формування  навичок здорового способу життя дитини, уміння безпечно поводитись в природі, на вулиці, вдома.

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, синтез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.

 Форма проведення занять – групова, з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб кожної дитини. Кількісний склад навчальної групи 10-15 вихованців. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

Основний дидактичний принцип – навчання через наочно-практичну діяльність. В процесі реалізації програми необхідно використовувати наступні методи навчання:

пояснювально-ілюстративний;

розповідь;

робота з ілюстраціями та відеоматеріалами;

демонстрація;

практичні роботи.

Програма гуртка «Світ навколо мене» складена на основі навчальних програм:

«Людина і довкілля», затвердженої 10.06. 2019 р. Наказом № 290 управлінням освіти Рівненської обласної державної адміністрації;

 навчальної програми «Основи здорового способу життя», затвердженої 5.09.2014 р. департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації;

 «Рослин – символи України» комунального закладу «Станції юних натуралістів» Рівненької обласної ради (Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму гурток «Рослини – символи України»;

«Юні валеологи» (Дейдиш Л.А.), (Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр Учнівської молоді, Навчальні програми з позашкільної освіти еколого – натуралістичного напрямку: еколого

біологічний (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6201 від 11. 06. 2018));

навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль «Природа рідного краю» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 11.11.2015 № 1/11-16378)

 

 

 

 

 

 

Початковий рівень

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

   Назва розділу

               Кількість годин

теоретичних

практичних

разом

 

Вступ

2

2

4

1.

Явища і процеси в довкіллі

14

28

42

2.

Рослини – частина живої природи

14

32

46

3.

Ліс — зелене багатство країни, його збере­ження й охорона

5

7

12

4.

Гриби

2

2

4

5.

Рослини - символи України.

10

12

22

6.

Сезонні зміни в природі. Ведення фенологіч­них спостережень

2

6

8

 

Підсумок

1

5

6

Всього:

50

94

144

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Вступ (4 год.)

Теоретична частина

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Планета Земля – частина Всесвіту. Людина – частина природи.

Практична частина.

Створення колажу «Секрети космосу». Еко – квест «Природа – наш дім».

 

1. Явища і процеси в довкіллі (28год.)

Теоретична частина.

Пори року. Сонячне світло і тепло. Повітря. Склад повітря. Причини забруднення повітря. Вода. Кругообіг води - основа її збереження.

Значення води в природі. Вода в житті людини. Водойми. Причини забруднення води. Ґрунт . Склад ґрунту. Мешканці ґрунту. Правила поведінки у природі.

Практична частина.

Створення з кольорового паперу лялькового театру «Дванадцять місяців». Виготовлення аплікації з паперу «Сонце».   Виготовлення аплікації з листя дерев і кущів.  Складання правил економії води вдома. Виготовлення аплікації з кольорового паперу «Акваріум». Виготовлення об’ємної іграшки з паперу «Жабеня». Перегляд відеозапису «Моря, ріки, озера України». Перегляд відеозапису мультфільму «Капітошка». Еко-квест «Вода – основа життя». Пр.р. «Властивості повітря». Пр.р. Властивості води. Аплікація з кольорового паперу «Казка про Кита». Перегляд відеозапису казки «Дюймовочка», мультфільму «Воллі». Створення колажу « Що допомагає нам очистити повітря в помешканні?»

Екскурсія в теплицю « Вплив світла і тепла на рослини». Екскурсія по території КЗ «СЮН» «Жива і нежива природа». Екскурсія в природу «Осінні зміни в живій і неживій природі». Екскурсія в природу з метою збору насіння і плодів рослин для підгодівлі зимуючих птахів. Екскурсія в живий куточок «Мешканці водойм». Екскурсія в теплицю «Значення ґрунту для рослин»

 

2. Рослини – частина живої природи ( 46 год.)

Теоретична частина.

Віруси і бактерії. Загальна характеристика рослин. Дерева, кущі, трави. Значення рослин у природі та житті людини. Культурні та дикорослі рослини. 

