1 2 3 4

Умови проведення еколого-натуралістичного походу „Біощит”

13 жовтня 2014 - Администратор

Умови проведення еколого-натуралістичного походу „Біощит”

 

Вперше пропонується комплексна програма охорони та практичного використання корисних комах під назвою еколого-натуралістичний похід "Біощит". Його мета – залучення учнів до роботи по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, саду, сільськогосподарських культур від шкідників в Україні. Відповідно до цієї мети ставляться такі питання:

- поширення знань з біології корисних безхребетних, їх ролі в екосистемах, методах охорони та раціонального використання;

- пропаганда величезної ролі безхребетних в регуляції чисельності шкідливих комах, запиленні рослин, ґрунтоутворюючому процесі тощо;

- збирання і систематизація даних про господарства, які запроваджують біологічні методи захисту рослин, популяризації передового досвіду;

- організація молоді для здійснення практичної допомоги сільськогосподарським та лісогосподарським органам і підприємствам у розробці та впровадженні у виробництва біологічних методів захисту рослин, охорони корисних видів безхребетних, створення сприятливих умов для їх існування.

У рамках походу "Біощит" проводяться такі операції:

1. Операція "Мурашка". Мета цієї операції – сприяння більш широкому застосуванню біологічних методів захисту лісу та підвищенню його продуктивності шляхом охорони корисних мурашок.

2. Операція "Реміза". Мета – підвищення стійкості лісових насаджень шляхом комплексних біологічних лісозахисних заходів.

3. Операція "Джміль". Мета – ефективне використання диких комах-запилювачів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

4. Операція "Махаон". Мета – охорона рідкісних видів безхребетних.

Умови походу

Основні показники походу "Біощит":

1. Масова агітаційна та пропагандистська робота по виявленню корисної ролі безхребетних у природі і господарській діяльності людини, формування дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорони. Кількість проведених за даною темою бесід, лекцій, тематичних вечорів, виданих плакатів, листівок, буклетів, виступів у пресі, по радіо, телебаченню, проведених семінарів, виставок; підготовка та видання методичних матеріалів, їх зразки.

2. Організаційна робота:

а) участь учнівських об’єднань;

б) участь дитячих колективів. Кількість шкільних лісництв, які беруть участь у поході, обсяг виконаної ними роботи за операціями;

в) робота секцій охорони корисних комах.

3. По вказаним операціям:

3.1. "Мурашка":

а) проведення інвентаризації та паспортизації комплексів мурашників, створення схем їх розміщення на територіях підприємств лісового господарства, створення документації на комплекси гнізд по областях, районах тощо;

б) охорона мурашників. Кількість закріплених за учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами комплексів мурашників, кількість огороджених мурашників, встановлення аншлагів, інші заходи щодо захисту мурашників;

в) біотехнічні заходи. Покращення умов існування корисних мурашок у лісі (прочистка, освітлення гнізд). Контроль за станом мурашників у зонах масового відпочинку та районах промислового забруднення.

3.2. "Реміза":(комплекс лісозахисних заходів)

а) організація реміз. Кількість реміз, в яких проводиться основний комплекс заходів;

б) біотехнічні заходи. Підтримання реміз у функціональному стані і створення в них додаткових умов для різних корисних тварин;

в) охорона реміз. Закріплення реміз за різними учнівськими об’єднаннями і шкільними лісництвами, огороджування, встановлення аншлагів. Контроль за станом реміз;

г) проведення охоронних заходів з іншими комахами-ентомофагами (золотогузки, туруни), ін.

3.3. "Джміль":

а) проведення інвентаризації та паспортизації колоній і місць перебування диких комах-запилювачів (поодинокі бджоли, джмелі);

б) розробка системи охорони корисних болонокрильців. Контроль за використанням пестицидів і добрив. Контроль за станом місць перебування корисних болонокрильців;

в) біотехнічні заходи. Встановлення штучних гніздівель для джмелів, поодиноких бджіл, ос;

г) організація системи резерватів для корисних болонокрильців;

д) використання медоносних бджіл для запилювання сільськогосподарських рослин, саду.

3.4. "Махаон":

а) проведення інвентаризації та паспортизації місць перебування та конкретних знахідок рідкісних і зникаючих видів комах;

б) розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаючих видів;

в) контроль за дотриманням правил відшукання рідкісних видів.

Застосування заходів адміністративного та іншого покарання за нанесення шкоди рідкісним видам або місцям їх перебування;

г) організація заказників для охорони рідкісних видів.

Підведення підсумків та визначення переможців
Роботи переможців надсилаються до участі у Всеукраїнському етапі.

Підсумки оцінюються за такими показниками:

1.     Агітаційно-пропагандистська робота серед населення.

2.     Організаційна робота.

3.     Робота по операції "Мурашка".

4.     Робота по операції "Реміза".

5.     Робота по операції "Джміль".

6.     Робота по операції "Махаон".

Участь у поході шкільних лісництв, гуртків юннатів та інших учнівських об’єднань оцінюється конкретно по операціях.

До звіту необхідно включити інформацію про кращі учнівські об’єднання та їх роботу, про більш активних учасників конкретної операції.
За підсумками Всеукраїнського етапу кращі учнівські об’єднання та окремі учасники нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" та грамотами НЕНЦ.

 

Форма
ПІДСУМКИ проведення походу "Біощит"


Зміст заходів                                                                                        Кількісні показники

 

 

І. Масова агітаційна і пропагандистська робота

1. Бесіди, лекції
2. Плакати, листівки
3. Виступи в пресі, по радіо, телебаченню
4. Виставки
5. Семінари, конференції
6. Підготовлено методичних посібників

 

 

ІІ. Організаційна робота

1. Проведення конкурсів, зльотів, шкільних конференцій
2. Участь у Всеукраїнських конкурсах
3. Інформаційні бюлетені

 

 

ІІ. Робота по операції "Мурашка"

1. Кількість виявлених комплексів, гнізд
2. Паспортизовано комплексів
3. Освітлено мурашників
4. Огороджено гнізд
5. Переселено гнізд і лісосік
6. Кількість комплексів, що переведені в режим заказників і пам’яток природи
7. Кількість шкільних лісництв, гуртків, які брали участь в операції

 

 

IV. Робота по операції "Джміль"

1. Кількість виявлених колоній і місць
2. Паспортизовано місць перебування
3. Встановлено штучних гнізд
4. Кількість ділянок, що проведено підсів медоносів
5. Кількість резерваторів для запилювачів
6. Кількість сімей медоносних бджіл, використаних для запилення культурних рослин
7. Кількість гуртків, шкільних лісництв, які брали участь в операції

 

 

V. Робота по операції "Реміза"

1. Кількість місць за квітковими конвеєрами
2. Кількість посаджених чагарників
3. Розташовано штучних гнізд
4. Огороджено реміз
5. Інші заходи

 

VI. Робота по операції "Махаон"

1. Кількість виявлених місць, де зустрічаються рідкісні види
2. Паспортизовано місць, де зустрічаються рідкісні види
3. Кількість рейдів по контролю за станом місць, де зустрічаються рідкісні види
4. Кількість виявлених випадків незаконного відновлювання рідкісних видів
5. Кількість порушень, щодо яких прийняти заходи

 

Матеріали,    відповідно до Умов проведення конкурсу, надсилаються до 10 жовтня (терміни подачі матеріалів можуть змінюватись) на адресу оргкомітету: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79-Б комунальний заклад “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, тел. (0362) 23-01-49. Адреса сайту: http://www.rivneosun.com.ua/. Е-mail rivneosun2007@ukr.net.