1 2 3 4

Лист про проведення щорічної Всеукраїнської акції „День юного натураліста”

27 серпня 2018 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79 б, тел./факс   63-50-29

Е-mail rivneosun2007@ukr.net www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 серпня 2018 р.  № 02-06/244

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 Головам об’єднаних      територіальних громад

 

Про проведення щорічної

Всеукраїнської акції

„День  юного натураліста”

 

На виконання плану проведення обласних масових заходів і участі дітей та учнівської молоді у Всеукраїнських заходах  за напрямами позашкільної освіти у 2018 році, відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від   12.07. 2018 року № 206, з метою активізації роботи з учнівською та студентською молоддю щодо формування у екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів та студентів на навчально-дослідних земельних ділянках і задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради продовжує проведення  щорічної Всеукраїнської акції „День юного натураліста”.

До участі в заході запрошуються  учні та учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до Умов проведення акції (лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.08 № 1/9-475).

Акція проводиться щорічно, починаючи з 2008 року, в останній день третього тижня вересня.

Матеріали про проведення акції надсилаються до 15 жовтня поточного року на адресу комунального закладу „Станція юних натуралістів”: 33028, м.Рівне, вул. Чорновола, 79б.  За поданими матеріалами переможців акції планується щорічне видання електронної збірки - літопису „День натураліста України” Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

Матеріали подаються навчальним закладом у друкованому вигляді, на електронних носіях (CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW.

Інформація по підсумках акції за 2017 рік розміщена на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: www.nenc.gov.ua

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                        В. Воробей

Л.Шехтер (0362) 635029

 

 

Додаток до листа МОН
від 24.07.2008 №1/9-475

Умови
проведення Всеукраїнської акції „День натураліста”

 

1. Загальні положення.

1.1. Всеукраїнська акція „День натураліста” ( далі - акція) - це щорічний захід, започаткований з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів.

1.2. Основними завдання акції є:

- популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською молоддю;
          - підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на навчально-дослідних земельних ділянках;

- задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності;
          - виявлення та підтримка учнівських ініціатив, направлених на розвиток шкільної демократії і самоврядування.

1.3. Загальне керівництво акцією здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Безпосереднє керівництво в регіонах здійснюють обласні позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму.

2. Учасники акції.

До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів.

3. Порядок і терміни проведення акції.

3.1.Акція проводиться щорічно, починаючи з 2008 року, в останній день третього тижня вересня. Акція може проводитись під гаслом : „У Юннатії кордонів немає”, „Юннат - це на все життя” тощо.

3.2. Акція може починатися у вибраний колективом час за довільною

програмою. Завершується акція на третьому тижні вересня.

 3.3. До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи: трудові акції з впорядкуванням певних територій; просвітницькі природоохоронні заходи; дитячі науково-практичні конференції; благодійні виставки - продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках; посвята молодших школярів в юннати; спільні заходи з батьківською громадськістю, а також із заінтересованими установами та організаціями.
Також у закладі можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації.

4. Підсумкові матеріали акції.

4.1 За наслідками проведення акції заклад готує сторінку літопису "День натураліста України" в друкованому вигляді, на електронних носіях (CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW.
         4.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до комунального закладу „Станція юних натуралістів”: 33028, м.Рівне, вул. Чорновола, 79б
  до   15 жовтня поточного року.

5. Підведення підсумків.