1 2 3 4

Лист щодо створення ,,Науково-дослідного Віртуального інституту позашкільної освіти”

28 cічня 2016 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-Б, тел./факс   23-01-49

Е-mail

rivneosun2007@ukr.net  www.rivneosun.com.ua

 

­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 січня 2016 р.  №   01-04 /20

Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення,

директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Щодо створення ,,Науково-дослідного

Віртуального інституту позашкільної освіти

 

 

1 січня 2016 року на сайті Національного еколого-натуралістичного центру (https://nenc/gov.ua/) почав діяти ,,Науково-дослідний віртуальний інститут позашкільної освіти” (далі Інститут).

Мета Інституту – впровадження у педагогічну практику результатів наукових досліджень і перспективних методичних ініціатив.

Загальну координацію роботи Інституту здійснює науково-методична рада НЕНЦ та вчена рада Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (НАПН).

Учасниками діяльності Інституту є науковці НАПН України, викладачі вищих навчальних закладів, спеціалісти органів управління освітою, педагогічні працівники НЕНЦ, педагогічні працівники регіональних позашкільних навчальних закладів всіх профілів, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів.

Напрями діяльності Інституту: створення WEB-середовища з метою дистанційної післядипломної освіти педагогічних працівників позашкільних закладів, участь педагогічних працівників в Інтернет-конкурсах, Інтернет-конференціях, Інтернет-проектах, віртуальних методичних семінарах, координація науково-методичної та інструктивно-методичної діяльності позашкільних закладів всіх профілів, створення електронних підручників, моделюючих, демонстраційних, контролюючих, інтерактивних програм.

Сайт Інституту складається з таких рубрик:

1)  Нормативно-правове забезпечення: законодавчі акти, листи, положення.

2)  Науково-дослідницька діяльність: автореферати дисертацій, матеріали всеукраїнських педагогічних експериментів.

3)  Науково-методичне забезпечення: банк передового досвіду, методичні рекомендації, монографії, навчальні програми, методичні посібники.

4)  Діагностичні методики: анкетування, тестування, рейтингування.

5)  Бібліотека містить електронну літературу з багатьох галузей знань: біології, хімії, фізики, математики, агрономії, педагогіки, психології, філософії, історії, логіки тощо.

6)  Педагогічний форум: майданчик для вільного обміну думок щодо теорії та практики позашкільного навчального процесу.

До участі в роботі Інституту запрошуються науковці, управлінці, педагоги, батьки та всі зацікавлені особи.

 

Запитання та свої матеріали можна надсилати на адресу: adrianov@nenc.gov.ua   або   vl.adrianov@gmail.com  з поміткою ,,Віртуальний інститут позашкільної освіти”.

 

 

Директор

комунального закладу

,,Станція юних натуралістів

Рівненської обласної ради                                                               Т. Остафійчук