1 2 3 4

ПОЛОЖЕННЯ про проведення обласного фестивалю «Українська паляниця»

6 жовтня 2014 - Администратор

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про проведення обласного фестивалю

 «Українська паляниця»

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає порядок проведення обласного фестивалю «Українська паляниця» (далі – Фестиваль).

2. Фестиваль проводиться з метою залучення дітей та молоді до активної пізнавальної, пошукової й трудової діяльності.

3. Основними завданнями Фестивалю є:

створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді;

розвиток у дітей та молоді творчих інтересів до пошукової діяльності;

формування в дітей та молоді шанобливого ставлення до народних традицій;

вивчення, систематизація та поширення передового досвіду щодо організації діяльності музеїв хліба у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

підтримка соціальної активності учнівської молоді.

4. Фестиваль проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

5. Організатором Фестивалю є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

6. Організаційно-методичне забезпечення та проведення Фестивалю здійснює комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

ІІ. Учасники Фестивалю

1. У Фестивалі беруть участь команди загальноосвітніх    і позашкільних навчальних закладів. До складу команди входять до 4-6 осіб: 3-5 учнів  загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців позашкільних навчальних закладів (далі – учасники) та 1 керівник.

2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Фестивалю, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

ІІІ. Строки і порядок  проведення Фестивалю

1. Строки та місце проведення Фестивалю, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до цього Положення.

2. Для участі в Фестивалі подаються такі документи:

Заявка в довільній формі подається до комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

медична довідка про результати медичного огляду учнів, пройденого у встановленому законодавством  порядку;

учнівський квиток при прибутті на Фестиваль.

3.   Під час проведення Фестивалю обробка та захист персональних даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних“.

4. До місця проведення Фестивалю команди прибувають організовано в супроводі керівника команди. Керівник  команди забезпечує збереження життя та здоров’я дітей, прибуття учасників на Фестиваль і повернення їх до навчальних закладів.

5. У межах програми Фестивалю проводяться:

презентація діяльності музеїв хліба (куточків бережливого ставлення до хліба);

виставка – презентація хлібнихвиробів, короваїв;

 

конкурсні виступи учнівських колективів (свято знавців народної обрядовості «Символ  щастя і достатку – паляниця золота»). 

6. Презентація діяльності музеїв хліба (куточків бережливого  ставлення до хліба) та виставка-презентація хлібних виробів, короваїв проводиться в довільній формі.

Площа експозиції для кожної команди – до 2 кв. м.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

 

ІV. Критерії оцінювання

1. Презентація діяльності музеїв хліба (куточків бережливого,  ставлення до хліба) та виставка-презентація хлібних виробів, короваїв оцінюється за такими критеріями:

креативний, творчий   підхід  до  представлення  виставки  –  до 10 балів;

відродження  традицій  випікання хліба та короваїв – до 10 балів;

профорієнтаційна робота, що проводиться в навчальних закладах музеями хліба або куточками бережливого ставлення до хліба – до 5 балів;

якість оформлення та оригінальність презентації – до 15 балів;

повнота, чіткість та естетичність підписів експонатів – до 2 балів;

повнота та глибина розкриття символіки певних форм хліба – до 8 балів.

2. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію діяльності музеїв хліба (куточків бережливого ставлення до хліба) та виставку-презентацію хлібних виробів, короваїв – 50 балів.

3. Конкурсний виступможе поєднувати різні жанри, стилі та напрями мистецтва. Тривалість виступу – до 10 хвилин.

Виступи колективів оцінюються за такими критеріями:

відповідність тематиці Фестивалю – до 5 балів;

відтворення та пропаганда народних традицій щодо виховання шанобливого ставлення до хліба – до 20 балів;

виконавська майстерність – до10 балів;

естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії, відеоматеріали), якість музичного та художнього оформлення – до 5 балів;

рівень режисури – до 5 балів;

володіння увагою глядача – до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за конкурсний виступ – 50 балів.

4. Максимальна сума балів, яку може набрати команда  – 100 балів.

V. Організаційний комітет Фестивалю

1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2. Очолює організаційний комітет голова, який розподіляє повноваження членів організаційного комітету та керує роботою з організації та проведення Фестивалю.

3. Члени  організаційного  комітету  здійснюють  організаційну роботу щодо проведення Фестивалю та забезпечують порядок його проведення.

4. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення Фестивалю та підведенняпідсумків;

сприяє висвітленню результатів Фестивалю в засобах масової інформації.

VІ. Журі Фестивалю

1. Журі Фестивалю формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання презентацій досягнень творчих учнівських об’єднань і творчих робіт учасників та визначення переможців і призерів Фестивалю.

2. Журі Фестивалю формується з числа педагогічних і науково- педагогічних працівників позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

3. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере участь у визначенні переможців і призерів Фестивалю, затверджує список переможців і призерів Фестивалю.

VІІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Фестивалю

1. Переможці та призери Фестивалю визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

2. Переможцем Фестивалю є команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Призерами Фестивалю є команди, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця. У разі рівної кількості балів переможцем Фестивалю є команда, яка набрала більше балів за презентацію діяльності музею хліба (куточка бережливого ставлення до хліба).

 

3. Переможець і призери Фестивалю нагороджуються дипломами управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації   відповідних ступенів та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування). Решті учасників Фестивалю вручаються дипломи учасників.

VІII. Умови фінансування Фестивалю

1.        Витрати на відрядження членів оргкомітету та журі забезпечуються комунальним закладом «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

2.        Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування, відрядження супроводжуючих осіб, здійснюють навчальні заклади, які направляють учасників на Фестиваль.

3.        Придбання канцтоварів, витратних матеріалів, призів та інші організаційні витрати забезпечуються комунальним закладом «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради

4.Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про

Всеукраїнський фестиваль

  ,,Українська паляниця”

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському фестивалі ,,Українська паляниця”

___________________________________________________________

(найменування навчального закладу)

 

з/п

 

Прізвище,

ім’я

учасника

 

Дата

народження

(число,

місяць, рік)

 

Вік

учасника

 

Найменування

навчального

закладу

 

Найменування

творчого

учнівського

колективу

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Керівниккоманди: _________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________,

(найменування посади)

__________________________________________________________________

(контактний телефон, електронна адреса)

Тема конкурсного виступу:__________________________________________

_________________________________________________________________

Коротка характеристика експонатів виставки: _________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________ _________ _______________________

(посада керівника закладу) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

М.П.