1 2 3 4

Програма гуртка "До таємниць природи" молодший шкільний вік, автор: Омельченко М.І.

2 грудня 2014 - Администратор

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На заняттях гуртка діти отримують елементарні знання про цікавий світ природи, пізнають його таємниці. Зміст навчального матеріалу ознайомлює гуртківців із представниками флори і фауни рідного краю, умовами існування, які необхідні для живих істот, значенням природи в житті людини, вчить учнів орієнтуватися в навколишньому природному середовищі.

Мета програми – формування у школярів екологічної культури, розуміння взаємозв’язку природних явищ.

Завдання:

-          ознайомити дітей із  типовими представниками рослинного і тваринного світу рідного краю, явищами природи;

-            формувати  вміння доглядати за об’єктами живої природи, проводити фенологічні спостереження, навички екологічно грамотної поведінки в природі;

-            виховувати любов до природи рідного краю.

Зміст програми передбачає ознайомлення дітей із причинами анабіозу тварин, про те як відбувається зимова сплячка у ссавців, земноводних, плазунів тощо.

Діти пізнають таємниці світу комах. Ознайомлюються з такою наукою, як ентомологія. Діти вчаться оберігати та приваблювати корисних комах.

Важливе значення для вивчення матеріалу мають екскурсії та практичні роботи  на природі, під час яких предмети та явища розглядаються у взаємозв’язку.

На заняттях гуртка практикуються ігрові форми роботи (конкурси, вікторини, ігри-змагання), що допомагають краще засвоювати програмний матеріал.

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва розділу (теми)

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Усього

1.

Вступ

2

2

4

2.

У природі осінь

30

14

34

3.

Прийшла зима

10

8

18

4.

Зимова сплячка у тварин

12

6

18

5.

Весна

10

8

18

6.

Таємниці світу комах

18

14

32

7.

Життя під водою

10

6

16

8.

Природні орієнтири

4

-

4

9.

Підсумкове заняття

2

-

2

                Разом:

88

56

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1.       Вступ (4 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Зародження життя на Землі.

 

2.       У природі осінь (34 год.)

Теоретична частина.

Сезонні зміни у природі. Осінь. Ознаки осені в природі. Життя рослин, рослин, тварин, птахів восени. Відліт птахів у вирій. Орієнтація птахів під час перельотів. Осінні фенологічні спостереження у природі. Осінні явища природи: хмари, вітер, дощ, роса. Осінні роботи людей в саду, на городі.

Практична частина.

Складання спектрограми осіннього листя.

Заготівля кормів для підгодівлі птахів взимку.

Виготовлення колекції „осіннє листя”.

Трудові десанти на навчально-дослідну земельну ділянку.

Конкурс малюнка „Осіння пора”.

Екскурсії.

Вивчення змін, які відбуваються з рослинами восени.

Спостереження за поведінкою птахів восени.

Осінні зміни на екологічний стежці.

 

3.       Прийшла зима (18 год.)

Теоретична частина.

Життя природи взимку. Тварини взимку. Життя птахів взимку. Зимові явища природи. Пристосування рослин і тварин до зимівлі.

Практична частина.

Акція „Годівничка”.

Конкурс-гра „Хто як зимує?”.

Виготовлення паперових прикрас на ялинку.

Екскурсія до зимового парку з метою розпізнавання видів дерев у безлистому стані.

 

4.       Зимова сплячка у тварин (18 год.)

Теоретична частина.

Анабіоз. Причини впадання тварин у різні стани анабіозу. Зимова сплячка у земноводних, плазунів. Ссавці, які впадають у зимову сплячку. Зміни у ссавців, які впадають у зимову сплячку. Зимування риб. Життя птахів взимку. Механізми, що регулюють стан зимової сплячки. Вихід із стану зимової сплячки.

 

Практична частина.

 

Допоможемо пернатим. Написання міні-реферату „Я  - друг природи”.

Екскурсія до зимового зоопарку. Спостереження за поведінкою тварин.

 

5.       Весна (18 год .)

 

Теоретична частина.

 

Рослинний світ навесні. Провісники весни - первоцвіти мого краю. Приліт птахів. Весняні явища в житті тварин. Весняні клопоти на городі.

 

Практична частина.

 

Операція „Первоцвіт”.

Конкурс міні-рефератів „Моя улюблена пора року - весна”.

Екскурсії.

 

Спостереження за проявом весняних явищ у природі.

Екскурсія у природу з метою спостереження за птахами.

 

6.       Таємниці світу комах (32 год.)

Теоретична частина.

 

Наука ентомологія. Різноманітність комах, їх значення у природі. Середовище існування комах. Комахи - наші друзі. Різниця між комахами і павуками. Представники світу комах: богомоли, клопи, золотоочки, жужелиці, бабки, сонечкові, оси та бджоли, метелики. Захист та приваблювання корисних комах. Створення колекції комах.

