1 2 3 4

Лист Про проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»

19 березня 2018 - Администратор

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 19 березня  2018 р.  № 02-06/97

 

Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

 

Директорам закладів загальної

середньої та позашкільної освіти

 

Головам обєднаних

територіальних громад

 

 

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з квітникарства та 
ландшафтного дизайну 
«Квітуча Україна»

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 за №12,  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 19 березня  до 17 травня  проводить Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну „Квітуча Україна” (Положення про проведення конкурсу додається ).

До участі в конкурсі запрошуються команди закладів загальної середньої та позашкільної освіти. До складу команди входить 5 осіб: 4 учні віком від 13 до 18 років включно та 1 керівник.

Конкурс проводиться у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний), ІІ етап – фінальний (очний) – проводиться в м. Києві.

Для участі в І етапі Конкурсу необхідно до 10 квітня надіслати заявку та проект озеленення території навчального закладу на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028,                    м. Рівне, вул. Чорновола, 79-б, Е-mail:rivneosun2007@ukr.net

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                                 В. Воробей

 

 

 

Положення
про Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»


І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (далі -Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою формування екологічної культуриособистості, залучення учнівської молоді до роботи з покращення зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну територій навчальних закладів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- активізація пізнавальної, творчої діяльності учнів загальноосвітніх і позашкільних начальних закладів;

- обмін досвідом роботи з організації творчих об’єднань квітникарсько-ландшафтного напряму;

- популяризація досягнень вітчизняного квітникарства та декоративного садівництва, нових прогресивних агротехнічних технологій;

- ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та озеленення, розроблення ландшафтних композицій;

- залучення учнів до озеленення територій навчальних закладів.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (далі - НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

 

II. Учасники Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь команди загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі - учасники).

2.2. До складу команди входять 4 особи - учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно.

2.3. Заміна членів команди можлива за рішенням голови організаційного комітету Конкурсу після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.

2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.


         IІІ. Журі Конкурсу

3.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання проектів (ескізів) його учасників, результатів їх упровадження та визначення переможців і призерів Конкурсу.

3.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, наукових установ та організацій, працівників ботанічних садів (за згодою).

3.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

 

ІV. Порядок і строки проведення Конкурсу.

4.1. Конкурс проводиться у два етапи:

I етап: відбірковий (заочний);

II етап: фінальний (очний).

4.2. Строки проведення Конкурсу визначаються наказом МОН України та повідомляються органу виконавчої влади у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві (далі - орган управління освітою) не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

4.3. Для участі в І етапі Конкурсу загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади надсилають заявку за формою згідно з додатком до цього Положення та проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на поштову адресу: комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 79-б, Е-mail:rivneosun2007@ukr.net . Журі Конкурсу розглядає подані учасниками проекти (ескізи) озеленення територій навчальних закладів, визначає переможців І етапу Конкурсу і надсилає їх роботи в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді в м. Київ.

4.4. У II етапі Конкурсу беруть участь команди, які стали переможцями       І етапу.

4.5. Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення II етапу.

4.6. Організація та проведення II етапу Конкурсу здійснюється за програмою, яка включає:

презентацію проектів (ескізів) озеленення території навчального закладу;

практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.

4.7. Презентація проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу проводиться в довільній формі.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

4.11. Презентація проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу оцінюється журі за такими критеріями:

- новизна та оригінальність проекту - до 15 балів;

- економічність проекту - до 10 балів;

- презентабельність проекту - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію проекту (ескізу) озеленення території навчального закладу - 30 балів.

4.12. У практичній реалізації проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ беруть участь усі члени команди.

4.13. Результати практичної реалізації проекту на ділянках НЕНЦ оцінюються журі за такими критеріями:

- оригінальність ідеї - до 15 балів;

- технологічність - до 12 балів;

- рівень виконання агротехнічних прийомів - до 15 балів;

- творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення - до 12 балів;

- композиційна довершеність - до 10 балів;

- командна робота - до 6 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ, - 70 балів.

4.14. Загальна максимальна кількість балів, яку може отримати команда за участь у Конкурсі, - 100 балів.

V. Визначення та нагородження переможця та призерів Конкурсу

5.1. Переможець та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

5.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

5.3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

5.4. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу є учасник, який набрав більшу кількість балів за практичну реалізацію проекту (ескізу) на ділянках НЕНЦ.

5.5. Переможець і призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів.

Решті учасників II етапу Конкурсу вручаються дипломи учасників.

5.6. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

5.7. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА


на участь у Всеукраїнському конкурсі з квітництва та
ландшафтного дизайну „Квітуча Україна”

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народження

(число, місяць)

Вік учасника

Найменування навчального закладу

Найменування творчого учнівського обєднання,

гуртка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник команди: ___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________________________________________________
(найменування посади)

___________________________________________________________________

(контактний телефон, електронна адреса)
Найменування проекту (ескізу)________________________________________

___________________________________________________________________
Коротка характеристика проекту (ескізу):________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток: проект (ескіз) озеленення території навчального закладу на ________
арк.

 

 _________________ _______ ____________________
(керівник закладу) (підпис) (П.І.Б.)                                                         М.П.