Зернові культури, які вирощуються в нашій місцевості. Овочеві культури. Плодово – ягідні культури. Кімнатні рослини, їх різноманітність. Лікарські рослини. Рослини - рекордсмени. Рослини-синоптики, особливості прогнозування погоди. Рідкісні рослини України та їх охорона.

Практична частина.

Перегляд мультфільму «Що вміють бактерії?». Створення колажу «Царство рослин». Загадки про рослини. Аплікація з кольорового паперу «Осінні квіти». Виготовлення аплікації з насіння маку.

Театралізована інсценівка казки «Колосок». Ознайомлення з кукурудзяною, манною, перловою, рисовою, гречаною крупами за допомогою колекції круп. Дегустація каші. Ліплення з пластиліну овочів. Перегляд відеоматеріалів «Що виготовляють з технічних культур?». Виготовлення квітів троянди з ватних дисків. Виготовлення аплікації з паперу «Кошик з фруктами» Перегляд відеоматеріалів «Погодуй пташок». Ознайомлення з декоративними рослинами за малюнками. Перегляд фото - та відеоматеріалів «Квіти». Пр.р. Догляд за кімнатними рослинами. Полив і обприскування рослин. Виготовлення паперових пакетів для зберігання лікарських рослин.  Пальчиковий театр «Ріпка». Заочна подорож «Отруйні рослини». Розфарбовування буклетів – розмальовок « Будь в природі обережним!»  Екологічна гра - лото «Знай, люби, бережи».Конкурс віршів і пісень про рослини «Мій  рідний барвінковий край».

Екскурсія в музей «Берегиня» Станції юних натуралістів.  Екскурсія в парк. «Рослини і їхнє довкілля». Екскурсія в овочеву теплицю «Вирощування рослин взимку». Екскурсія в сад з метою підгодівлі зимуючих птахів. Екскурсія в квіткову теплицю Станції юних натуралістів з метою ознайомлення з різновидами кімнатних рослин. Екскурсія в квіткову теплицю «Які рослини передбачають дощ?»

 

3. Ліс — зелене багатство країни, його збере­ження й охорона

( 12год.)

Теоретична частина.

Ліс і його значення в природі. Рослини лісу. Мешканці лісів. Значення лісу в житті людини. Охорона лісів. Правила поводження у лісі

Практична частина.

Конкурс малюнків «Зимовий ліс». Виготовлення аплікації з кольорового паперу «Проліски». Виготовлення з кольорового паперу об’ємних фігур   «Лісові звірята». Театралізована інсценівка казки «Рукавичка». Аплікація з кольорового паперу «Снігурі». Перегляд відеозапису мультфільму «Лісові мандрівники».

4. Гриби (4 год.)

Теоретична частина.

Поняття про гриби. Значення грибів у природі та житті людини. Дружба рослин і тварин з грибами.

Практична частина.

Виготовлення аплікації з кольорового паперу «Гриби». Індивідуальна   робота з картками « Довкілля гриба».

 

5. Рослини символи України (22 год.)

Теоретична частина.

Рослини - символи України. Калина - найбільш шанована рослина в Україні. Дуб – символ могутності та довголіття.

Верба - символ весни. Ранньоквітучі весняні рослини та їх охорона. Вишня – дерево життя. Каштан – квітучий символ Києва.

Льон – основна прядивна культура в Україні. Соняшник. Значення соняшника в природі і народному господарстві.

Народні звичаї та традиції українського народу, пов’язані з рослинами.

 

Практична частина

 Виготовлення колажу «Рослини - символи України». Виготовлення аплікації із рваних частин паперу «Гроно калини». Конкурс малюнків «Дари лісу». Виготовлення аплікації з кольорового паперу «Вербові котики». Аплікація з паперу «Підсніжник».  Виготовлення аплікації з кольорового паперу «Квітуча гілочка вишні». Виготовлення виробів з природного матеріалу (каштанів). Виготовлення аплікації з використанням насіння льону.   Виготовлення об’ємної аплікації квітки соняшника з паперу. Конкурс малюнків «Квіти українського віночка».

Екскурсія в парк «Каштани у нашому місті».

 

6. Ведення фенологіч­них спостережень Сезонні зміни в природі.

(8 год.)

Теоретична частина.

Весна в природі. Весняні явища в житті тварин.

