1 2 3 4

Про проведення Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 2019-2020

2 березня 2020 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net,www.rivneosun.com.ua

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

02 березня  2020 р.  № 01-33/84

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

 

Керівникам об’єднаних територіальних громад

 

 

Про проведення 

 

Всеукраїнського юннатівського

природоохоронного руху «Зелена естафета»

2019-2020

 

 

Комунальний заклад  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради просить довести до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від  02 жовтня 2019 р. № 295 «Щодо проведення фінального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 2019-2020 н.р.».

Лист НЕНЦ та Положення про захід додається.

 

 

 

Директор Станції юних натуралістів                               Володимир ВОРОБЕЙ

 

 

 

 

 

 

Лілія ШЕХТЕР (0362) 63-50-29


 

Положення

 

про Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух

 

«Зелена естафета»

 

 

 

І. Загальні положення

 

 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета».

2. Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена естафета» (далі - Естафета) започатковується з метою поширення практичної природоохоронної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах позашкільної освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо поліпшення стану довкілля, формування її життєвих компетентностей у контексті ідей сталого розвитку суспільства.

3. Основними завданнями Естафети є:

- проведення робіт з впорядкування та створення нових зелених зон;

- спостереження та дослідження екологічного стану довкілля;

- пропаганда екологічної культури та народної екологічної спадщини.

4. Естафета передбачає напрями:

- практична природоохоронна робота з покращення стану довкілля;

- природоохоронна просвіта (діяльність та заходи до міжнародного Дня Землі, Дня Довкілля та Дня охорони навколишнього природного середовища, робота юнацьких секцій Українського товариства охорони природи).

- Природоохоронна освіта (навчально-виховна робота на екологічних

стежках, робота на територіях природно-заповідного фонду, у лісництвах тощо).

5. Естафета проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів

6.Організаційно-методичне забезпечення проведення Естафети здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі – НЕНЦ) та заклад позашкільної освіти (далі - організатор), який відповідає за проведення Всеукраїнського етапу «Зеленої естафети».

7. Інформація про проведення Естафети розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ та установи-організатора, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

8. Під час проведення Естафети обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних

Даних».

 

ІІ. Організаційний комітет Естафети

 

 

1. Організаторами Естафети є:

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН);

Міністерство екології та природних ресурсі;

Українське товариство охорони природи;

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі –

НЕНЦ);

обласні центри еколого-натуралістичної творчості (станції юних натуралістів).

2. Для проведення І та ІІ етапів Естафети створюються відповідні організаційні комітети з представників районних, обласних Товариств охорони природи, освітніх на наукових установ, громадських екологічних організації тощо.

3. Очолює організаційний комітет голова, який розподіляє повноваження членів організаційного комітету та керує роботою з організації та проведення Естафети.

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Естафети та забезпечують порядок його проведення.

 

 

ІІІ. Учасники Естафети

 

 

1. У Естафеті беруть участь команди загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти.

До складу команди входять до 5 осіб: 4 учасника з числа учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) закладів позашкільної освіти (далі – учасники) та 1 керівник.

2. До місця проведення ІІ етапу Естафети команди прибувають організовано в супроводі керівника команди. Керівник команди забезпечує збереження життя та здоров’я дітей, своєчасне оформлення документів щодо участі в ІІ етапі Естафети, прибуття учасників на Естафету і повернення їх до навчальних закладів.

3. Заміна членів команди допускається за рішенням голови організаційного комітету Естафети після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.

4. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Естафети, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

 

 

ІV. Порядок і строки проведення Естафети

 

 

1. Естафета проводиться протягом навчального року (з вересня по травень).

2. Естафета проводиться у два етапи:

I етап – відбірковий (обласний та міський у місті Києві), період проведення: вересень-квітень;

II етап – фінальний (Всеукраїнський), період проведення: квітень-травень.

3. Строки та місце проведення І етапу Естафети, кількісний склад команд визначаються та затверджуються наказом місцевих органів управління освітою в областях та місті Києві відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

4. Строки та місце проведення ІІ етапу Естафети визначаються наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та повідомляються місцевим органам управління освітою в областях, місті Києві не пізніше ніж за один місяць до його початку.

5. У ІІ етапі Естафети беруть участь колективи, які стали переможцями І етапу (за кожною категорією: загальноосвітні навчальні заклади та заклади позашкільної освіти).

