1 2 3 4

Про подачу звіту за 2018 рік

27 листопада 2018 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

 

 

 

 

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net,  www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

27 листопада  2018 р. 

№ 02-06/374

Методистам відділів (управлінь)

освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

з еколого-натуралістичного

напряму роботи

 

Керівникам об’єднаних

територіальних громад

 

 

З метою популяризації досвіду еколого-натуралістичної роботи кращих педагогічних колективів районів (міст) комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради просить підготувати звітні матеріали за 2018 рік до 21 грудня 2018 р. за такою формою:

 

 

 

 

 

 

Проспект річного звіту_________________району (міста), громади

 

Вступ

 

І. Координаційно-методична робота

1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами (координаційно-методичні ради, семінари, наради, консультації тощо).

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах (заходи щодо розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти на територіях новостворених громад, робота з опорними школами).

1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси тощо:

- всеукраїнського рівня;

- обласного рівня;

- місцевого рівня.

1.4. Соціальне партнерство:

- з державними науковими установами та закладами вищої освіти;

- з громадськими організаціями;

- із закладами культури та освіти.

1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів в міських (районних) закладах позашкільної освіти (курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, дистанційне навчання, школа молодого педагога, креатин-студія тощо).

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти в міських (районних) закладах позашкільної освіти (освітні програми, посібники, робочі зошити, інтерактивні електронні посібники тощо).

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами в міських (районних) закладах позашкільної освіти.

3.1. Інноваційна діяльність педагогів.

3.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду в міських (районних) закладах позашкільної освіти.

 

ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у засобах масової інформації, у соціальних мережах.

 

V. Видавнича діяльність.

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти міста (району).

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах з еколого-натуралістичної напряму позашкільної освіти.

6.2. Організація та зміст обласних заходів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. Приклади найцікавіших та найпотужніших масових заходів.

6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання.

 

VІІ. Науково-дослідницька робота та практична природоохоронна робота.

7.1. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного грунту, куточку живої природи тощо.

7.2. Робота учнівських лісництв (кількість учнівських лісництв в районі та учнів в них, закріплена площа лісу, науково-дослідницька робота в учнівських лісництвах).

7.3. Робота на екологічній стежці.

7.4. Робота на природоохоронних територіях.

7.5. Практична природоохоронна робота.

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища.

VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів.

ІX. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти (мережа, профільність, зміст).

9.1. Мережа гуртків (таблиця).

9.2. Профільність гуртків (таблиця).

9.3. Динаміка кількості гуртків за три роки (гістограма).

9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями.

9.5. Приклади кращих гуртків (за профілями та за рівнями) із зазначенням конкретних досягнень у науково-дослідницькій роботі (отримані патенти, створені об’єкти ПЗФ тощо).

Х. Неформальна екологічна освіта та виховання.

10.1. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та об’єднання.

10.2. Дитячий екологічний парламент.

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи.

 

ХІ. Загальні висновки та пропозиції.

 

Пропозиції до написання звіту

 

 

 

 

 

 

 

·        Виділяти основні види та форми організаційно-масової роботи. Вказати, які форми роботи були найбільш популярні серед дітей. Це дасть можливість побачити, наскільки різноманітною була організаційно-масова робота.

·        Вказувати загальну кількість проведених заходів та охоплених організаційно-масовою роботою дітей.

·        Вказувати кількість охоплених дітей позашкільною освітою відповідно вікових категорій (дошкільний вік, молодший шкільний вік, середній шкільний вік, старший шкільний вік, учні ПТУ, студенти).

·        Для зручності аналізу звітні матеріали подавати у конкретній, стислій формі.

·        Дотримуватись розділів за новим проспектом річного звіту.

·  

   Надавати статистичні дані про кількість об’єктів захищеного ґрунту в табличному варіанті за такою формою (кількість теплиць, кількість парників та розсадників в закладах загальної середньої освіти; кількість теплиць, кількість парників та розсадників в закладах позашкільної освіти; зміст роботи).

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                   В.ВОРОБЕЙ
                                                                               

Л. Гайдаченко  (0362) 63-50-29