1 2 3 4

Лист про запровадження Всеукраїнського конкурсу-огляду „Наша зооферма” у 2016 році

26 лютого 2016 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-б, тел./факс   23-01-49

Е-mail rivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24 лютого 2016 р.     01-04 /46

 

Начальникам відділів (управлінь)      освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

 

Про запровадження Всеукраїнського

конкурсу-огляду „Наша зооферма”

у 2016 році

 

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану роботи НЕНЦ на 2016 рік та з метою розвитку мережі навчально-дослідних тваринницьких комплексів у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах України, підвищення ефективності та якості дослідницької роботи, а також задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, залучення їх до практичної діяльності Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у 2016 році ініціює проведення Всеукраїнського конкурсу-огляду „Наша зооферма”.

До участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні, позашкільні та професійно-технічні навчальні заклади.

Для участі у обласному етапі конкурсу просимо надсилати конкурсні матеріали до 1 листопада 2016 року за адресою комунального закладу  „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради: 33028, м. Рівне, вул. Чорновола, 79-б. 

Умови проведення конкурсу додаються.

 

 

 

Директор  Станції юних натуралістів                                                 Т. Остафійчук

 

   Бобровська В. А. (0362)23-01-49

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради Національного еколого-

натуралістичного центру

МОН України

протокол № 5

від „25” грудня 2015 р.

 

 

Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу-огляду „Наша зооферма”

 

І. Загальні положення

Організатором Всеукраїнського конкурсу-огляду „Наша зооферма” (далі конкурс) є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників „Фактор”. Співорганізаторами конкурсу є Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Національний університет біоресурсів та природокористування України (за згодою).

Головною метою конкурсу є:

-   сприяння розвитку навчально-дослідницької роботи тваринництва в загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах України;

-   розвиток мережі навчально дослідних тваринницьких комплексів в Україні;

-   виявлення та розповсюдження кращого досвіду, нових напрямків в організації роботи на навчально-дослідних тваринницьких комплексах;

-   впровадження й поширення ефективних, ресурсоощадних й екологічно безпечних технологій в навчально-виховному процесі навчальних закладів України;

-   підтримка творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх майстерності та популяризації творчих здобутків у галузі дослідництва.

ІІ. Умови участі в конкурсі

Об’єктом конкурсу є навчально-дослідні тваринницькі комплекси (НДТК) загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

До участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні, позашкільні та професійно-технічні навчальні заклади.

ІІІ. Порядок і терміни проведення конкурсу

Конкурс проводиться поетапно: 1-й етап – регіональний (заочний) ­­–березень-листопад 2016 року; 2-й етап – Всеукраїнський (заочний) – грудень 2016 року.

IV. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс

Усі матеріали подаються державною мовою. Конкурсні роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях інформації (документ Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі .doc) обсягом до 20 друкованих сторінок. У додатку до роботи (обсягом до 10 сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, картографічний матеріал, а також презентації.

На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, тема роботи та рік виконання.

На другій сторінці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові автора роботи або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого об’єднання); прізвища, імена, по батькові керівника або керівників групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів; списки учасників із зазначенням місця їх навчання.

Для участі в конкурсі претенденти подають організаторам: паспорт НДТК навчального закладу, опис організаційно-педагогічного та матеріально-технічного забезпечення функціонування НДТК навчального закладу.

На конкурс можуть бути подані роботи, виконані колективно (група, гурток, творче об’єднання) або індивідуально.

V. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу

Подані матеріали оцінюються за такими критеріями:

-   відповідність навчально-дослідного тваринницького комплексу „Положенню про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплексизатверджено наказом Міністерства освіти і науки України 28 вересня 2015 року № 980, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.10.2015 р.                       № 1252/27697);

-   організація навчально-виховної роботи на об’єкті;

-   запровадження сучасних екологічно безпечних технологій розведення та вирощування тварин;

-   наукова і методична досконалість представлених матеріалів;

-   ефективність виробничої діяльності навчально-дослідного тваринницького комплексу;

-   оригінальність презентації проекту;

-   наявність колекційного фонду;

-   можливість впровадження результатів дослідів в практику

-   сільськогосподарського виробництва;

-   якість поданих матеріалів.

VI. Підведення підсумків

За рішенням експертної комісії 2-го етапу конкурсу оргкомітет визначає переможців конкурсу відповідно по напрямам. Переможці та призери нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Кращі матеріали будуть використовуватись з метою популяризації кращого педагогічного досвіду та його використання, а також будуть оприлюдненні в профільних виданнях.

Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються й не повертаються.