1 2 3 4

Про проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну „Квіткові килими”

25 червня 2019 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-Б, тел./факс   23-01-49

Е-mail rivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.соm.ua

 

­­­­­­­­­­­­

 

25 червня 2019р.  № 02-06/228 


Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

Керівникам об’єднаних територіальних громад


 

ПропроведенняВсеукраїнського

конкурсу з флористики

та фітодизайну „Квіткові килими

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2018 року № 1292 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно — масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямками позашкільної освіти) та Плану семінарів — практикумів для педагогічних працівників позашкільної освіти на 2019 рік”, з 17 по 19 вересня 2019 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведено Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну,  затверджений наказом від 21.03.2014 № 248 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08. 04. 2014 р. за № 393/25170. Тема цьогорічного конкурсу   —  „Осінній розмай” (положення про проведення конкурсу додається).

В рамках Конкурсу учасники будуть змагатися в двох номінаціях: „квіткові килими” та „флористична архітектура”.

Захід пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) відбудеться до 10 серпня 2019 року, ІІ етап – фінальний (очний ) – з 17 по19 вересня 2019 року у м. Києві.

Для участі в І етапі Конкурсу необхідно до 10 серпня 2019 р. надіслати заявку та проект „квіткового килиму” або „флористичної архітектури”на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола 79-б, Е-mail:rivneosun2007@ukr.net

 

Директор Станції юнихнатуралістів                                                                            В. Воробей

В. Катюха (0362)63-50-29

 

 

Положення

про проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну

„Квіткові килими”

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну „Квіткові килими” (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою формування в учнів дбайливого ставлення до природи, як невичерпного джерела краси і творчого натхнення.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів, вихованців, слухачів;

створення художнього образу інтер’єрів навчальних закладів за допомогою флористичного мистецтва;

формування практичних умінь та навичок учнів по створенню флористичних робіт;

розвиток допрофесійних якостей флориста, дизайнера, фітодизайнера;

популяризація досягнень вітчизняного та зарубіжного флористичного мистецтва;

обмін кращим досвідом роботи учнів з флористики та фітодизайну.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (далі — НЕНЦ).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації.

 

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. У Конкурсі беруть участь індивідуальні учасники або команди вихованців творчих учнівських об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти з напряму флористика та фітодизайн (далі — учасники).

         2.2. До складу команди входять 3-5 осіб: 1 керівник та 2-4 учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 13 до 18 років включно з практичним досвідом роботи у галузі флористики та фітодизайну.

         2.3. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного комітету Конкурсу після подання керівником команди нової

заявки та пояснення причин такої заміни.

2.4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки.

 

ІV. Журі Конкурсу

4.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності

оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

4.2. Журі формується з числа педагогічних і науково – педагогічних

працівників позашкільних навчальних закладів, установ та організацій (за

згодою).

4.3.Кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб.

 

V. Порядок і строки проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проводиться щорічно.

5.2. Строки, умови проведення, тема Конкурсу визначається наказом МОН України та повідомляється органу виконавчої влади у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві (далі — орган управління освітою) не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

5.3. Для участі в Конкурсі заклади загальної середньої  та позашкільної освіти надсилають заявку за формою згідно з додатком до цього Положення та проект (ескіз) „квіткового килима” або „флористичної архітектури” на поштову адресу: комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028 Рівне, вул. Чорновола 79-б, Е-mail:rivneosun2007@ukr.net

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками проекти (ескізи), визначає переможців І етапу Конкурсу і надсилає їх роботи в Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді в м. Київ.

5.4. У II етапі Конкурсу беруть участь команди, які стали переможцями     І етапу.

5.5. Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку проведення II етапу.

 

VІ. Програма Конкурсу

6.1. Організація та проведення Конкурсу здійснюється за програмою.

Під час другого етапу конкурсу учасники створюють квіткову композицію: квітковий килим чи квіткову скульптуру з підготовленого матеріалу за своїми ескізами. Для композицій можна використовувати заготовки виконані заздалегідь, готовність яких сягає до 50 відсотків.Розмір квіткового килима 1,2 x 1,2 м, висота квіткової скульптури не менше 1,2м. Природний матеріал (квіти, листя, мох, плоди і т.д.).

Програмою конкурсу передбачається: створення композиції, творчий захист та майстер — класи.

Рослинний матеріал у роботі повинен бути не менше -70%, аксесуари – 30%. Учасники конкурсу повиннімати при собі інструмент для роботи.

6.2. Творчий захист проектів з квітникарства, ландшафтного дизайну та фітодизайну команд оцінюється за такими критеріями:

ідея та техніка виконання – до 10 балів;

технологічність – до 10 балів;

рівень виконання агротехнічних прийомів – до 5 балів;

творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення – до 10балів;

композиційна довершеність – до 10 балів;

презентабельність – до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники за творчий захист – 50 балів.

6.3. Навчальні тренінги, майстер — класи, флористичні покази та зустрічі з провідними фахівцями та майстрами організовує та проводить НЕНЦ.

VІІ. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

7.3.Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.4. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів. Решті учасників Конкурсу вручаються дипломи учасника.

7.5. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється у науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва запідтримки НЕНЦ.

7.6. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі
з флористики

та фітодизайну„Квіткові килими”

 

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народження

(число, місяць)

Вік учасника

Найменування навчального закладу

Найменування творчого учнівського обєднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник команди: ____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)
(найменування посади)
_______________________________________________

(контактний телефон, електроннаадреса)________________________________
Найменування проекту (ескізу)_________________________________________

___________________________________________________________________
Коротка характеристика проекту (ескізу):________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Додаток: проект (ескіз)  на _____ арк.

  _________________ _______ ____________________
(керівник закладу) (підпис) (П.І.Б.)
                                      М.П.