1 2 3 4

Лист про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”

25 жовтня 2018 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79 б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua­­­­­­­­­­­­

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 жовтня 2018 р.    02-06 /317

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

Керівникам об’єднаних територіальних громад


Про проведення обласного етапу

Всеукраїнського конкурсу

„До чистих джерел”

 

         Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  від 09 листопада 2015 р. №2306/03/2-07/15 про  проведення конкурсу „До чистих джерел”, з метою розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціонального використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи,  розвитку громадянських екологічних ініціатив  у 2015 році стартував щорічний Всеукраїнський конкурс „До чистих джерел”.

         До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, студенти закладів професійно-технічної, вищої освіти, місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні земле- і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, засоби масової інформації, громадські організації.

Порядок  проведення Всеукраїнського конкурсуДо чистих джерел” у додатках.

Матеріали просимо надсилати до 15 листопада 2018 року на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028,  Рівне, вул. Чорновола 79-б.

 

Директор Станції юних натуралістів                                      В.ВОРОБЕЙ

Дячук О.С. (0362)63-50-29

 

Додатки

ПОРЯДОК

проведення Всеукраїнського конкурсу

„До чистих джерел”

 

Основні положення про конкурс До чистих джерел

 

Метою Всеукраїнського конкурсу До чистих джерел (далі – Конкурс) є розширення в суспільстві практичної природоохоронної діяльності, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, розвитку громадянських екологічних ініціатив.

Учасники Конкурсу

Учасниками Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел” уважаються місцеві державні адміністрації, сільські, селищні та міські ради, колективні та індивідуальні земле- і водокористувачі, установи, підприємства усіх форм власності, загальноосвітні, професійно-технічні, позашкільні та вищі навчальні заклади, засоби масової інформації, громадські організації, окремі громадяни, які надіслали до Конкурсної комісії відповідно оформлені матеріали з підсумками своєї діяльності у сфері охорони та оздоровлення водних об’єктів України.

Завдання Конкурсу

Конкурсу є:

– підтримка та активізація природоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних об’єктів, порівняння існуючої практики використання водних ресурсів з вимогами Водного кодексу України, здійснення конкретних заходів, що зменшують розбіжності між ними;

– залучення широкої громадськості до практичної природоохоронної діяльності шляхом підтримки державою екологічних ініціатив об’єднань громадян та окремих активістів;

– поліпшення просвітницько-інформаційної діяльності ЗМІ щодо основних положень Водного Кодексу України та практики його застосування, актуальних проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров’я людей, висвітлення прикладів позитивної практики водокористування.

 

Напрями діяльності, що підтримуються Конкурсом

Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) окремих річок за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  та широкої громадськості, зокрема:

– відновлення та впорядкування джерел;

– впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) існуючих прибережних захисних смуг річок;

– створення прибережних захисних смуг;

– провадження заходів з відновлення історично сформованих природних ландшафтів у межах водоохоронних зон річок;

– створення (та утримання) об'єктів природно-заповідного фонду для збереження біорізноманіття біля витоків, на дільницях, важливих для гідрологічного і гідробіологічного режимів та у дельтах річок тощо;

Вивчення стану окремих річок (збір інформації) та розробка і впровадження планів дій з їх оздоровлення.

Заходи інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, зокрема: підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок, тощо): про водойми України і плани дій з охорони та відновлення конкретних водних об’єктів.

Публікації у засобах масової інформації за тематикою завдань Конкурсу та висвітлення реалізації заходів, що ним підтримуються.

Проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок тощо.

Проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в долинах річок, зокрема, організація та підтримка у долинах річок еколого-етнографічних туристських маршрутів, баз відпочинку, «екологічних навчальних стежок» тощо.

Упровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва в межах водоохоронних зон водних об’єктів.

Проведення громадських слухань з проблем відповідності стану водних ресурсів вимогам Водного кодексу України та розгляд конкретних Планів дій з поліпшення стану водних ресурсів.

Проведення громадських екологічних експертиз для визначення доцільності утримання окремих ставків та водосховищ на малих і середніх річках, експлуатації та утримання окремих осушувальних та зрошувальних меліоративних систем тощо.

Інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве поліпшення стану водних об’єктів або зростають суспільні можливості для вирішення водно-екологічних проблем.

Порядок проведення Конкурсу

 

Результати Конкурсу затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України й оголошуються на День довкілля з вшануванням і нагородженням переможців.

