1 2 3 4

"Звірята та малята" для дошкільнят - Гоменюк Катерина Миколаївна

31 серпня 2020 - Администратор

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

комунальний заклад «станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Протокол засідання науково-

методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

22.05.2020

№02 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ управління освіти і науки

Рівненської обласної державної

адміністрації

05.06.2020

 №116  

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

гурток «Звірята і малята»

1 рік навчання

 

 

 

 

 

Автори:

Катерина ГОМЕНЮК — керівник гуртків комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

Рецезенти:

Наталія ДАВИДЮК– методист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;

 

Євдокія МОРОЗ – методист вищої категорії комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Програма гуртка «Звірята та малята» для старшого дошкільного віку створена на основі Програми гуртка «Юні зоологи» (Рекомендовано Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ, 2018). Дана програма була доповнена та адаптована до вимог навчального процесу у зв’язку з відсутністю програми нової редакції.

Навчальна програма розрахована на дітей 5-6 років (один рік навчання) початкового рівня і передбачає 144 години занять, з них: 72 годин теоретичних та 72 практичних занять. Матеріал викладається відповідно до вікових особливостей учнів.

Головною метою програми гуртка «Звірята та малята» є формування знань про охорону природи; ознайомлення дітей з фактами про різноманітність видів тварин і їх життя; про особливості внутрішньовидових і міжвидових відносин; вивчення тварин в їх природному середовищі; вивчення умов і правил утримання та годівлі; розвинути почуття любові до навколишнього середовища; забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації.

Основні завдання передбачають формування таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння базовими знаннями з курсу «Зоологія»; формування знань про охорону природи та правильне поводження в ній; ознайомлення з методикою проведення спостережень в природі та в живому куточку за тваринами та різними явищами природи.

практичної: уміння застосовувати знання для проведення моніторингових досліджень стану тваринного світу, ведення фенологічних спостережень, уміння обирати потрібні джерела інформації та користуватися ними;

творчої: розвиток самостійності, творчої ініціативи, формування творчих здібностей, потреби у творчій самореалізації; формування досвіду практичної та дослідницької діяльності;

соціальної:формування екологічної культури та почуття любові до навколишнього середовища, мотивації на здоровий спосіб життя, потреби у самоосвіті та саморозвитку, позитивних якостей емоційно-вольової сфери: доброзичливості, наполегливості, відповідальності, працелюбства, поваги до людей; навички міжособистісної взаємодії, здатності працювати в команді.

Навчальна програма орієнтована на формування екологічної компетентності вихованців: готовності до раціональної діяльності в природі, збереження існуючої природної рівноваги.

У роботі гуртка застосовують такі методи організації навчально-виховного процесу, як бесіда, пояснення, демонстрація, спостереження, робота з дитячими літературними джерелами, практичні роботи, навчальні ігри, вікторини. У роботі гуртка можна використати такі форми організації навчально-виховного процесу: індивідуальна робота, самостійна робота, консультація, виставка, конкурс, екскурсії, турнір.

 

Початковий рівень, один рік навчання

Навчально-тематичний план

Назва розділу

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Разом

1.

Тваринний світ

5

5

10

2.

Земноводні

6

6

12

3.

Плазуни

9

9

18

4.

Птахи

15

15

30

5.

Ссавці

16

16

32

6.

Комахи

          12

12

24

7.

Риби

8

8

16

8.

Підсумкове заняття

1

1

2

 

Всього

72

72

144

 

Зміст програми

Розділ 1. Тваринний світ (10 год.)

Теоретична частина. Перші тварини, які почали жити з людиною. Поширення тварин на Землі. Роль тварин у житті людини. Чи потрібно охороняти тваринний світ. Що таке «Червона книга»? Рідкісні тварини рідного краю.

 

Практична частина. Година милування природою. Ознайомлення з тваринами живого куточка. Перегляд навчального відеофільму. Виставка малюнків «Тварини рідного краю». Складання ланцюжків живлення тварин рідного краю.

 

 

Розділ 2. Земноводні (12 год.)