 

Практична частина.

 

Знайомство з видами метеликів.

Написання міні-рефератів „Метелики - літаючі квіти”.

Визначення комах, що зустрічаються на екологічній стежці.

Збір комах для колекції.

 

Екскурсії.

 

Екскурсія у відділ „Природа” краєзнавчого музею з метою ознайомлення з місцевими видами комах.

Екскурсія у природу з метою спостереження за комахами.

Екскурсія на луки, до водойми з метою спостереження за бабками.

 

7.       Життя під водою (16 год.)

 

Теоретична частина.

 

Підводне царство рослин.

Тварини водойм. Молюски та  ракоподібні. У царстві риб. Екзотичні риби. Хижі риби. Риби з електричним струмом. Акули. Морські звірі - кити. Друзі людей - дельфіни.

 

Практична частина.

 

Створення домашнього акваріума та догляд за ним.

 

Екскурсії.

 


Екскурсії до акваріумного залу зоопарку для знайомства з екзотичними видами риб.

 

 

Екскурсія у відділ „Природи” краєзнавчого музею. Тема: „Підводний світ”.

 

 

8.       Природні орієнтири (4 год.)

 

Теоретична частина.

 

Сторони горизонту.  Орієнтування за корою дерев, мохами і мурашниками. Лісові „ліхтарики” і „маячки”. Небесні компаси.

 

9.       Підсумкове заняття (2 год.)

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

На заняттях гуртка діти отримують елементарні знання про цікавий і загадковий світ природи, про явища природи. Формується екологічна культура та виховується любов до природи рідного краю.

Діти повинні знати:

 

- значення природи у житті людини;

- як зароджувалось життя на Землі;

- характерні ознаки сезонних змін у природі (осінь, зима, весна, літо);

- життя рослин і тварин у різні пори року;

- пристосування тварин до зміни умов існування (міграції, линька, сплячка);

- механізми, що регулюють стан зимової сплячки;

- представників рослинного і тваринного світу морів і океанів;

- елементарні уявлення про науку ентомологію;

- найбільш поширені види комах;

- комах друзів і комах ворогів;

- що таке фенологічні спостереження, як їх проводити;

- проводити спостереження у різні пори року;

- рідкісні рослини і тварини свого краю.

 

           Діти повинні вміти:

- вести сезонні фенологічні спостереження у природі;

- збирати та складати гербарій;

- збирати та виготовляти колекції комах;

- розпізнавати види комах у природі;

- розпізнавати найбільш поширені види дерев і кущів;

- визначити вид дерев за силуетом, корою, гілками, хвоєю, насінням;

- екологічно грамотно поводитись під час відпочинку у природі;

- писати міні-реферати за окремими темами програми;

- орієнтуватись у довкіллі за природними орієнтирами.

 

Вихованці мають набути досвід:

-            екологічно грамотної поведінки у природі;

-            ведення фенологічних спостережень;

-            визначення сторін горизонту за природними орієнтирами;

-            створення домашнього акваріума та догляду за ним;

-            ведення календаря природи;

-            створення колекції комах;

-            складання спектрограми осіннього листя;

-            заготівлі кормів для підгодівлі птахів взимку.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Фесюкова  Л.Б., Григорьєва О.О. Пори року. Комплексні заняття. - Х.: Веста: ТОВ Видавництво „Ранок”, 2007. - 208 с.

2. Барна М.М., Похила Л.С., Шевчик Л.О., Яцук Г.Ф. Біологія для допитливих. ІІ частина. Царство тварин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 144 с.

3.  Філатова А.І. Природа і ми.- К.: „Реклама”;1990. - 136 с.

4.  Корнєєв О.П, Юним фенологам. - К: „Радянська школа”, 1984. - 40 с.

5.  Цибульська Г.М. Корисні комахи. -К: „Реклама”, 1984. -28 с.

6.  Пащенко Ю.Й. Бережіть плазунів - вони корисні. -К.:1971. -63 с.

7. Міщенко Н.Ф. Природа одвічно мудра. Пос.для учнів загальноосвітніх закладів.-К.: Грамота, 2001. - 87 с.

8. Меремінський А.Й., Сацюк І.Л. Рідкісні тварини і рослини Рівненщини. Рівне, Українське товариство охорони природи,2002. - 153 с.

9. Енциклопедія: Тварини і рослини світу. Для молодшого шкільного віку. - Львів, Аверс, 2002. - 176 с.

10. Злотин А.З. Летающие цветы. -К.:Урожай,1991.-138 с.

11. Рощин А.Н. Учись ориентироваться на местности.-К.: Рад.школа, 1982. - 79 с.

12.  Сергеев Б.Ф. Мир амфибий. - М.: Колос, 1983. - 191 с.

13.  Щербиновский Н. Шестиногие враги и друзья. М: Детгиз,1961. - 253 с.