1 2 3 4

Про проведення проведення обласного збору учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках”

26 березня 2019 - Администратор


РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс  63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net rivneosun.com.ua

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25 березня 2019 р.  № 02-06/126

 

Начальникам відділів (управлінь) освіти

райдержадміністрацій та виконавчих

комітетів рад міст обласного значення

 

Керівникам  об’єднаних

територіальних громад

 

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.07.2018 №483, на виконання Плану обласних заходів та участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2019 році, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 21 січня 2019 року №08, Положення про проведення обласного збору учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках”, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 27 лютого 2009 року № 97 та зареєстрованого у головному управлінні юстиції у Рівненській області від 02 березня 2009 року № 16/858, з метою активізації роботи учнівських лісництв  закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, формування екологічної культури учнівської молоді, вдосконалення трудового, екологічного і естетичного виховання, сприяння свідомого вибору професії, 07 травня 2019 року на базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради буде проводитись обласний збір учнівських лісництв.

Необхідно до 18 квітня 2019 року подати заявки на електронну адресу (rivneosun2007@ukr.net) про участь у зборі за вказаною формою з поміткою "Збір лісництв".

Довідки за телефоном: (0362) 635029 м/т 0956314000; 0687864858 Євдокія Павлівна Мороз.

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                В.ВОРОБЕЙ                                             

Мороз  (0362)63-50-29

  

ЗАЯВКА

на участь у обласному зборі учнівських лісництв

_______________________________________________________________

/назва організації/

направляє для участі команду у складі:

№ з/п

Прізвище, ім’я учасника

Дата народження

Клас, школа, район

Лісництво

Домашня адреса

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Тема дослідницької роботи_________________________________________

(Прізвище,  ім’я учня, який захищатиме роботу) 

 

Керівник делегації: ___________________________________________________

                                       (Прізвище, ім’я, по батькові - повністю)

Контактний телефон керівника: _________________________________________

   (обов’язково)                                                          (мобільний)

 

До участі у зборі запрошуються  учнівські  лісництва, ланки лісівників та дендрологів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Керівникам просимо звернути увагу, що вихованці мають презентувати виставку, звітуватись про проведену роботу та захищати роботу з навчального дослідництва з лісівництва(одну від команди). 


Додаток 2

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

в Головному управлінні юстиції                        наказ управління освіти і науки

у Рівненській області                                           Рівненської обласної державної

02 березня 2009 р.                                                адміністрації

За № 16/858                                                          27 лютого  2009 р.   №  97

 

 

П о л о ж е н н я

про проведення обласного збору учнівських лісництв

„Майбутнє лісу в твоїх руках”

 

 

I. Загальні положення 

Обласний збір учнівських лісництв „Майбутнє лісу в твоїх руках” (далі збір) проводиться серед шкільних лісництв, гуртків та ланок юних лісівників, дендрологів, інших творчих об’єднань школярів, діяльність яких пов’язана з лісом, лісовим господарством, зеленим будівництвом загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів області. Обласний збір проводиться щорічно.

IІ. Мета збору: 

          Метою  обласного збору учнівських лісництв „Майбутнє лісу  в твоїх руках” є:

 • активізація роботи учнівських лісництва загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області;
 • вдосконалення допрофесійної підготовки учнівської молоді з основ лісового господарства;
 • формування екологічної культури учнівської молоді;
 • виховання свідомого ставлення до праці, до охорони, використання та відтворення лісових ресурсів;
 • залучення учнівської молоді до дослідницької роботи в галузі лісництва і дендрології;
 • поширення кращого досвіду роботи у справі збереження лісопаркових об’єктів.

II. Керівництво збору 

1.     Організатором збору є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.     Відповідальність за координацію, організацію та проведення збору покладається на Рівненську обласну станцію юних натуралістів.  

IV.  Учасники збору 

1. До участі в обласному зборі запрошуються активісти учнівських лісництв, гуртків та ланок юних лісівників, дендрологів, інших творчих об’єднань школярів, діяльність яких пов’язана з лісом, лісовим господарством, зеленим будівництвом (учні 7-10 класів) в кількості 3 учасників.

2. До місця проведення збору учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

3. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

V. Вимоги до представлення експонатів на виставку учасниками збору 

Матеріали представлені на виставку можуть бути у вигляді альбомів, щоденників дослідницької роботи, творчих звітів, наочних посібників, відеоматеріалів, колекцій, гербаріїв, стендів, постерівтощо.

Експонати мають демонструвати:

 • наукову і методичну досконалість;
 • впровадження сучасних екологічно обґрунтованих технологій вирощування лісових культур;
 • можливість впровадження результатів дослідів у практику лісового господарства;
 • проведення природоохоронних заходів та їх зміст;
 • профорієнтаційну роботу в учнівських об’єднаннях з лісового господарства;
 • екологічну освіту в учнівських лісництвах.

VІ. Вимоги до представлення звіту про проведену роботу учасниками збору

Учасники збору звітують про проведену роботу за таким планом:

1.    Місцерозташування лісництва, площа лісу, що доглядається учнями, кількість членів учнівського лісництва.

2.      Експериментально-дослідницька робота.

3.      Практична діяльність.

4.      Масові форми роботи.

Учасники збору повинні мати тези виступів на паперовому та магнітних носіях, в тезах вказати прізвище, ім’я доповідача, назву учнівського об’єднання юних лісівників, район, прізвище, ім’я та по батькові керівника.  

VІІ. Критерії оцінювання експонатів виставки (всього 20 балів) 

1.     Повнота висвітлення діяльності учнівського об’єднання юних лісівників (10 балів).

2.     Впровадження результатів дослідницької роботи в практику (5 балів).

3.     Участь у природоохоронних конкурсах, акціях, операціях (5 балів). 

VІІІ. Критерії оцінювання змісту діяльності учнівського об’єднання (всього 20 балів)

 1.     Висвітлення теоретичних і практичних завдань дослідницької роботи, зв’язок з науковими установами (7 балів).

2.     Результативність проведеної роботи з охорони лісових та дендрологічних насаджень (5 балів).

3.     Перспективні плани на майбутнє з проблем охорони лісів, парків, скверів (5 балів).

4.     Оригінальність захисту  (3 балів).

ІХ. Визначення та нагородження переможців збору 

1.     Переможці обласного збору визначаються журі за результатами виставки та  представленнями учасниками збору змісту своєї діяльності (І, ІІ, ІІІ місця з орієнтовним розподілом 1:2:3 за найбільшою кількістю набраних балів).

2.     Команди – переможці збору нагороджуються грамотами та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).

3.     Решта команд  отримують диплом учасника.

4.     Команда – переможець обласного збору братиме участь у Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.

Кращі матеріали будуть надруковані в „Екологічному віснику” Рівненської обласної станції юних натуралістів.

Х. Фінансування збору

1.     Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

2.     Видатки на проведення збору проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів обласної станції юних натуралістів на позашкільну роботу.