 

Оформлення матеріалів на Конкурс

На Конкурс подаються такі матеріали:

– відповідно оформлена робота (назва роботи, короткий опис  природного обєкту, інформацію про екологічні проблеми з обовязковою фотофіксацією, інформацію про виконану роботу з усунення проблеми з обовязковою фотофіксацією, інноваційні пропозиції для запобігання в подальшому виникненню аналогічних проблем)

– анкета учасника конкурсу (Додаток );

Матеріали на Конкурс надсилаються

 

Матеріали на Конкурс надсилаються в паперовому та електронному варіанті з поміткою На Всеукраїнський конкурс “До чистих джерел”.

Роботи, надіслані лише на паперових носіях, не будуть допущені до розгляду Конкурсною комісією.

Порядок підбиття підсумків Конкурсу

 

Подані на Конкурс інформаційні частини конкурсних матеріалів (друга сторінка Анкети), аналізуються й оцінюються за системою багатобальних оцінок групою незалежних експертів та конкурсною комісією за основними критеріями:

– отриманий екологічний ефект (комплексність виконаних робіт та їх екологічна значимість);

– актуальність, отриманий соціальний ефект;

– вторинні ефекти і післядія вжитих заходів;

– наявні та можливі прояви негативних наслідків.

Переможці Конкурсу визначаються за найвищою сумарною оцінкою конкурсної роботи.

Порядок нагородження переможців Конкурсу

 

Для нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел” організатори Конкурсу затверджують почесні грамоти і призовий фонд з присудженням однієї першої, однієї другої, двох третіх премій та цінних подарунків по кожній номінації. Розміри премій визначаються залежно від розміру призового фонду напередодні нагородження.

Положення про почесну грамоту і призовий фонд Конкурсу розробляється Конкурсною комісією.

При підбитті підсумків Конкурсу окремо оголошуються імена спонсорів, за підтримки яких виконувались роботи з охорони і оздоровлення річок та інших водних об’єктів, а також призначались додаткові спеціальні нагороди.

За результатами Конкурсу щорічно готується видання „Довідник робіт і учасників Всеукраїнського конкурсу “До чистих джерел”.

Перебіг Конкурсу та його підсумки підлягають широкому висвітленню в засобах масової інформації.

     

 

 

 

 

 

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”

 

Назва конкурсної роботи

 

 

1. За якою категорією (номінацією)* подається робота (вписати повну назву)

__________________________________________________________________________

* (дивитись Порядок проведення Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”,  розділ Категорії (номінації) Конкурсу)

 

 

2. Інформація про колективного заявника (організація, колектив, товариство і таке інше)

Назва організації, колективу_________________________________________________

Юридична адреса, контактні телефони, факс, електронна адреса___________________

_______________________________________________________________________

Коротка інформація про організацію (коли і ким зареєстрована, статутні завдання і напрями діяльності. Прізвище, ім’я по батькові керівника, кількість активних членів, тощо)_____________________________________________________________________

 Яку природоохоронну роботу заявник виконував раніше_________________________

 

 

3. Інформація про індивідуального заявника конкурсної роботи

Прізвище, ім’я по батькові___________________________________________________

Поштова адреса____________________________________________________________

Контактні телефони, факс___________________________________________________

Електронна адреса_________________________________________________________

Рід занять_________________________________________________________________

Досвід у виконанні подібних робіт____________________________________________

* заповнюється для 1 – 3, 8 – 9 категорій учасників Конкурсу

4. Інформація про природний об’єкт, на поліпшення екологічного стану якого спрямована діяльність

 

Назва конкурсної роботи

 

 

5. Інформація про виконану роботу (діяльність), що подається на конкурс 

Які екологічні проблеми вирішувались________________________________________

________________________________________________________________________

Перелік виконаних робіт, їх характер, обсяг, комплексність виконаних робіт та екологічна значимість____________________________________________________

* при необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

 

 

6. Очікуваний природоохоронний ефект на найближчу і віддалену перспективу*

Як змінився екологічний стан водного об’єкту внаслідок виконання Ваших робіт

__________________________________________________________________________

Які заходи Ви плануєте здійснити на цьому об’єкті в майбутньому________________

* при необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

 

7. Отриманий соціальний ефект

Яку допомогу при виконанні робіт надали: місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, організації, громадськість, тощо______________________

Скільки виконавців залучалось до виконання робіт______________________________

Як проводилось інформування громадськості про хід реалізації заходів та їх наслідки__________________________________________________________________

* при необхідності інформацію надати на додаткових сторінках

 

Підпис

Дата

Печатка (якщо є)