1 2 3 4

Лист про проведення Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників

20 листопада 2017 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, тел./факс  63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net rivneosun.com.ua

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20 листопада 2017 р.  № 02-06/269

 

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

Керівникам об’єднаних територіальних громад

 

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу юних зоологів і  тваринників

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від -14.05.2012 №571 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників” зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.05.2012 за №849/2161, у листопаді 2017 року - лютому 2018 року  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за підтримки факультету тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів та природокористування України, Інститутом зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України та Національного науково-природничого музею НАН України проводить Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників (положення заходу додається). До участі в заході запрошуються учні (вихованці) загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

Конкурс проводиться в два етапи:

І етап (відбірковий) – у листопаді – грудні 2017 року, січні-2018 року;

ІІ етап (фінальний очний) – з 31 січня до 02 лютого 2018 року.

Для участі в заході  необхідно до 20 грудня  2017 року подати заявку (обов’язково) та конкурсні матеріали в електронному вигляді одним документом на електронну адресу  rivneosun2007@ukr.net  та  паперових носіях на поштову адресу  33028, м. Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, комунальний заклад „Станція юних натуралістівРівненської обласної ради (Довідки за телефоном: (0362) 63-50-29 або моб. 0956314000; 0687864858  Євдокія Павлівна Мороз).

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників, роботи яких будуть направлені в місто Київ.

 Результати  відбору щодо участі в очному етапі будуть оприлюднені до 10 січня 2018 року на сайті www.nenc.gov.ua.

Просимо зазначену інформацію довести до відома керівників та учнів загальноосвітніх, і позашкільних навчальних закладів.

 

Директор Станції юних натуралістів                                           В.Воробей

Є. Мороз (0362)63-50-29  

 

                                                                                                                                                                                                                                       Додаток № 1

 

 

ЗАЯВКА (електронний варіант обовязково)

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників

 Прізвище_________________________________________________________________

Ім’я______________________________________________________________________                                             По батькові _____________________________________________________________

Найменування загальноосвітнього закладу:____________________________________
__________________________________________________________________________

 Місцезнаходження загальноосвітнього навчального закладу:

__________________________________________________________________________

 Клас: _____________________________________________________________________

 Найменування позашкільного навчального закладу:____________________________________________________________________

 Секція (необхідне підкреслити): кролівництво, промислове птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, тваринництво, загальна зоологія.

 Тема науково-дослідницької роботи:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 Технічні засоби, необхідні для захисту науково-дослідницької роботи:_______________________________________________________________________

 Контактний телефон учасника конкурсу: ______________________________________________________________________________

 Електронна адреса учасника конкурсу: _____________________________________________________________________________

(посада наукового керівника, прізвище,  ім’я,  по  батькові, контактний телефон)    

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                    

 

 

(підпис)

 

 

 

                                                                                                                                Додаток №2

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

 

І. Мета та завдання

 1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (далі - Конкурс).

 1.2. Конкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства, та розкриття їх наукового потенціалу.

 1.3. Завданнями Конкурсу є:

 виявлення і підтримка учнів, у яких є здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях зоології (напрями: орнітологія, загальна зоологія) і тваринництва (напрями: кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво);

      створення умов для оволодіння поглибленими знаннями з основ зоології та тваринництва, професійного самовизначення учнівської молоді;

 пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

 1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

 1.5. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

 

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

 2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

            І етап: відбірковий (заочний);

    II етап: фінальний (Всеукраїнський).

 Строки, місце, умови проведення І етапу Конкурсу визначаються та затверджуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих можливостей.

        

  2.2. Журі Конкурсу розглядає подані на Конкурс тези науково - дослідницьких робіт та визначає учасників фінального (Всеукраїнського) етапу. Список учасників Конкурсу, запрошених до участі у фінальному (Всеукраїнському) етапі, розміщується на сайті організатора не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу.

 2.3. Строки та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за один місяць до його початку.

                             

                                 ІІІ. Керівництво Конкурсу

 3.1. Організатором та координатором Конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

         3.2. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює НЕНЦ.

 

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

       

 4.1. Для організації та проведення фінального (Всеукраїнського) етапу Конкурсу створюється організаційний комітет Конкурсу. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ.

 

 4.2. До складу організаційного комітету входять працівники МОНмолодьспорту України, НЕНЦ, загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів (за згодою).

 4.3. Очолює організаційний комітет голова.

 Голова організаційного комітету:

         розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

 керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

 4.4. Члени організаційного комітету:

 здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

 забезпечують порядок проведення Конкурсу.

 4.5. Секретар організаційного комітету:

 оформляє документацію щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків; сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

V. Журі Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників Конкурсу та визначення призерів.

 5.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

 5.3. Кількість членів журі з кожного напряму Конкурсу має становити не менше трьох осіб, але не більше третини від учасників.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Конкурсу.

 5.4. Склад журі затверджується наказом НЕНЦ.

 5.5. Журі з кожного напряму Конкурсу очолює Голова.

      Голова журі:

         організовує роботу членів журі;

         проводить засідання журі;

         бере участь у визначенні призерів Конкурсу;

         затверджує список призерів Конкурсу.

 5.6. Члени журі:

          оцінюють науково-дослідницькі роботи учасників Конкурсу;

          заповнюють оцінювальні протоколи;

  беруть участь у визначенні призерів з різних напрямів Конкурсу.

 5.7. Секретар журі:

            призначається з числа працівників НЕНЦ;

            забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

            забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.


VI. Учасники Конкурсу

 6.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

 У ІІ етапі Конкурсу беруть участь переможці І етапу.

 6.2. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.

 

VІІ. Вимоги щодо участі в Конкурсі

 7.1. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно подати тези науково-дослідницької роботи до організаційного комітету Конкурсу.

 У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, список використаних джерел. У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування навчального закладу; клас; населений пункт; номер контактного телефону, електронна адреса; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

 Об’єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - MS Word). Малюнки, таблиці, графічні зображення та фото оформляються окремим додатком. Тези викладаються українською мовою.

 7.2. Для участі в ІІ етапі Конкурсу необхідно подати до організаційного комітету Конкурсу такі документи:

 заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу (додаток 1);

 копію наказу відповідного органу освіти щодо участі колективу у Конкурсі;

 медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;

 учнівський квиток;

 науково-дослідницьку роботу.

 Подана на Конкурс науково-дослідницька робота має відповідати вимогам затвердженим МОНмолодьспорту України.

 

VІІІ. Критерії оцінювання тез і науково-дослідницьких робіт

8.1. Тези до науково-дослідницьких робіт оцінюються за такими критеріями:

 актуальність теми дослідження;

 наявність елементів наукової новизни;

 обґрунтованість отриманих результатів;

 практичне значення дослідження;

 відповідність вимогам до оформлення тез.

 8.2. Науково-дослідницькі роботи оцінюються за такими критеріями:

 аргументованість вибору теми і методів дослідження - до 20 балів;

 ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу - до 25 балів;

 чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу - до 20 балів;

 вільне володіння матеріалом - до 20 балів;

 кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) - до 15 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист науково-дослідницької роботи, - 100 балів.

 

IХ. Визначення і нагородження призерів Конкурсу та його фінансування

 9.1. Призери (І, ІІ, ІІІ місця) Конкурсу визначаються з кожного напряму відповідно до загальної кількості набраних ними балів.

 9.2. Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів НЕНЦ.

        9.3. Кращі роботи публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ (за згодою автора).

        9.4. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань Міністерства, а також коштів, не заборонених законодавством.