Теоретична частина.

Хто такі земноводні? Особливості їх зовнішнього вигляду та середовище існування. Роль земноводних у природі. Хвостаті та безхвості земноводні – їхня схожість та відмінність. Небезпечні земноводні.Тварини – альбіноси. Шпорцієві жаби – мешканці живого куточка.

Практична частина. Спостереження та догляд за земноводними живого куточка. Перегляд навчального фільму про земноводних. Виготовлення жабок з паперу в техніці орігамі. Перегляд презентації «Цікавинки про земноводних». Створення проєкту «Різноманітні земноводні». Індивідуальна робота з дидактичними картками.

 

Розділ 3. Плазуни (18 год.)

Теоретична частина. Хто такі плазуни? Як вони виглядають та де живуть? Основні представники. Найбільші та найменші плазуни у світі. Плазуни – хижаки. Плазуни живого куточка: черепахи, ящірки, змії. Як потрібно доглядати за ними? Червоновуха черепаха – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Еублефар плямистий – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Королівська сіналойська змія – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування.

Практична частина. Спостереження за плазунами в куточку живої природи. Виготовлення аплікації з природного матеріалу. Перегляд презентації «Цікавинки про плазунів». Перегляд навчального відеофільму. Створення проекту «Цікавий світ плазунів». Виготовлення аплікації із паперу «Весела черепашка». Розгадування загадок про природу. Година милування природою. Індивідуальна робота з дидактичними картками.

 

Розділ 4. Птахи (30 год.)

Теоретична частина. Хто такі птахи? Як вони виглядають та де живуть? Чому птахи літають? Осілі, кочові та перелітні птахи. Чому вони летять у вирій? Раціон підгодівлі зимуючих птахів. Птахи, що живуть на вулицях міста. Птахи на фермі. Птахи в лісі. Екзотичні та декоративні птахи. Птахи, які годують пташенят «молоком». Птахи, які не вміють літати. Хвилясті папуги – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Амадини – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Корелли – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Нерозлучники – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування.

Практична частина. Спостереження та догляд за птахами живого куточка. Спостереження за птахами в природі. Перегляд презентації «Цікавинки про птахів». Перегляд навчального відеофільму. Виготовлення годівнички для зимуючих птахів. Виготовлення ласощів для зимуючих птахів. Створення проекту «Птахи світу». Виготовлення птаху із паперу в техніці орігамі. Гра-естафета «Вгадай чий голосок». Вікторина «Чий це дзьоб». Рухлива гра «Птахи». Свято зустрічі пернатих друзів. Індивідуальна робота з дидактичними картками. Екологічний конкурс «Природа в загадках, прислів’ях, приказках, віршах». Виготовлення аплікації з паперу «Сова».

 

Розділ 5. Ссавці (32 год.)

Теоретична частина. Хто такі ссавці? Як вони виглядають та де живуть? Які тварини впадають у зимову сплячку? Ссавці – хижаки. Ссавці рекордсмени: найбільші та найменші представники. Сумчасті тварини. Хутрові звірі та їх охорона. Мій домашній улюбленець. Собака – друг людини; породи та догляд. Кіт домашній – породи та догляд. Безпритульні тварини на вулицях міста. Кролі – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Породи та особливості догляду. Морські свинки – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Породи. Шиншила – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Джунгарські хом’яки – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування.

Практична частина.Перегляд навчального відеофільму. Перегляд презентації «Цікавинки про ссавців». Виставка малюнків «Мій домашній улюбленець». Створення проєкту «Чудернацькі звірі». Година милування природою. Виготовлення поробок з паперу в техніці орігамі. Створення каталогу порід собак. Створення каталогу порід котів. Спостереження та догляд за кроликами живого куточку. Спостереження та догляд за морськими свинками живого куточку. Спостереження та догляд за шиншилою живого куточка. Спостереження та догляд за джунгарськими хом’яками живого куточка. Створення каталогу порід декоративних кролів. Створення каталогу порід морських свинок. Індивідуальна робота з дидактичними картками. Виготовлення аплікації з паперу «Ведмедик».

