1 2 3 4

ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник“

19 березня 2018 - Администратор

 

  Зареєстровано в Головному                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  управлінні юстиції                                                Наказ управління освіти і науки

  у Рівненській області                                            Рівненської обласної державної

  21 лютого 2011 р.                                                  адміністрації

  за № 12/975                                                           10. 02. 2011   № 53

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу

експериментально-дослідницьких робіт із природознавства

„Юний дослідник“

 

І. Загальні положення

 

Обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник“ (далі - Конкурс) - щорічне змагання учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно, які займаються експериментально-дослідницькою діяльністю в галузі біологічних наук.

Основними завданнями Конкурсу є формування у вихованців первинних екологічних знань; залучення дітей до активної пізнавальної, трудової та суспільно-корисної роботи; пошук і підтримка вихованців, які виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в напрямі природознавства; розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень; створення умов для творчої самореалізації учнів.

 

ІІ. Керівництво  конкурсу

          1. Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

          2. Відповідальність за координацію, організацію та проведення конкурсу покладається на комунальний заклад „Станція юних натуралістів“ Рівненської обласної ради.

 

 

 

Ш. Учасники Конкурсу

1. До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 11 років, які займаються експериментально-дослідницькою діяльністю в галузі біологічних наук.

2. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

3. Керівник призначається з педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів до конкурсу.

4. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

 

 

ІV. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проходить у два етапи:

1.1. І-й етап − заочний конкурс робіт (відбірковий);

1.2. ІІ-й етап − захист робіт.

2. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

  „Я і природа“;

           „Рослини навколо нас“;

  „Тваринний світ;

  „Охорона здоров'я“;

  „Народознавство, краєзнавство“.

3. Тематика експериментально-дослідницької роботи з учнями у віці 9-11 років визначається відповідно до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів різної форми власності („Я і Україна“,„Природа і суспільств“, „Основи здоровя“, „Природознавство“) та програм для творчих учнівських обєднань еколого-натуралістичного напряму, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (лист від 09.12.2003 №1/11-5131).

3.1. Я і природа

- Досліди на визначення якості у відповідності до стану води.

- Дослідження різних типів ґрунту.

- Визначення глибини зволоження ґрунту в залежності від його складу.

- Властивості вітру та їх використання людиною.

- Встановлення залежності між висотою стояння сонця та станом об'єктів природи.

- Сезонні фенологічні спостереження.

- Дослідження звязку між тваринним та рослинним світом.

- Дослідження причин забруднення оточуючого середовища.

- Дослідження води як середовища існування живих організмів.

- Вивчення взаємозв'язків між компонентами ландшафту (гора, ліс, вода тощо).

3.2. Рослини навколо нас

- Дослідження умов проростання рослин.

- Розмноження рослин різними способами.

- Зясування значення вітру для рослин.

- Рослинний годинник.

- Дослідження рослин як біологічних захисників від шкідників.

- Дослідження залежності між станом ґрунту та розвитком рослин.

- Ознайомлення з рослинами, що живуть у воді (прибережній зоні).

3.3. Тваринний світ

- Дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи.

- Досліди на визначення гостроти зору, нюху, слуху у тварин.

- Дослідження орнітофауни своєї місцевості.

- Вивчення зимуючих птахів своєї місцевості.

- Дослідження дафнії в умовах куточка живої природи.

- Спостереження та дослідження молюсків.

- Дослідження сезонних змін видового складу птахів своєї місцевості.

- Дослідження пристосувань тварин до життя в природі.

- Дослідження сезонних змін у житті тварин (в умовах дикої природи, живого куточку).

- Дослідження умов утримання акваріумних рибок.

3.4. Охорона здоров’я

- Дослідження лікарських рослин.

- Шляхи потрапляння мікробів до нашого організму.

- Дослідження біологічних ритмів людини та їх впливу на самопочуття.

- Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів.

- Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан людини.

3.5. Народознавство, краєзнавство

- Перевірка народних прикмет.

- Тварини в народній творчості.

- Рослини та тварини в українській символіці.

- Календарні свята та обряди українського народу.

- Рослини в національній кухні рідного краю.

- Вивчення історії формування ландшафту рідного краю.

- Рослини та тварини в біблійних сюжетів.

 

V. Умови проведення Конкурсу

1. Для участі в І етапі Конкурсу експериментально-дослідницькі роботи учнів подаються організаційному комітетуна паперових та електронних носіях українською мовою. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог щодо оформлення наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Обсяг робіт не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифтомTimesNewRoman, 14; формат роботи − MS Word). Для більш повного висвітлення результатів дослідження, роботи можуть бути ілюстровані фотоматеріалами, малюнками, картами маршрутів тощо.

1.1. В описі експериментально-дослідницької роботи зазначається:

1.1.1. прізвище та ім’я автора;

1.1.2. місце навчання, клас, контактна інформація;

1.1.3. тема та мета дослідження;

1.1.4. місце та строки проведення дослідження;

1.1.5. схема проведення дослідження;

1.1.6. результати дослідження, їх статистична обробка;

1.1.7. висновки.

 

До захисту робіт в II етапі Конкурсу допускаються переможці та призери I етапу.

 

VІ. Критерії оцінювання захисту експериментально-дослідницьких робіт

 

          Захист експериментально-дослідницьких робіт журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями:

 

 

 

Критерії оцінки

 

Оцінка

1.

Повнота розкриття теми

10

2.

Чіткість, лаконічність викладу

5

3.

Наочні матеріали

5

4.

Результативність роботи

5

5.

Повнота відповідей на питання

2

6.

Оригінальність захисту

3

 

ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Підведення підсумків Конкурсу

 

         7.1.    Результати обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник“ оголошуються по його завершенню.

7.2. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).

7.3.  Решта учасників конкурсу отримують подяку за участь у конкурсі.

VІІІ. Фінансування конкурсу

1.Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти  районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

2. Видатки на проведення конкурсу проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів комунального закладу Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  на позашкільні заходи.