1 2 3 4

Про онлайн-засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології на тему: «Всебічний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами позашк

4 листопада 2020 - Администратор
Про онлайн-засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології на тему: «Всебічний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами позашк

 4 листопада 2020 року на платформі Zoom відбулося онлайн-засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології на тему: «Всебічний розвиток особистості та формування її соціально-громадянського досвіду засобами позашкільної освіти». Були присутні 14 педагогів.

Розглядалися питання:

1.    Концепція розвитку громадянської освіти в Україні.

2.    Формування громадянської свідомості підлітків у закладі позашкільної освіти.

3.    Засоби всебічного розвитку особистості.

4.    Гра як засіб всебічного розвитку особистості.

БОБРОВСЬКА Валентина, завідувач відділу біології та валеології, розповіла про Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні, яка була затверджена 3 жовтня 2018 року на засіданні Уряду. Концепція передбачає визначення ціннісних орієнтирів, завдань та специфічних підходів до громадянської освіти, характеристику системи громадянської освіти, а також підготовку нормативно-правової бази.

ВЛАСИК Алла, завідувач відділу біології та валеології, ознайомила з особливостями громадянської освіти у комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Важливим напрямком роботи  закладу освіти є формування громадянської свідомості підростаючого покоління, показниками якої є вміння вести дискусію, оцінювати суспільні явища з загальнолюдських позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання, прагнення єдності громадянської свідомості і дії, слова і діла.

РОМАШКО Раїса, керівник гуртка, розповіла про засоби всебічного розвитку особистості, адже особистість – це людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуального – неповторного. Формування особистості – це становлення людини як соціальної істоти, яке проходить у результаті впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку.

ЛУЦИШИН Світлана, керівник гуртка, ознайомила педагогів із різноманітністю ігор патріотичного та народознавчого спрямування, адже гра є одним із основних засобів розвитку гармонійної особистості.

На завершення засідання відбулося активне обговорення планів щодо подальших форм проведення методичних об’єднань відділу біології та валеології.