6. Для участі в ІІ етапі Естафети подаються такі документи:

заявка за формою, що додається, на поштову або електронну адресу установи-організатора;

медична довідка про результати медичного огляду, пройденого у встановленому законодавством порядку;

учнівський квиток.

7. До місця проведення Естафети учасники прибувають організовано в супроводі керівника, який забезпечує збереження їх життя та здоров’я, своєчасне оформлення документів щодо участі в Естафеті, передбачених пунктом 5 цього розділу, а також прибуття учасників на Естафету та їх повернення.

6. У межах програми І етапу Естафети проводяться:

 

І. Напрям «Практична природоохоронна робота»:

 

- насадження лісу, лісосмуг, заліснення крутосхилів, допомога лісництвам;

- впорядкування території парків, скверів, алей. Посадка лісових та декоративних порід, плодово-ягідних кущів. Закладання нових дендропарків, парків, садів, квітників тощо;

- впорядкування територій та об’єктів природно-заповідного фонду (за погодженням з їх адміністраціями);

- поповнення видового складу парків та дендропарків екзотичними та реліктовими деревними та чагарниковими породам;

- розчищення та впорядкування джерел, криниць, прибережних захисних смуг водних об’єктів;

- благоустрій дитячих та спортивних майданчиків, територій, прилеглих до навчальних закладів;

- впорядкування місць масового перебування та відпочинку населення.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- масовий збір та здача на вторинну переробку тверді побутові відходи (пластик, папір, скло, метал);

- благоустрій та упорядкування меморіальних комплексів, пам‘ятників, місць масового поховання;

- виготовлення та розвішування шпаківень, синичників і годівничок для птахів;

- заготівля кормів, підгодівля птахів та тварин взимку;

- порятунок мальків риб з пересихаючих водойм. Заходи для врятування риби від задухи взимку;

- охорона від руйнування мурашників. (огородження мурашників, встановлення аншлагів);

- прокладання та впорядкування зупинок екологічних стежок та інша практична природоохоронна робота.

 

ІІ. Напрям: «Просвітницька природоохоронна робота»:

 

агітація до виконання природоохоронних заходів серед школярів та учнівської молоді,

робота юнацьких секцій Українського товариства охорони природи, діяльність

та заходи до міжнародного Дня Землі, Дня Довкілля в Україні, міжнародного

Дня охорони навколишнього природного середовища, а також інших природоохоронних та екологічних свят.

 

ІІІ. Напрям: «Навчально-виховна робота з охорони природи».

 

Освітньо-виховні заходи на екологічних стежках, в «Зелених класах», у лісництвах, на територіях природно-заповідного фонду тощо.

7. Учасники І та ІІ етапу Естафети презентують роботу, що була

проведена протягом навчального року за трьома означеними вище напрямами у вигляді альбомів, постерів, презентацій тощо.

8. Програма ІІ етапу Естафети включає проведення змагання на звання кращого природоохоронця-практика.

 

 

V. Визначення та нагородження переможців і призерів Естафети

 

 

1. Переможці та призери Естафети визначаються журі за загальною сумою балів, набраних колективами.

2. Переможцем Естафети в кожній категорії (серед загальноосвітніх навчальних закладів та закладів позашкільної освіти) є команда, яка набрала найбільшу суму балів та найбільш повно розкрили природоохоронну діяльність відповідно до напрямів:

- «Практична природоохоронна робота» (50 балів);

- «Просвітницька природоохоронна робота» (20 балів);

- «Навчально-виховна робота з охорони природи» (30 балів).

Призерами Естафети є команди, які за кількістю набраних балів посіли

друге та третє місця.

3. Переможці і призери Естафети нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів. Решті учасників ІІ етапу Естафети вручаються дипломи учасників.

4. Навчальні заклади (загальноосвітні та заклади позашкільної освіти), що

визнані найкращими в практичній природоохоронній діяльності нагороджується перехідним Зеленим Прапором, а учасники, що виявили найкращі знання в галузі охорони природи – іменними зеленими краватками

5. Досвід роботи кращих учасників Естафети висвітлюється в науково- педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

 

 

VI. Умови фінансування Естафети

 

 

Витрати на організацію та проведення Естафети здійснюються за рахунок

коштів, не заборонених чинним законодавством України.