1 2 3 4

Наказ про підсумки регіонального (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Цікава школа”

21 грудня 2018 - Администратор

У К Р А Ї Н А

Управління освіти і науки облдержадміністрації 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Н А К А З

 

 13. 12. 2018

м. Рівне

                         69

 

Про підсумки регіонального (заочного)

етапу Всеукраїнського конкурсу

„Цікава школа”

 

Відповідно до Плану роботи комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради на 2018 рік, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від               11 вересня 2017 року №179 ,,Про проведення фахових конкурсів з педагогічної майстерності у 2018 році”  підбито підсумки участі закладів загальної середньої та позашкільної освіти в регіональному (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу „Цікава школа”

 

 Виходячи з зазначеного, згідно з рішенням журі

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.  Інформацію про результати, що додається, взяти до уваги.

 

 2. Нагородити грамотою комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради переможців регіонального (заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Цікава школа”:

 

у номінації „Найоригінальніший навчальний заклад”:

 

Власик Наталію Федорівну, заступника директора з навчально-методичної роботи, Власюк Інну Миколаївну, методиста комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за представлення закладу „Імідж Станції юних натуралістів: його вплив на конкурентоспроможність та роль на сучасному освітньому ринку”;

Охмак Світлану Володимирівну, директора комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миляцької сільської ради Дубровицького району за найкращу розповідь про заклад „Школа рівних можливостей”.

 

у номінації  Нетрадиційний урок”:

 

Лящук Наталію Іванівну, вчителя біології Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради за нетрадиційний урок біології у 8 класі „Травлення в шлунку”;

Охмак Світлану Володимирівну, вчителя історії комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миляцької сільської ради Дубровицького району за нетрадиційний урок історії України в 10 класі „Особливості українського національного  руху на Буковині та Закарпатті. Діяльність Андрея Шептицького;

Охмака Володимира Михайловича, вчителя української мови та літератури комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миляцької сільської ради Дубровицького району за нетрадиційний урок української літератури в 11 класі Чорнобиль… Відлуння”;

Прит Ірину Василівну, вчителя біології та екології Томашгородського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів-ліцей Рокитнівської районної ради за нетрадиційний урок екології в 10 класі „Категорія „забруднення”. Види забруднень. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища”;

Рацкевич Оксану Василівну, вчителя української мови та літератури Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради за нетрадиційний урок української мови та літератури  у 5 класі „Василь Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон”. Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона;

 

у номінації „Нетрадиційне заняття гуртка”:

 

Ромашко Раїсу Ярославівну, керівника гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за нетрадиційне заняття гуртка „Рослини – символи України”;

Шехтер Лілію Миколаївну, завідувача відділу організаційно-масової роботи комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  за нетрадиційне заняття гуртка ,,Зустріч у творчій майстерні Поетична муза.

 

3. Направити роботи переможців регіонального (заочного) етапу на Всеукраїнський конкурс „Цікава школа”  в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (м. Київ, вул. Вишгородська,19).

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                                В.ВОРОБЕЙ

 

 

Додаток

до наказу комунального закладу

„Станція юних натуралістів”

Рівненської обласної ради

від  13.12. 2018   69

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про результати регіонального (заочного) етапу

Всеукраїнського конкурсу Цікава школа

 

Проведення Всеукраїнського конкурсу „Цікава школа” сприяє інноваційній діяльності вчителів шкіл та працівників закладів позашкільної освіти, удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів, привернення місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем освіти, формування у дітей та педагогів гордості за свій заклад.

В конкурсі взяли участь педагоги Дубровицького, Рокитнівського районів та комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Власик Наталія Федорівна, заступник директора з навчально-методичної роботи, Власюк Інна Миколаївна, методиста комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради представили на конкурс розповідь про вихованців та педагогів закладу „Імідж Станції юних натуралістів: його вплив на конкурентоспроможність та роль на сучасному освітньому ринку”. У даній розробці розкрито комплекс питань розробки і становлення іміджу закладу позашкільної освіти.

Лящук Наталія Іванівна, вчитель біології Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради представила на конкурс нетрадиційний урок біології у 8 класі „Травлення в шлунку”. Вчитель вдало використовує на уроці інформаційно-комп’ютерні та інтерактивні технології, урізноманітнює урок моделюванням життєвих ситуацій використанням рольових ігор, спільним вирішенням проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Охмак Володимир Михайлович, вчителя української мови та літератури комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миляцької сільської ради Дубровицького району в описі досвіду та нетрадиційному уроці української літератури в 11 класі Чорнобиль… Відлуння” віддає перевагу інтерактивним технологіям на різних етапах уроку, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками тощо. На думку автора, реалізація інтерактивних технологій на уроках української мови має конкретну мету:  створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Охмак Світлана Володимирівна, директор та вчитель історії комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миляцької сільської ради Дубровицького району представила на конкурс розробку „Школа рівних можливостей”, в якій назвала заклад освіти школою рівних можливостей для всіх школярів. Автор підкреслила, що головним завданням колектив школи вважає не лише навчання і виховання учнів, створення таких умов, щоб вихованці змогли знайти своє місце у сучасному житті і в сучасному світі. Світлана Володимирівна надіслала на конкурс конспект нетрадиційного уроку історії  України в 10 класі з теми „Особливості українського національного  руху на Буковині та Закарпатті. Діяльність Андрея Шептицького. Вчитель ефективно використовує на уроці інтерактивні технології, міжпредметні зв’язки (література, музичне мистецтво, образотворче мистецтво). Ці методи стимулюють інтерес учнів до нових знань, відбувається відхід від традиційної форми уроку, надається свобода у виборі теми, методів і форм роботи.

Прит Ірина Василівна, вчитель біології та екології Томашгородського навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів-ліцей Рокитнівської районної ради в конспекті нетрадиційного уроку екології в 10 класі „Категорія „забруднення”. Види забруднень. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища” для розвитку творчих особистостей викорис­товує комплекс активних методів навчання: про­блемне викладання матеріалу, евристичні бесіди, дискусії, аналіз і розв’язання задач, інтелектуаль­ні тренінги, вікторини, проектну технологію тощо. Вчитель підкреслює важливість екологічного виховання і постійно працює над формуванням в учнів ціннісних ставлень до природи.

Рацкевич Оксана Василівна, вчитель української мови та літератури Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівської районної ради в описі досвіду роботи та конспекті нетрадиційного уроку української мови та літератури  у 5 класі „Василь Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон”. Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотонавикористовує перераховує методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури. Автор вважає, що для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання. І єдиним, на думку Оксани Василівни, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання, які забезпечують позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяють розвитку творчої особистості.

Ромашко Раїса Ярославівна, керівник гуртків комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради в нестандартному конспекті заняття гуртка „Рослини – символи України” поділилася досвідом використання інтерактивних методів під час заняття в гуртку „Рослини – символи України”.

Завідувач відділу організаційно-масової роботи, керівник гуртків  комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  Шехтер Лілія Миколаївна в описі досвіду роботи та конспекті нетрадиційного заняття гуртка  ,,Зустріч у творчій майстерні Поетична муза” відводить велику роль змістовому наповненню дозвіллєвої діяльності гуртківців, що сприяє їхньому особистісному зростанню і духовному становленню, формуванню ціннісних орієнтацій та ставлень до навколишнього світу. Важливе місце автор відводить методу творчого етичного діалогу та іграм як ефективному шляху до пізнання світу.

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                                 В.ВОРОБЕЙ