1 2 3 4

Положення про Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

17 листопада 2016 - Администратор

Положення

про Всеукраїнський конкурс

науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів

з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

1.2. Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі - Конкурс) проводиться з метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

·   підвищення професійної майстерності педагогів позашкільних навчальних закладів, розвиток їхнього творчого потенціалу;

·   вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи з дітьми та учнівською молоддю, задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

·   впровадження в навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів освітніх програм та методик навчання, орієнтованих на досягнення завдань освіти в інтересах збалансованого розвитку;

·   створення банку методичних матеріалів з організації еколого-природоохоронної та дослідницької діяльності учнів;

·   підтримка творчо працюючих педагогів системи позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.

1.4. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

1.5. Конкурс проводиться спільно з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститутом зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, Інститутом ботаніки імені М.Г.Холодного Національної академії наук України (за їхньою згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться заочно у два етапи:

I етап - обласний (відбірковий) в І півріччі, за результатами якого визначаються переможці;

II етап - Всеукраїнський (фінальний) в ІІ півріччі..

 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом НЕНЦ.

3.2. До складу організаційного комітету включаються працівники МОН України, НЕНЦ, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів (за згодою).

3.3 Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного комітету:

·              розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

·              керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

3.4. Члени організаційного комітету:

·              здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

·              забезпечують порядок проведення Конкурсу;

·              не втручаються в процес оцінювання науково-методичних розробок учасників Конкурсу.

3.5. Секретар організаційного комітету:

·              оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

·              сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;

·              не втручається в процес оцінювання науково-методичних розробок учасників Конкурсу.

 

ІV. Журі Конкурсу

4.1. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих та позашкільних навчальних закладів, наукових установ та організацій з метою забезпечення об'єктивності оцінювання науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів учасників Конкурсу та визначення переможців.

4.2. Склад журі Конкурсу затверджується наказом НЕНЦ.

4.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п'ять осіб.
До складу журі входять голова журі, члени журі (3-5 осіб), секретар журі.

4.4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

4.5. Журі очолює голова. Голова журі:

·              організовує роботу членів журі;

·              проводить засідання журі;

·              бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

·              підписує оціночні протоколи.

4.6. Члени журі:

·              забезпечують об'єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу;

·              заповнюють оціночні протоколи;

·              визначають переможців і призерів Конкурсу.

4.7. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

 

V. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь як окремі педагогічні та науково-педагогічні працівники, так і авторські творчі колективи позашкільних та вищих навчальних закладів, наукових установ (далі - учасники).

5.2. Учасниками Конкурсу подаються заявка за формою згідно з додатком до цього Положення та рукописи науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів.

Подані на Конкурс рукописи науково-методичних розробок повинні відповідати вимогам пункту 6 цього Положення.

5.3. За підсумками проведення І етапу Конкурсу визначаються регіональними оргкомітетами та затверджуються наказом департаменту освіти і науки обласни, Київської міської державної адміністрації переможці, роботи яких направляються для участі у ІІ етапі (Всеукраїнському).

5.4. У ІІ етапі Конкурсу беруть переможці І етапу.

5.5. Регіональні оргкомітети подають Всеукраїнському оргкомітету Конкурсу затверджений загальний наказ із підведення підсумків І етапу, заявку учасників за формою згідно з додатком до цього Положення та рукописи науково-методичних розробок відповідно до вимог пункту 6 цього Положення на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (з поміткою на конверті "Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів").

5.6. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді

5.7. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.

5.8. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись вимог цього Положення.

 

VI. Вимоги та критерії оцінювання рукописів

науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів

6.1. Загальні вимоги до рукописів науково-методичних розробок .

6.1.1.На Конкурс приймаються рукописи науково-методичних розробок із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, а саме:

·              навчальні програми гуртків та інших творчих об'єднань; 

·              програми елективних курсів за різними науковими напрямами;

·              методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації науково-дослідницької та еколого-природоохоронної діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових категорій;

·              дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт;

·              навчальні посібники та розробки для молоді щодо ефективної організації самостійної роботи учнів;

·              проекти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

6.1.2. Подані на Конкурс роботи повинні відповідати діючим вимогам до науково-методичних розробок, затверджених Міністерством освіти і науки України.

6.1.3 Оцінювання науково-методичних розробок, представлених на Конкурс, здійснюється за критеріями:

·              відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки;

·              актуальність і перспективність;

·              достатній теоретичний рівень та дослідницький характер;

·              новизна та прогресивність;

·              відповідність віковим особливостям вихованців;

·              результативність і дієвість;

·              практична спрямованість навчального матеріалу.

6.2. Загальні вимоги до віртуальних ресурсів.

6.2.1.До віртуальних ресурсів належать: віртуальні екскурсії, уроки, тренажери, підручники, книги.

6.2.2. Оцінювання віртуальних ресурсів, представлених на Конкурс , здійснюється за такими критеріями:

·              зміст віртуального ресурсу (підбір матеріалу, інформативність, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, можливість вибору мови);

·              дизайн віртуального ресурсу (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, наявність єдиного стилю оформлення, відповідність та оптимальність графічних елементів змісту).

6.3. Роботи, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, конкурсним журі не розглядаються.

 

VІІ. Визначення, нагородження переможців Конкурсу

7.1. За підсумками Конкурсу визначаються переможці та призери.

7.2. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

7.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеню.

7.4. Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідного ступеня.

7.5. Кращі матеріали Конкурсу рекомендуються до друку у фахових періодичних виданнях.

 

VIII. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

Додаток до Положення про
Всеукраїнський конкурс науково-
методичних розробок та віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти

 

Заявка на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

 

1. Прізвище:

2. Ім'я та по батькові:

3. Тема розробки:

4. Тип розробки:

5. Науковий ступінь:

6. Вчене звання:

7. Місце роботи (навчання):

8. Поштова адреса:

9. Тел/факс:

10. Е-mail:

Дата      “___________201____р.                          Підпис________________