1 2 3 4

Про участь у XХІV Білоруській конференції учнів

12 вересня 2019 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 79-б, тел./факс   63-50-29

Е-mailrivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­

 12 вересня 2019 р.  № 02-06/304

    

 

 

 

 

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

 Керівникам об’єднаних

територіальних громад

Про участь у XХІV Білоруській

конференції учнів

 

З 2010 р. Україна виступає повноправною країною-учасницею щорічної Білоруської конференції учнів (далі - Конференція).

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки України з 2010 р. виступає у ролі організатора відбору учасників та формування делегації від України на Конференцію (умови участі додаються).

За форматом XХІV Білоруська конференція учнів - є конкурсом дослідницьких робіт.

До участі в Конференції запрошуються учні закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти віком від 13 до 18 років включно (9-11 класи). Наукові проекти, подані на конкурс, мають бути виконані учнями протягом 2019року.

На конференції представлені такі секції:


  • астрономія
  • біологія
  • інформатика
  • математика
  • фізика
  • хімія.


Для участі в І етапі конкурсу  необхідно до 25 листопада 2019 р. подати заявку, (заявка включає: загальну інформацію про учасника та про проект) тези та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою,  на  електронну адресу rivneosun2007@ukr.net 

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір і направить матеріали учасників  на відбірковий  (ІІ етап) конкурсу.

(Довідки за телефоном: (0362) 230149 або моб. 0956314000; 0687864858 Євдокія МОРОЗ).

(Додатки до листа № 1, № 2.)

Просимо зазначену інформацію довести до відома керівників та учнів закладів загальної середньої освіти та учнів (вихованців) закладів професійно-технічної та позашкільної освіти.

 

Директор Станції юних натуралістів                                                                      Володимир ВОРОБЕЙ

Євдокія  МОРОЗ  (0362)63-50-29

 

   

Додаток №1

 

Умови участі у  XXІІІ  Білоруській  конференції учнів

 

1. Умови участі у ХХІІІ Білоруській конференції учнів

1.1. До участі в Конференції запрошуються учні закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти віком від 13 до 18 років включно (9-11 класи).

1.2. Тези - це короткий опис виконаної роботи українською мовою. Тези мають містити терміни проведення дослідження та оглядовий опис дослідження: короткий опис цілей проекту, процедури дослідження, зібрані дані, зроблені висновки і можливі варіанти практичного застосування. Тези не повинні містити детальні подробиці та міркування. Обсяг тез не повинен перевищувати 6000 знаків.

1.3. Протягом заочного відбіркового етапу організаційним комітетом на підставі поданих тез визначаються учасники, які отримають право представляти Україну на ХХІІ Білоруській конференції учнів, яка відбудеться у кінці лютого 2018 року на базі навчального закладу «Мінський державний обласний ліцей».

1.4. Очний етап Білоруської конференції учнів проводиться за категоріями:

- Астрономія

- Біологія

- Інформатика

- Математика

- Фізика

- Хімія

1.5. Учасники, які отримають право представляти Україну на Конференції, повинні будуть у січні надіслати на поштову адресу оргкомітету повний текст наукової роботи російською мовою (мова спілкування на Конференції).

1.6. Об’єм наукової роботи разом із додатками не повинен перевищувати 15 сторінок формату А4, а для категорій «Біологія» та «Хімія» 15 сторінок без врахування додатків. В секції інформатики бажано надіслати матеріали на електронних носіях.

2. Структура наукової роботи

2.1. Титульний лист з вказаною темою роботи, прізвищем, іменем та по-батькові автора (авторів, кількість авторів не більше трьох осіб) і наукового керівника, повною назвою освітньої установи

2.2. Зміст, який включає назву структурних частин роботи з нумерацією відповідних сторінок.

2.3. Вступ в якому наводиться опис досліджуваної проблеми (актуальність, короткий огляд літератури, формування мети і завдань дослідження, гіпотези).

2.4. Основна частина, у якій залежно від специфіки предмета і теми дослідження, описуються:

• методи дослідження (загальна методика досліджень, використані або самостійно;

        побудовані математичні чи інші моделі тощо);

        ідеї та методи доказів (при необхідності даються    повні докази);

        використані технології, обладнання, прилади;

        експериментальні дані (опис дослідів, експериментів, спостережень і т.п.; відео-фото-та інші

матеріали).

2.5. Висновок в якому коротко формуються основні результати, а також проводиться їх аналіз на відповідність вихідним ідеям і гіпотезам, робляться загальні висновки, які включають дані про ступінь новизни отриманих результатів, можливої теоретичної та/або практичної значимості, напрямки подальших досліджень. Якщо робота проводилася з залученням вчених та обладнання інших організацій (наприклад, закладів НАН України тощо), то необхідно вказати яка частина роботи проводилася самостійно, а яка - з залученням відповідних спеціалістів

2.6. Список використаних джерел (книги, монографії, журнальні чи газетні статті, адреси сайтів та ін).

 

 

ЗАЯВКА
на участь у конференції

1. Назва проекту:___________________________________________________

       2. Категорія проекту (необхідне підкреслити)

 

              Астрономія             

 

                Біологія                                              
 Математика
 Фізика

               Інформатика

                 Хімія

       3. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) учня, який виконав та представляє    наукове дослідження або прізвища, імена та по батькові всіх учнів, які виконали колективне дослідження (в останньому випадку прізвище доповідача необхідно підкреслити);_____________________________________________________

     4. Повна назва закладу освіти: _________________________________

     5. Адреса закладу освіти: _____________________________________

     6. Клас: ________________________________________________________

 

   7. Прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника та номер мобільного телефону :    ___________________________________________________________    

 

   8. Місце роботи, контактний телефон, E-mail, посада, науковий ступінь керівника дослідження: _______________________________________________

 

   9. Контактна інформація про учасника:
    поштова адреса, індекс: _____________________________________________
    область: __________________________________________________________
    район: ____________________________________________________________
    місто/ селище: _____________________________________________________
    вулиця: ___________________________________________________________
   будинок №______, квартира _______
   телефон: ( ) ________________ ; моб.: __________________________________
   E-mail: ____________________________________________________________