1 2 3 4

Про обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти

19 квітня 2021 - Администратор

 УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Майдан Просвіти, 2, м. Рівне, 33013, тел. /факс (0362) 26-49-96, тел. 26-77-32

Е-mail: obluo@ісс.rv.ua, www.rvosvita.org.ua Код ЄДРПОУ - 02145777

 

 

 

 16.04.2021 р.  №1708-10/01-09/21

 

Керівникам органів управління освітою територіальних громад, сіл, селищ, міст

 

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 № 483, Плану проведення обласних заходів із дітьми та   учнівською   молоддю у 2021 році, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 19.01.2021 року № 08 та умов проведення обласного етапу Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти з метою активізації роботи учнівських лісництв освіти області, сприяння свідомого вибору професії комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 20-21 травня 2021 року проводить обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, організаційним комітетом конкурсу прийнято рішення: обласний етап всеукраїнського зльоту провести в онлайн форматі.

До участі у заході  запрошуються учнівські лісництва,   ланки лісівників та дендрологів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

 

Вихованці мають презентувати виставку, звітуватись про проведену роботу та захищати роботу з навчального дослідництва в галузі лісівництва (одну від команди). Тривалість виступів до 7 хвилин.

Для участі в зльоті необхідно до 11 травня 2021 року надіслати на електронну адресу організаційного комітету rivneosun2007@ukr.net заявку за вказаним зразком  (додаток 1).

Обов’язковою є заявка про участь, яка заповнюється у Google формі за посиланням: https://forms.gle/ad2WbjCT4peWRva76

Підсумки зльоту будуть оприлюднені  до 26 травня 2021 року на сайті комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (068)7864858 обо (095)6314000 (Євдокія МОРОЗ – координатор зльоту).

Умови про проведення зльоту додаються (додаток 2).

 

 

 

Начальник управління                                            Петро КОРЖЕВСЬКИЙ

 

 

Ангеліна Ровкач (0362)634607

Володимир Воробей (0362)635029

 

 

                             Додаток 1

                                                                       до листа управління освіти і науки

                                                                   Рівненської обласної державної

                                   адміністрації

                                                                  від______________№________

 

 

ЗАЯВКА

на участь в обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти

_______________________________________________________________

/назва організації/

направляє для участі команду у складі:

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народження

Клас, школа,ТГ, район

Лісництво

Домашня адреса

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема дослідницької роботи_________________________________________

(Прізвище, ім’я учня, який захищатиме роботу) 

 

Керівник учнівського лісництва________________________________________

                                       (Прізвище, ім’я, по батькові – повністю)

Контактний телефон керівника: _______________________________________

                                                            (мобільний)

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Додаток 2

                                                                       до листа управління освіти і науки

                                                                   Рівненської обласної державної

                                   адміністрації

                                                                  від______________№________

 

УМОВИ

проведення обласного етапу Всеукраїнського зльоту

учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти

 

I.               Загальні положення

Обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі Зліт) проводиться серед шкільних лісництв, гуртків та ланок юних лісівників, дендрологів, інших творчих об’єднань школярів, діяльність яких пов’язана з лісом, лісовим господарством, зеленим будівництвом закладів загальної середньої та позашкільної освіти області.

 

IІ. Мета Зльоту

          Метою Зльоту є:

активізація роботи учнівських лісництва закладів загальної середньої та позашкільної освіти області;

вдосконалення допрофесійної підготовки учнівської молоді з основ лісового господарства;

формування екологічної культури учнівської молоді;

виховання свідомого ставлення до праці, до охорони, використання та відтворення лісових ресурсів;

залучення учнівської молоді до дослідницької роботи в галузі лісництва і дендрології;

поширення кращого досвіду роботи у справі збереження лісопаркових об’єктів.

