1 2 3 4

Наказ про підсумки обласного (відбіркового) етапу заочного конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

18 грудня 2017 - Администратор

У К Р А Ї Н А

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

Н А К А З

 

12. 12. 2017

м. Рівне

                         № 58

 

Про підсумки обласного (відбіркового)

етапу заочного конкурсу науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів
з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти

 

Відповідно до Плану роботи комунального закладу „Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради на 2017 рік, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 04 квітня 2017 року № 74 ,,Про проведення фахових конкурсів з педагогічної майстерності у 2017 році”  підбито підсумки участі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в обласному (відбірковому)  етапі заочного конкурсу з науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

 Виходячи з зазначеного, згідно з рішенням журі

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.  Інформацію про результати обласного (відбіркового) етапу заочного конкурсу з науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, що додається, взяти до уваги.

 

 2.  Нагородити грамотою комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради переможців обласного (відбіркового) етапу заочного  конкурсу з науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів  з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти:

 

у номінації  „Дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт”:

Бобровську Валентину Анатоліївну, завідувача відділу біології та сільського господарства комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за методичну розробку ,,Дослідницька робота – найкращий засіб розвитку пошуково-пізнавальної активності гуртківців”;

Луцишин Світлану Михайлівну, керівника гуртків комунального заклад „Станція юних натуралістівˮ Рівненської обласної ради за методичну розробку „Організація науково-дослідницької роботи – один із способів розвитку творчих здібностей школярів на заняттях гуртків природничого профілю”;

 

у номінації ,,Методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації науково-дослідницької та еколого-природоохоронної діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових категорій”:

Дужук Сніжану Андріївну, керівника гуртків комунального закладу ,,Станція юних натуралістів”  Рівненської обласної ради за методичну розробку ,,Створення Флораріуму”;

Камзьол Віту Степанівну, керівника гуртка „Екологічна вартаˮ Сарненського будинку дітей і молоді за методичну розробку „Екологічне виховання в позашкільному навчальному закладіˮ;

Мороз Євдокію Павлівну, методиста комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за  навчально-методичний посібник „Практичне значення рослин радіопротекторної дії”;

Охмак Світлану Володимирівну, директора комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Миляцької сільської ради Дубровицького району за методичну розробку „Екологічне виховання школярів в концепції розвитку екологічної освіти об’єднаних територіальних громад”;

Ромашко Раїсу Ярославівну, керівника гуртків закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за методичну розробку „Використання інтерактивних методів на гуртку „Рослини – символи України”;

Шехтер Лілію Миколаївну, завідувача відділу організаційно-масової роботи комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  за методичну розробку ,,Збірка сценаріїв конкурсно-розважальних програм на природоохоронну тематику;

 

у номінації ,,Навчальні програми гуртків та інших творчих об’єднань”:

Демʼянюк Анну Геннадіївну, Редько Тетяну Віталіївну, керівників гуртків комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради за навчальну програму гуртка „Художнє плетінняˮ;

Корнійчук Євгенію Іванівну, керівника гуртків Острозького районного Будинку школяра за навчальну програму гуртка „Юний еколог”.

 

3. Направити роботи переможців обласного (відбіркового) етапу на Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді в м. Київ.

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. директора Станції юних натуралістів                                          Л. Бондар

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Додаток

до наказу комунального закладу

„Станція юних натуралістів”

Рівненської обласної ради

від 12. 12. 2017   58

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про результати обласного (відбіркового) заочного етапу

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

 

  Проведення Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти сприяє підвищенню якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів.

В конкурсі взяли участь педагоги Дубровицького, Зарічненського, Острозького, Сарненського районів та комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

Бобровська Валентина Анатоліївна, завідувач відділу біології та сільського господарства комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради в методичній розробці ,,Дослідницька робота – найкращий засіб розвитку пошуково-пізнавальної активності гуртківців” розкрила актуальність навчального дослідництва, шляхи формування навчально-дослідницьких умінь та розробила практичну роботу „Визначення посівних якостей насіння”.

