1 2 3 4

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-огляду „Географічний майданчик в дії”

13 жовтня 2016 - Администратор

 

Умови проведення

 Всеукраїнського конкурсу-огляду „Географічний майданчик в дії”

 

 1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс-огляд „Географічний майданчик в дії” (далі - конкурс-огляд) проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України в рамках міжнародної науково-освітньої програми СLОВЕ (Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля).

Конкурс-огляд проводиться з метою підвищення ефективності та якості організаційної роботи в рамках моніторингових досліджень навколишнього середовища, поглиблення знань учасників конкурсу з окремих компонентів природи, формування екологічної культури та професійного самовизначення особистості.

Конкурс-огляд планується проводити один раз у три роки.

2. Завдання конкурсу

Завданнями конкурсу-огляду є:

• розширення та поглиблення теоретичних знань з питань: моніторингу за станом довкі­лля; створення, упорядкування навчального метеорологічного майданчику;

• набуття учасниками практичних навичок і вмінь роботи з основними приладами на метеорологічних майданчиках;

• вміння правильно вести календар спостережень і введення даних до мережі Інтернет; проведення спостережень за окремими компонентами довкілля;

• виявлення кращого педагогічного досвіду організації роботи на навчальних метеоро­логічних майданчиках, поширення цього напряму роботи в загальноосвітніх і поза­шкільних навчальних закладах.

3. Учасники конкурсу

До участі в конкурсі залучаються учні, вихованці та учнівські колективи позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

4. Вимоги до матеріалів для участі у конкурсі

Для участі в конкурсі-огляді подаються такі матеріали:

• план навчального метеорологічного майданчика із зазначенням його адміністративної та географічної прив'язки і розташування метеорологічних приладів;

• фотографії, що ілюструють дійсну наявність існування навчального метеорологічного майданчика та дослідів на ньому;

• календар спостережень з обробленими даними (графіки, діаграми тощо), що ведуться на навчальному метеорологічному майданчику за певний період;

• тези науково-дослідницьких робіт, що виконуються на базі навчального метеорологі­чного майданчика.

Матеріали оформлюються у вигляді звітів, альбомів, фоторобіт і відображають результати моніторингової роботи учнів і вихованців, а також перспективи розвитку даного напряму дія­льності.

5. Керівництво конкурсом

Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців здійснює На­ціональний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

6. Підведення підсумків та нагородження переможців

Переможці будуть відзначені грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Кращий досвід буде висвітлено в журналах Паросток та інших засобах масової інформа­ції. На основі узагальнених даних будуть готуватися колективні публікації.