ІІІ. Керівництво Зльоту

1.    Організатором Зльоту є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.    Відповідальність за координацію, організацію та проведення Зльоту покладається на комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

 

IV. Учасники Зльоту

1. До участі в обласному етапі всеукраїнського зльоту запрошуються активісти учнівських лісництв, гуртків та ланок юних лісівників, дендрологів, інших творчих об’єднань школярів, діяльність яких пов’язана з лісом, лісовим господарством, зеленим будівництвом (учні 7-10 класів) в кількості 3 учасників.

 

V. Вимоги до представлення експонатів

на виставку учасниками Зльоту

Матеріали представлені на виставку можуть бути у вигляді альбомів, щоденників дослідницької роботи, творчих звітів, наочних посібників, відеоматеріалів, колекцій, гербаріїв, стендів, постерів тощо.

Експонати мають демонструвати:

наукову і методичну досконалість;

впровадження сучасних екологічно обґрунтованих технологій вирощування лісових культур;

можливість впровадження результатів дослідів у практику лісового господарства;

проведення природоохоронних заходів та їх зміст;

профорієнтаційну роботу в учнівських об’єднаннях з лісового господарства;

екологічну освіту в учнівських лісництвах.

 

VІ. Вимоги до представлення звіту про проведену роботу

учасниками Зльоту

Учасники Зльоту звітують про проведену роботу за таким планом:

1.    Місцерозташування лісництва, площа лісу, що доглядається учнями, кількість членів учнівського лісництва.

2.      Експериментально-дослідницька робота.

3.      Практична діяльність.

4.      Масові форми роботи.

Обласний етап всеукраїнського зльоту проводиться в онлайн форматі.

 

VІІ. Критерії оцінювання експонатів виставки

(всього 20 балів)

1.    Повнота висвітлення діяльності учнівського об’єднання юних лісівників (10 балів).

2.     Впровадження результатів дослідницької роботи в практику (5 балів).

3.     Участь у природоохоронних конкурсах, акціях, операціях (5 балів).

 

VІІ. Критерії оцінювання змісту діяльності учнівського об’єднання (всього 20 балів)

1.    Висвітлення теоретичних і практичних завдань дослідницької роботи, зв’язок з науковими установами (7 балів).

2.    Результативність проведеної роботи з охорони лісових та дендрологічних насаджень (5 балів).

3.    Перспективні плани на майбутнє з проблем охорони лісів, парків, скверів (5 балів).

4.    Оригінальність захисту (3 балів).

 

 

 

ІХ. Визначення та нагородження переможців Зльоту

1.    Переможці обласного етапу всеукраїнського зльоту визначаються журі за результатами виставки та представленням учасниками Зльоту змісту своєї діяльності, конкурсу-захисту роботи з навчального дослідництва (І, ІІ, ІІІ місця з орієнтовним розподілом за найбільшою кількістю набраних балів).

2.    Команди – переможці збору нагороджуються грамотами та пам’ятними сувенірами.

3.    Решта команд отримують диплом учасника.

4.     Команда – переможець обласного етапу Зльоту братиме участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.

 

Х.  Журі Зльоту 

1. Журі обласного етапу обласного етапу всеукраїнського зльоту формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти, наукових установ та організацій (за згодою) з метою забезпечення об’єктивності оцінювання захисту робіт учасників та визначення  переможців.

2. Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

3. Склад журі затверджується наказом комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

4. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, підписує оціночні протоколи.

 

ХІ. Члени журі

1. Оцінюють презентацію виставки, звіт про проведену роботу та захист роботи з навчального дослідництва в галузі лісівництва учасників Зльоту.

2. Заповнюють оціночні протоколи.

3. Визначають переможців та призерів Зльоту.

4. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Зльоту.

 

ХІІ. Фінансування

 

Видатки на проведення обласного етапу всеукраїнського зльоту проводяться згідно з кошторисом, за рахунок коштів комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради на позашкільні заходи.

 

 

 

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                Володимир ВОРОБЕЙ