1 2 3 4

Нормативні документи щодо провадження освітньої діяльності

Внутрішня система забезпечення якості освіти (3)

Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробило Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, зорієнтовані на допомогу школам у внутрішньому забезпеченні якісної освіти. Згідно з документом, система забезпечення якісної освіти в школі повинна мати не лише зовнішні стимули (ЗНО, інституційний аудит, атестацію та сертифікацію педагогічних працівників тощо), а й внутрішні інструменти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти – це сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості учнів.

На думку розробників Методичних рекомендацій, існування такої внутрішньої системи в школах дозволить підвищити якість освітніх послуг, довіру до результатів навчання, постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси тощо.

Які етапи передбачає процес формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти?

У Методичних рекомендаціях запропоновано три обов’язкові етапи формування внутрішньої системи забезпечення якості:

1. визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

2. забезпечення функціонування цих компонентів;

3. самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти для їх подальшого вдосконалення.