1 2 3 4

Умови проведення Всеукраїнської акції "День натураліста"

6 жовтня 2014 - Администратор

Умови
проведення Всеукраїнської акції „День натураліста”

 

1. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнська акція „День натураліста” ( далі - акція) - це щорічний захід, започаткований з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів.

1.2. Основними завдання акції є:

- популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю;
          - підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-дослідних земельних ділянках;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності;
          - виявлення та підтримка учнівських ініціатив, направлених на розвиток шкільної демократії і самоврядування.

1.3. Загальне керівництво акцією здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Безпосереднє керівництво в регіонах здійснюють обласні позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму.

2. Учасники акції.

До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів.

3. Порядок і терміни проведення акції.

3.1.Акція проводиться щорічно, починаючи з 2008 року, в останній день третього тижня вересня. Акція може проводитись під гаслом : „У Юннатії кордонів немає”, „Юннат - це на все життя” тощо.

3.2. Акція може починатися у вибраний колективом час за довільною

програмою. Завершується акція на третьому тижні вересня.

 3.3. До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи: трудові акції з впорядкуванням певних територій; просвітницькі природоохоронні заходи; дитячі науково-практичні конференції; благодійні виставки - продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках; посвята молодших школярів в юннати; спільні заходи з батьківською громадськістю, а також із заінтересованими установами та організаціями.
Також у закладі можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації.

4. Підсумкові матеріали акції.

4.1 За наслідками проведення акції заклад готує сторінку літопису "День натураліста України" в друкованому вигляді, на електронних носіях (CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW.
         4.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до комунального закладу „Станція юних натуралістів”: 33028, м.Рівне, вул. Чорновола, 79-Б
  до 10 жовтня поточного року.

5. Підведення підсумків.