 

Розділ 6.  Комахи (24 год.)

Теоретична частина. Хто такі комахи? Як вони виглядають та де живуть? Основні представники. Чим комахи відрізняються від павуків. Корисні та шкідливі комахи. Найбільші та найменші комахи світу. Куди взимку зникають комахи? Життєвий цикл комах.  Як спілкуються комахи? Метелики – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Бедрики – особливості зовнішнього вигляду та середовище існування. Бджола: звідки береться мед. Мурашки – як вони живуть?

Практична частина. Перегляд навчального відеофільму. Перегляд презентації «Цікавинки про комах», «Життєвий цикл комах». Виставка малюнків «Різнобарвні метелики». Створення проєкту «Дивовижні комахи». Година милування природою. Вікторина «Комахи України». Виготовлення аплікації з паперу «Бедрики».  Індивідуальна робота з дидактичними картками. Екологічний конкурс «Природа в загадках, прислів’ях, приказках, віршах». Гра «Мурашник». Екологічне лото «Зникаючі комахи та шкідники».

 

Розділ 7. Риби (16 год.)

Теоретична частина. Хто такі риби? Як вони виглядають та їх пристосування до життя у воді. Риби прісних водойм. Морські мешканці. Посеред коралів. Акваріумні мешканці. Риби-рекордсмени. Значення риб у житті людини. Особливості догляду за акваріумом та його мешканцями.

Практична частина. Спостереження та догляд за акваріумними рибками живого куточка. Виготовлення аплікації з паперу «Мій акваріум». Створення каталогу акваріумних риб. Гра «Створи водойму». Індивідуальна робота з дидактичними картками. Перегляд навчального відеофільму. Відгадування загадок про риб. Перегляд презентації «Риби-рекордсмени».

 

Розділ 8. Підсумок (2 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртка.

 

Практична частина.Екскурсія до зоопарку.

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати і розуміти:

·       правила поведінки в природі, правила безпеки життєдіяльності під час проведення походів, екскурсій;

·       систематику живих організмів, зв’язки між живими організмами та довкіллям;

·       представників тваринного світу своєї місцевості та світу;

·       представників тварин рідного краю, що занесені до Червоної книги України;

·       правила утримування та годівлі тварин у живому куточку.

Вихованці мають вміти і застосовувати:

·       дотримуватись правил поведінки в природі, правил безпеки життєдіяльності під час проведення походів та екскурсій;

·       визначати представників тваринного світу в їх природному середовищі;

·       створювати умови для утримання тварин живого куточка; 

·       створювати проекти та самостійно працювати з дидактичними картками.

Вихованці мають набути досвід:

·       самостійної роботи над творчими завданнями та проектами;

·       визначення представників тваринного світу;

·       догляду за тваринами живого куточка;

·       правильного поводження в природі та на екскурсіях.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дмитрієв Ю.Д. Ця дивовижна наука зоологія: Етюди про зоологію та зоологів. Для серед. та ст. шкіл. в./Мал.М.М.Ємельянова; [Рецензент О.В. Лаврух]. – К.: Веселка, 1981. – 189 с., іл.

 2. Константинов В.М.Зоология позвоночных / В.М.Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова М: Академия, 2000. – 496 с.

3.Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини. – К.: Радянська школа, 1974. – 150 с., іл…

4.Молис С.А. Книга для чтения по зоологи: Для учащихся 6-7 кл./Сост. С.А. Молис. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 224 с., ил.

5.Смогоржевський Л.О.Хордові тварини. – К.: Рад. школа, 1980. – 136 с., іл.

6. Хрестоматія із зоології/ Упор. А.М. Охріменко, Е.В. Шухова. – 2-ге вид., доп. – К.: Рад.шк., 1988. – 272 с.: іл..

7.Талпош В.С. Зоологія. Словник-довідник. Поняття, терміни. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 240 с.

8.Цеханська О.Ф. Атлас тварин/ О.Ф.Цеханська, Д.Г. Стрєлков. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011.