1 2 3 4

Конспект заняття "Міжнародний науково-освітній проект GLOBE". Автор: Гайдаченко Л.П., завідувач методичного відділу, керівник гуртка

27 жовтня 2014 - Администратор

Тема: Міжнародний науково-освітній проект GLOBE.

Мета: ознайомити з міжнародним науково-освітнім проектом GLOBE, з завданнями та основними напрямками досліджень; сприяти розвитку в учнів інтересу метеорологічних спостережень та участі у програмі GLOBE, ознайомити з сайтом GLOBE.

Тип заняття: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійна презентація,  відеофільм про GLOBE.

 

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Бесіда

Що таке спостереження за природою? Які ви знаєте програми, що займаються спостереженнями за погодою?

 

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Сьогодні на занятті ми ознайомимося з науково-освітнім проектом GLOBE, що займається питаннями дослідження за навколишнім середовищем з метою поліпшення довкілля.  

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1.     Що таке GLOBE?

Програма GLOBE – „Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля” - це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об’єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників, спрямовані на отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

GLOBE - це наука і освіта, а не лише вивчення наукових дисциплін. Як наукова та освітня програма, GLOBE не починається і не обмежується лише збором даних. Вчені збирають дані спостережень за змінами навколишнього середовища для розуміння явищ та процесів, які відбуваються у природі - те саме роблять і школярі.

Перегляд відеофільму "GLOBE".

2. Напрями дослідження GLOBE.

Програма GLOBE має пять основних напрямків дослідження:

1.     Атмосфера

Атмосферні умови можуть мати важливий вплив на типи рослин і тварин, які можуть жити на певній території, а також на формування ґрунту. Атмосферні вимірювання, зібрані учнями GLOBE важливі для вчених, що вивчають погоду, клімат, ґрунтово-рослинний покрив, фенологію, екологію, біологію, гідрологію та ґрунти.

2.     Рослинний покрив/Біологія

Розрізняють природний і змінений рослинний покрив. Території зі зміненим рослинним покривом включають міські та промислові зони, сільськогосподарські райони і транспортні зони. Території з природним рослинним - це природні середовища існування: пустелі, ліси, водойми тощо. Всі живі істоти - включаючи людину - залежать від середовища їх проживання, тобто від рослинного покриву. Рослинний покрив забезпечує притулок, їжу і захист. Рослинний покрив прямо впливає на види тварин, які населяють територію.

3.     Земля як система

Розуміння Землі як системи вимагає дослідження усіх зв’'язків між обов’язковими компонентами цієї системи: атмосферою, кріосферою, гідросферою, літосферою та біосферою. Програма GLOBE допомагає учням зрозуміти, як працює Земля як система шляхом збору даних та проведенні досліджень. Фенологія - вивчення реакції живих організмів на сезонні зміни у навколишньому середовищі - є ключовим компонентом напрямку досліджень Земля як система. Зміни тривалості вегетаційного періоду, інтервалу між озелененням і опаданням листя, можуть бути ознакою глобальної зміни клімату.

4.     Ґрунтознавство

Ґрунт - це тонкий поверхневий пухкий шар земної кори, який є дуже важливим, хоч і обмеженим природним ресурсом, який зачіпає кожну частину екосистеми. Ґрунти утримують поживні речовини і воду для рослин і тварин. Ґрунти також фільтрують і очищують воду, можуть змінити хімічний склад води. Ґрунти зберігають та передають тепло і впливають на температуру атмосфери.

5.     Гідрологія

Вода бере участь у багатьох важливих природних хімічних реакціях і є гарним розчинником. Зміна будь-якої частини системи Землі, наприклад, кількості або типу рослинності в регіоні залежить від гідрологічного режиму території. Дощ зі снігом захоплюють аерозолі з повітря. Кислотні води повільно розчиняють каміння і скелі, виносячи розчинені твердих речовин у водойми. Розчинені або суспендовані домішки визначають хімічний склад води. Поточні моніторингові програми в багатьох районах світу охоплюють лише кілька водойм, а вимірювання проводяться кілька разів на рік. Студенти GLOBE надають цінні дані, які допоможуть заповнити ці прогалини і поліпшити наше розуміння природних вод Землі.

3.     Особливості програми GLOBE.

Програма розроблена для школярів віком від пяти до шістнадцяти років. За допомогою уніфікованих методів спостереження діти збирають дані про навколишнє середовище, надсилають їх в центр оброблення даних через комп'ютерну мережу Internet, отримуючи яскраві наочні зображення, побудовані на основі їх даних та інформації, переданої іншими школами світу, які залучені до програми GLOBE. Водночас це відкриває можливість використовувати ці дані в освітніх та науково-дослідницьких цілях, а також співпрацювати з вченими, іншими учнями і товариствами, які займаються програмою GLOBE, в усьому світі.

Роль вчителя полягає стимулюванні та підсиленні природного інтересу своїх учнів. Інтерес учнів може приймати вигляд запитання, на яке вони хочу знайти відповідь, і збирання даних є частиною відповіді на це питання. Записування, узагальнення та аналіз даних є необхідною складовою процесу, що передує знаходженню відповіді, новим здогадкам та відточуванню питань, а звітування даними є важливим для GLOBE з точки зору надання учням наукового досвіду. Теоретичні знання отримуються під час різних досліджень для того, щоб включити отримані вимірювання у науковий контекст, а дискусії і приклади надаються для того, щоб навчитися аналізувати дані. Навчальні уроки допомагають вчителям підготувати учнів до збору даних, допомогти учням зрозуміти зв'язок науки з їх вимірюваннями, а також сприяють зусиллям учнів досягти результату за рахунок різних технік аналізу.

4.Знайомство з сайтом GLOBE.

На сайті GLOBE міститься вся інформація для того, щоб розпочати дослідження за протоколами GLOBE в навчальному закладі. Необхідно вибрати той вид досліджень та занять, які допоможуть досягти поставлених навчальних цілей. Позначки навчальних рівнів - початковий (1-4 класи), середній (5-8 класи), старший (9-12 класи) - допомагають швидко підібрати потрібний матеріал з огляду на освітній рівень для гуртківців певного віку.

GLOBE забезпечує матеріалами для підтримки учнів у процесі наукового дослідження. Опубліковані описи практичних робіт та вимоги до обладнання надають учням достатньо інформації так, що вони можуть бути впевнені, що їхні виміри є точними та їх можна порівнювати з даними з різних куточків світу.

Практична робота.

Перегляд мультимедійної презентації "Інструкції по введенюю даних на сайт GLOBE"

Введення даних на сайт GLOBE, отриманих під час обласної навчально-польової експедиції учнівської молоді „ЮНЕКО”, що проходила на березі озера Білого Володимирецького району, на території Рівненського природного заповідника.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Що таке GLOBE? Які дослідження можна проводити по даній програмі?

VІ. Підсумок заняття.

Процес спостереження за явищами та процесами, які відбуваються у навколишньому середовищі GLOBE, аналіз отриманих даних, спілкування з іншими учасниками програми, обмін досвідом та величезний об'єм цікавої та пізнавальної інформації про нашу Землю - це те, що зробить наші заняття не тільки цікавими, а корисними для всього людства!