1 2 3 4

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу „Вчимося заповідувати”

13 жовтня 2014 - Администратор

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу

„Вчимося заповідувати”

 

Враховуючи актуальність завдання подальшого розвитку національної мережі та з метою втілення Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні та Указу Президента від 23.05.05 №838/2005 „Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприянням Державної служби молоді Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Наукового центру заповідної справи продовжує щорічний Всеукраїнський конкурс "Вчимося заповідувати".

Метою конкурсу є:

- широке залучення юнацької молоді до роботи по збереженню біорізноманіття у рамках Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської Конвенції;

- активація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності;

- вивчення методів оцінки стану природних територій та негативного впливу антропогенних факторів довкілля;

- виховання національної свідомості;

- формування екологічного світогляду та засад раціонального природокористування.

Основним завданням конкурсу є:

- дослідження стану водно-болотних угідь, їхньої роботи (рослинний та тваринний світ), підготовка документів на заповідання територій або пропозицій щодо включення даного водно-болотного угіддя до списку тих, що мають міжнародне значення;

- вивчення стану прибережних захисних смуг та водоохоронних зон малих річок;

- виявлення та фіксація (фотозвинувачення) порушень природоохоронного законодавства й, у першу чергу, "Водного кодексу України";

- просвітницька робота щодо значення водно-болотних угідь та збереження унікальних природних територій.

До участі у конкурсу залучаються загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади, творчі учнівські об’єднання, дитячі громадській екологічні організації.

Вимоги до подання робіт.

Учасники конкурсу за наслідками роботи відповідно до змісту завдання оформлюють звіти за картами обстежених територій, альбом, фото- або кінорепортажі, або оформлюють документацію в іншому вигляді, яка розкриває зміст роботи.

Претенденти подають наступні матеріали:

- відомості про проведені експедиції, походи по водно-болотних угіддях регіону, опис рослинного та тваринного світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до Червоної книги України;

- документацію про роботу по заповіданню території (при наявності показників);

- фото- або відеоматеріали, що підтверджують факти порушень природоохоронного законодавства (за наявністю таких);

- звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення водно-болотних угідь (проведення тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів у пресі, на радіо, по телебаченню тощо).

Переможці конкурсу, які посіли І, ІІ, ІІІ місця нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат", найбільш активні учасники – екологічною бібліотечкою від Державної служби заповідної справи та Наукового Центру заповідної справи.

Матеріали,    відповідно до Умов проведення конкурсу, надсилаються до 01 листопада (терміни подачі матеріалів можуть змінюватись) на адресу оргкомітету обласного етапу: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79-Б  комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, тел. (0362) 23-01-49.

Е-mail rivneosun2007@ukr.net