1 2 3 4

Про методичне об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології

12 червня 2020 - Администратор
Про методичне об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології

10 червня 2020 року на платформі Zoom відбулося онлайн-засідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу біології та валеології комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з теми «Формування, збереження і зміцнення здоров’я гуртківців як обов’язковий компонент системи громадянської освіти».
МОРОЗ Євдокія, методист біології та валеології, розповіла, що проблема формування здорового способу життя підростаючого покоління України належить до найактуальніших питань, вирішення яких обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Система позашкільної освіти відкриває величезні можливості для формування здорового способу життя дітей та підлітків. Згідно державної програми «Освіта»(«Україна ХХІ століття») та «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Тому обов’язковим компонентом громадянської системи освіти мають бути знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я.
ВЛАСИК Алла, завідувач відділу біології та валеології, описала методику формування здорового способу життя та алгоритм створення здоров’язберігаючого освітнього середовища у комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. У цьому контексті основним завданням закладу є використання здоров’язберігаючих технологій навчання; дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; організація збалансованого харчування; заміна авторитарного стилю спілкування на стиль співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери навчання; формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, культивування здоров’я тощо.
РОМАШКО Раїса, керівник гуртка «Людина і довкілля», пояснила, що за енциклопедичним визначенням здоров’я – це природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини визначається комплексом біологічних (успадкованих та набутих) та соціальних факторів. Взагалі, поняття здоров’я є дещо умовним та об’єктивно встановлюється за сукупністю антропометричних, клінічних, біохімічних та фізіологічних показників, що визначаються із урахуванням статевого, вікового факторів, а також кліматичних та географічних умов.
ЛУЦИШИН Світлана, керівник гуртка «Основи валеології»,поділилась досвідом впровадження серед гуртківців правил загартовування організму, різноманітних фізичних вправ для збільшення росту, заходів попередження неврозів. Світлана Михайлівна підкреслила необхідність виконання комплексу ранкової гімнастики для забезпечення нормальної працездатності впродовж дня, важливість укладання харчового раціону з урахуванням індивідуальних особливостей, дотримання режиму дня.
Одним із компонентів здорового способу життя та правильного його формування є фізичне виховання. Про це розповіли ПОДДУБНЯК Руслана, керівник гуртка «Юні кінологи», та ГОМЕНЮК Катерина, керівник гуртка «Юні зоологи».Використаннязасобівфізичноїкультурина занятті гуртків займає основне місце в системі профілактичних заходів, спрямованих на корекцію здоров’я, рівень якого у гуртківців, у зв’язку з наслідками урбанізації, негативними впливами екології, стресовими чинниками та іншими факторами, різко знижується. Важливо, щоб учні усвідомлювали важливість занять фізичною культурою, відчували потребу в них.
На завершення засідання методичного об’єднання педагоги відділу біології та валеології обмінялись думками, намітили планина подальше проведення методичних об’єднань та підвели підсумки роботи за навчальний рік.