 

Практична частина

Перегляд фото- та відеоматеріалів «Весна прийшла». Конкурс малюнків – ілюстрацій до книги В. Нестайка «Дивовижні пригоди в лісовій школі».

Екскурсія на НДЗД СЮН «Весняно – польові роботи». Екскурсія до парку «Спостереження за весняними явищами в житті рослин».

Підсумок (6год .)

Теоретична частина.

Підведення підсумків роботи гуртка.

 

Практична частина

Виготовлення буклету «Знай, люби, бережи». Екскурсія в Рівненський зоопарк «Вивчаємо птахів». Екскурсія в природу « Улюблений куточок природи».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці на доступному рівні повинні знати:

об’єкти живої і неживої природи ;

 властивості та значення повітря, води, грунту;

явища природи;

основні джерела забруднення  навколишнього середовища;

найпоширеніші види культурних, декоративних рослин;

рослини – символи України;

правила безпечної поведінки в природі.

 

Вихованці повинні вміти:

-        визначати найпоширеніші рослини;

-        розпізнавати за зовнішнім виглядом отруйні рослини і гриби;

-        вести спостереження за природою;

-        економно користуватись водою та електроенергією вдома;

-        дотримуватися техніки безпеки й основ життєдіяльності;

-        прогнозувати наслідки своєї діяльності на довкілля;

 

 

Вихованці мають набути досвід:

 розпізнавання рослин в природі і на малюнках;

- догляду за кімнатними рослинами;

- прогнозування  погоди за народними прикметами;

- бережливого ставлення до навколишнього світу.

 

 

 

 

 

 

Завдання на літо

1.                  Ведення літніх спостережень за природою.

2.                  Складання гербарію рослин.

3.                  Збирання плодів і насіння різних рослин. Складання колекції.

4.                  Виготовлення виробів   з   використанням плодів і насіння.

5.                  Екологічні екскурсії  з батьками в природу:

-                    парк культури і відпочинку  ім. Т.Г. Шевченка;

-               озеро с. Басів Кут;

-               Рівненський краєзнавчий музей.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Література

1.                  Бабин І. І., Царенко А. В., Черняк В. М., Яцук Г. Ф. Пізнай себе.

2.                  Матеріали до курсу «Валеологія». - Тернопіль: ТДПІУО, ТОШО, 2002. – 232 с.

3.                  Барна М.М., Похила Л.С., Шевчик Л.О., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. ІІ частина. Царство тварини. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 144 с.

4.                  Борейко В. Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин: метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. - К. : Логос, 2011. -79 с.

5.                  Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології: Навч. Посіб. – К.: ІЗМН, 1997.

6.                  Булич Е. Г. Муравйова І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. К., 1997. – 224 с.

7.                  Географічна енциклопедія України. – К., 1993. – Т.

8.                  Георгієв Ю. Клімат і регіональна еколого-географічна ситуація в Україні// Вісник Національної академії наук України. – 1994. - No 9-10. – С. 48-52.

9.                  Зелений пакет. Посібник для вчителя. - К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2002. – 256 с.

10.              Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в школі. – 1998. – 32. – С.2-8.

11.              Медико-біологічні основи валеології: Навчальний посібник / За ред. П.Д.

12.              Плахтія – Кам’янець-Подільський: Вид. Кам’янець-сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв, 2003. – 202 с.

13.              МамчурД.І. Овочі і фрукти в нашому харчуванні. – Ужгород, 1989.

14.              Пустовіт Г.П. Екологічне виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах. К.: 2002- 270 с.

15.              Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості. – К., 1996.

16.              Самошкіна К. М. основні напрямки валеології в системі шкільної освіти// Валеологія: методичний бюлетень. - No 10.- Харків, 1995. – С. 5-9.

17.              Сущенко Л. П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. Запоріжжя: Запорізький держуніверситет, 1999. – 308 с.

18.              Хижняк М., Голучиков М. Здоров’я дітей – критерій екологічної безпеки України // Український світ. – 1994. - No 5 – 12. – С. 33

19.              Червона книга України. Тваринний світ/ Редкол.: М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1994. – 464 с.

20.              Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.