1 2 3 4

Умови проведення Всеукраїнської трудової акції „Юний селекціонер”

13 жовтня 2014 - Администратор

Всеукраїнська трудова акція „Юний селекціонер”

 

Мета і завдання конкурсу

Основна мета конкурсу:

- розвиток мережі гуртків-селекціонерів;

- поглиблення змісту роботи на навчально-дослідних земельних ділянках;

- залучення учнів старших класів до проведення дослідів з генетики та селекції;

- виховання екологічної культури праці;

- створення умов для творчого самовдосконалення;

- підготовка учнівської молоді до навчання у вищих учбових закладах.

Завдання конкурсу

- створення банку даних про поширення сортів і гібридів;

- сільськогосподарських культур (у тому числі трансгенних) у регіонах;

- ознайомлення з досягненнями сучасної селекції та генетики;

- оволодіння технікою селекційного процесу (виведення нових сортів за завданням вчених НДІ, вищих учбових закладів);

- проведення випробовування перспективних сортів і гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції;

- ознайомлення з сучасними технологіями вирощування насіння сільськогосподарських культур.

 

 

Учасники конкурсу

До участі у конкурсі залучаються учні загальноосвітніх, позашкільних та професійних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, професійно-технічних училищ, обласних, міських, районних еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, Будинків і Палаців школярів, окремих гуртків, клубів та інших учнівських об’єднань, які займаються дослідницькою роботою.

Умови проведення конкурсу

Конкурс „Юний селекціонер” – проводиться у два тури: очний та заочний.

Учасники заочного туру, за наслідками роботи, оформлюють звіти, щоденники дослідницької роботи, а також колекції та гербарії.
Кожна робота повинна включати схему та методику проведення досліду.
Для розкриття змісту дослідна робота повинна супроводжуватись фотографіями, слайдами, відеозаписами та іншими ілюстраційними матеріалами.

Представлені на конкурс матеріали повинні супроводжуватись інформацією про учасника конкурсу.

Критерії відбору робіт переможців

- актуальність, повнота розкриття теми;

- методика ведення експерименту;

- аргументованість висновків з урахуванням власного внеску дослідника;

- наявність колекцій, гербаріїв, фотографій тощо;

- якість інформаційних матеріалів;

- наявність екологічного обґрунтування;

- практичне значення;

- відгук наукових установ.

Керівництво конкурсом

Керівництво конкурсом на кращого юного селекціонера, підведення підсумків, визначення переможців здійснює оргкомітет та конкурсна комісія, створені із представників Національного аграрного та Національного еколого-натуралістичного центрів.

Відзначення переможців

Переможці заочного туру конкурсу запрошуються до участі в очному турі, під час якого проводиться індивідуальний захист робіт та виконання конкурсних завдань.

Згідно з угодою НЕНЦ і НАУ переможці очного конкурсу отримають право на співбесіду під час вступних іспитів до Національного аграрного університету за спеціальністю "Селекція та генетика".

Переможці заочного туру конкурсу "Юний селекціонер" нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат", цінними подарунками, почесними Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Матеріали, відповідно до Умов проведення конкурсу, надсилаються до 01 листопада (терміни подачі матеріалу можуть змінюватись) на адресу оргкомітету: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79-Б  комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, тел. (0362) 23-01-49.