1 2 3 4

Про проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри „Паросток”

5 жовтня 2018 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-Б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net,  www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04 жовтня  2018 р.  № 02-06/286

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

 

Головам обєднаних

територіальних громад

 

Про проведення  

Всеукраїнської дитячо-юнацької

еколого-патріотичної гри „Паросток”

 

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої Наказом МОН № 641 від 16.06.15 року щодо необхідності пошуку нових підходів і нових шляхів до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості Національний еколого-натуралістичний центр МОН України продовжує проведення щорічної Всеукраїнської дитячо-юнацької  еколого-патріотичної гри „Паросток” (умови проведення та модель творчого проекту гри „Паросток” додаються).

Гра проводиться з метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді та активізації засобів системи національно-патріотичного виховання.

Основними завданнями гри є: формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, готовності до активної громадянської позиції га екологічної діяльності; розвиток пізнавального інтересу, логічного мислення; виховання громадянина - патріота України, бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського народу.

До участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі „Паросток” запрошуються учнівські та педагогічні колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Матеріали про проведення акції надсилаються до 10 листопада поточного року на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 79б (з поміткою „Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра Паросток).

 

                       

Директор                                                                       В.ВОРОБЕЙ

Л. Шехтер (0362) 63-50-29


 

 

                                                Умови

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької   еколого-патріотичної гри Паросток

 

1. Загальні положення

1.1. Ці умови визначають порядок проведення Всеукраїнської дитячо-юнацькі еколого-патріотичної гри Паросток.

1.2.  Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра “Паросток” - ( далі - гра) - це щорічний захід завданнями та метою проведення якого передбачається:

         виховання громадянина-патріота України відповідального за свою Вітчизну та природу як національне багатство, основу життя на землі;

         формування розуміння гармонії людини з природою;

         розширення знань про природу свого краю;

         розвиток пізнавального інтересу та логічного мислення;

         спонукання до самоосвіти;

         сприяння формуванню матеріалістичного світогляду, готовності активної природоохоронної діяльності;

         виховання основ глобального екологічного мислення; екологічної культури;

         виховання бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського народу та тривалих державницьких традицій України.

1.3. Передбачається очний та заочний етапи гри:

>        очний етап (другий тиждень жовтня) - безпосереднє проведення гри;

>        заочний етап (жовтень-листопад) — підготовка сторінок літопису «Юннати-юні патріоти».

1.4. Загальне керівництво заходом здійснює Національний еколого- натуралістичний центр учнівської молоді.

2.  Учасники гри

До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

3.  Порядок і терміни проведення очного етапу гри

3.1. Очний етап гри проводиться щорічно, починаючи з 2015 року, в другий тиждень жовтня. Захід може проводитись під патріотичними гаслами, зокрема „Україна — моя Батьківщина” тощо.

3.2.         Місцем проведення очного етапу гри може бути:

-         територія навчального закладу в якому буде проводитись „Паросток”;

 майданчики на ділянках місцевості з достатньою кількістю місцевих предметів і яскраво виражених форм і деталей рельєфу тощо.

До початку заходу відповідальний педагог (педагоги) вибирає місце проведення гри, окреслює орієнтири, готує завдання з врахуванням місцевих умов та особливостей.

Гра може починатися у вибраний колективом закладу час за довільною програмою.

За закладом залишається право вибору щодо проведення гри спільно для всіх вікових категорій учнів одночасно чи для кожної вікової категорії в окремо визначений час.

Завершується захід в останній день другого тижня жовтня.

3.3. До програми очного етапу проведення гри можуть бути включені наступні модулі:

І. Формування життєво-важливих вмінь та навичок

1. Орієнтування на місцевості

1.1. За компасом

1.2. За сонцем та годинником

1.3. За місцевими предметами у лісі

1.4. За місцевими предметами в степу

1.5. За місцевими предметами в населеному пункті

1.6. За поведінкою тварин та птахів

2. Метеорологічні спостереження за природою

II Патріотичні складові

1. Хто такі патріоти?

2.  Козацькому нема переводу

3.   Берегиня. Культура рідної домівки                  

III. Екологія

1. Природа рідної землі

Також можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, учасниками АТО, волонтерами; круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації.

В рамках заходу з метою сприяння розвитку волонтерського руху серед учнівської молоді можливе залучення учнівської молоді до надання посильної допомоги людям похилого віку, одиноким непрацездатним громадянам, учасникам АТО тощо.

4.       Підсумкові матеріали заходу

4.1 За наслідками проведення очного етапу гри заклад готує сторінку літопису "Юннати - патріоти" в друкованому вигляді, електронних носіях (CD-R, CD- RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Об’єм текстової частини - до 15 сторінок друкованого тексту. Відповідні світлини можуть супроводжувати текстову частину і можуть бути подані в додатках. Сценарій заходу може бути поданий в додатках. Формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW.

4.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до 10 листопада поточного року на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів”: 33028, м.Рівне, вул. Чорновола, 79-Б (з поміткою "Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого - патріотична гра „Паросток”) для участі в заочному етапі гри.

5.      Заочний етап гри та підведення підсумків

5.1. Заочний етап гри проводиться до 10 листопада поточного року.

5.2. Спеціально сформована Національним еколого-натуралістичним центром експертна комісія (журі) до кінця грудня поточного року підводить підсумки за надісланими матеріалами (сторінками літопису) та визначає переможців.

5.3.         Переможці Всеукраїнської дитячої еколого-патріотичної гри «Паросток» нагороджуються грамотами НЕНЦ та безкоштовними путівками до Всеукраїнського профільного оздоровчого табору „Юннат” Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

5.4.         За надісланими матеріалами планується щорічне видання збірки - літопису „Юннати-юні патріоти”.

Інформація про проведення заходу розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.