Демʼянюк Анна Геннадіївна, Редько Тетяна Віталіївна, керівники гуртків комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради представили на конкурс навчальну програму гуртка „Художнє плетінняˮ, метою якої є поглиблення знань учнів з історії і культури народу, його традицій, розвиток їх творчих здібностей й нахилів, вироблення вмінь та навичок збору і запису зразків народної творчості, навчання технології виготовлення різноманітних виробів декоративно-прикладного мистецтва, виявлення рівня сформованості патріотичних і громадських якостей. Заняття в гуртку дають можливість пізнати красу та цінність народного мистецтва, багатогранну різноманітність нетрадиційних виробів ужиткового призначення, прище­пити любов до природи, рідного краю, невмирущого таланту українського народу, а також активізувати пошукову і пізнавальну діяльність учнів з історії народних ремесел, вивчати фольклор, звичаї, традиції, секрети народної майстерності.

Розробка Дужук Сніжани Андріївни, керівника гуртків-методиста комунального закладу ,,Станція юних натуралістів”  Рівненської обласної ради ,,Створення Флораріуму” розкриває історію культивування рослин в закритих скляних ємкостях, основи створення флораріуму. Автор  представила проект створення флораріуму. Розробка актуальна, її можна використовувати на уроках біології, екології, трудового навчання, гуртках флористики та екологічного дизайну.

Камзьол Віта Степанівна, керівника гуртка „Екологічна вартаˮ Сарненського будинку дітей і молоді в методичній розробці „Екологічне виховання в позашкільному навчальному закладіˮ висвітлила шляхи формування екологічного світогляду в позашкільному закладі, представила методичні й дидактичні матеріали щодо організації екологічних проектів, рекомендації щодо проведення екологічних заходів.

Корнійчук Євгенія Іванівна, керівник гуртка Острозького районного Будинку школяра розробила навчальну програму гуртка „Юний еколог”, метою якої є формування особистості молодшого школяра з відповідним комплексом цінностей, серед яких першочергового значення набуває усвідомлення дитиною своєї приналежності до природи, визнання нею природного середовища як єдиної необхідної умови існування людини, розуміння довкілля як цілісної системи. Програма забезпечує системність і цілісність засвоєння учнями основ екологічних знань, набуття ними практичних умінь та навичок через проведення практичних природоохоронних операцій, конкурсів, екскурсій в природу.

Луцишин Світлана Михайлівна, керівник гуртків комунального закладу „Станція юних натуралістівˮ Рівненської обласної ради представила на конкурс методичну розробку „Організація науково-дослідницької роботи – один із способів розвитку творчих здібностей школярів на заняттях гуртків природничого профілю”, в якій розкрила шляхи формування науково-дослідницьких вмінь у школярів, визначила провідні функції навчально-дослідницької діяльності та навела приклади дослідницьких робіт під час гурткової роботи.

Мороз Євдокія Павлівна, методист комунального закладу „Станція юних натуралістівˮ Рівненської обласної ради в своїй методичній розробці „Практичне значення рослин радіопротекторної дії” підкреслила, що радіоактивне забруднене довкілля – це актуальна  проблема сьогодення, яка зумовлена зростанням кількості радіоактивних речовин у довкіллі й підвищенням доз радіації тривалої дії та хронічного опромінювання. Після Чорнобильської аварії, ця проблема набула особливої гостроти. Автор відзначила, що запобігти згубному впливу радіації на організм людини зможуть рослини, які містять вітаміни, флавоноїди, дубильні речовини. Саме вони спроможні не тільки підтримати, а навіть відновити імунну систему, захистити мембрани клітин від опромінення та приборкати (зв’язати) нукліди і вивести їх з людського організму.

Охмак Світлана Володимирівна, директор комунального закладу Миляцький навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Миляцької сільської ради Дубровицького району в методичній розробці „Екологічне виховання школярів в концепції розвитку екологічної освіти об’єднаних територіальних громад” поділилася досвідом екологічного виховання в умовах новоствореної територіальної громади.

Ромашко Раїса Ярославівна, керівник гуртків закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради в методичній розробці „Використання інтерактивних методів на гуртку „Рослини – символи України” поділилася досвідом використання інтерактивних методів під час заняття в гуртку „Рослини – символи України” та навела приклади конспектів занять.

Завідувач відділу організаційно-масової роботи комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  Шехтер Лілія Миколаївна у методичній розробці „Збірка сценаріїв конкурсно-розважальних програм на природоохоронну тематикуˮ  зібрала сценарії масових заходів еколого-натуралістичного напряму. Розробка відзначається могутнім виховним потенціалом, її можуть використовувати у своїй роботі педагоги-організатори, класні керівники, керівники гуртків еколого-натуралістичного спрямування, що допоможе їм  формувати у вихованців ціннісні ставлення до свого духовного ,,Я”, до природи, сприятиме реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

   

 

В.о. директора Станції юних натуралістів                                             Л.Бондар