1 2 3 4

Лист про проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти

1 липня 2019 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ»

 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 79-б, тел./факс  (0362) 63-50-29

Е-mailrivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­

 

01 липня  2019 р.  № 02-06/232

 


 

 

 

 

 

 

      Про проведення І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої освіти та  позашкільної освіти

 

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

Керівникам об’єднаних

територіальних громад

 

         

            На виконання Плану обласних заходів участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2019 році, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від    затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від  21 січня 2019 року №08, Умов    проведення І обласного    (відбіркового)  етапу Всеукраїнського зльоту   учнівських виробничих бригад,   трудових аграрних  об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів,затверджених наказом управління освіти і    науки     Рівненської обласної державної адміністрації  04. 09. 2017 № 394, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді, поліпшення ефективності роботи учнівських виробничих бригад і трудових загонів, залучення учнівської молоді до дослідницької роботи  11 вересня 2019 року на базі комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради  проходитиме  обласний (відбірковий) етап Зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань школярів закладів загальної середньої та позашкільної освіти (Додаток №1).

Необхідно до 06 вересня 2019 року подати заявку на електронну адресу (rivneosun2007@ukr.net) про участь у зльоті за вказаною формою (Додаток №2).

Довідки за телефоном: (0362) 60-50-29, м/т 0956314000, 0687865858 Євдокія Павлівна Мороз.

Початок роботи о 10.00 год. за адресою:  м. Рівне, вул. Чорновола 79б. До участі в заході запрошуються команди  учнівських виробничих бригад, трудових загонів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області у складі трьох учнів та керівника (всього 4 особи).

 Витрати  на  направлення делегації для участі у заході здійснюються за рахунок організації, що відряджає.   Умови  про проведення заходу додається.

 

 

          В.о. директора Станції юних натуралістів                                   Л. ГАЙДАЧЕНКО                   

          Є. Мороз  (0362)63-50-29

 

Додаток№1

 

У М О В И

Про ведення І обласного (відбіркового) етапу

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних     об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

 

І. Загальні положення

 

1. Ці умови розроблено відповідно до Положення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної  середньої та позашкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2012 за № 868/21180 (далі – Положення).

 

2. Зліт проводиться з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках.

 

3. Завданнями Зльоту є:

підготовка членів учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань до практичної та експериментально-дослідницької роботи в галузі сільського господарства;

обмін досвідом роботи щодо організації діяльності виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної  середньої та позашкільної освіти, популяризація практичних результатів їх роботи;

ознайомлення учнів із сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських культур;

підвищення фахового рівня керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної  середньої та позашкільної освіти.

4. Організаційно-методичне забезпечення проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту здійснює комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

5. Інформація про проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту розміщується на сайті управління освіти і науки облдержадміністрації та комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

6. У ході проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних даних”.

 

 

 ІІ. Організація проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту

 

1. Строки, місце, кількісний склад команд визначаються управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до Положення та цих Умов.

 

2. Відповідальним за координацію, організацію та проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту є комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

3. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання виступів команд та визначення команд-переможців І обласного (відбіркового) етапу Зльоту відповідно до Положення формується журі, склад якого затверджується наказом комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

 

ІІІ. Учасники Зльоту

 

1. У І обласному (відбірковому) етапі Зльоту беруть участь команди учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти  Рівненської області.

 

2. До складу команди входять 4 особи: 3 учні віком від 11 до 16 років включно та 1 керівник учнівської виробничої бригади (трудового аграрного об’єднання) закладу загальної середньої загальноосвітнього або позашкільної освіти. 

3. До місця проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту команди прибувають організовано в супроводі керівників.

 

4. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

 

5. Учасники І обласного (відбіркового) етапу Зльоту повинні дотримуватись вимог Положення, програми зльоту, норм і правил поведінки, правил охорони праці.

 

ІV. Програма І обласного  (відбіркового) етапу Зльоту

 

1. Програма І обласного (відбіркового) етапу Зльоту включає:

виставку - презентацію “Щедрість рідної Землі”;

відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях “Овочівництво”, “Рослинництво”, “Садівництво”;

відкритий творчий звіту чнівських виробничих бригад.

2. Виставка - презентація “Щедрість рідної Землі”:

презентація “Щедрість рідної Землі” проводиться у довільній формі. Площа експозиції для кожної команди - до 2 м 2 .

Команди демонструють щоденники дослідницької роботи, натуральні зразки сортів сільськогосподарських культур, вирощених учнями, методичні розробки, зразки реалізації сучасних підходів щодо організації роботи учнівських виробничих бригад тощо.

У презентації можуть брати участь усі члени команди.

 Презентація досягнень учнівських виробничих бригад оцінюється за такими критеріями:

 упровадження інноваційних технологій у практику роботи учнівських бригад - до 14 балів;

упровадження результатів дослідів у практику роботи учнівських бригад - до 14 балів;

профорієнтаційна робота, що проводиться учнівськими бригадами, - до 7 балів;

якість оформлення та оригінальність презентації - до 5 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати команда за презентацію досягне - 40 балів.

 

3.Відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях “Овочівництво”, “Рослинництво”, “Садівництво”:

для участі в захисті команда подає одну науково-дослідницьку роботу, в якій зазначаються тема та мета дослідження, місце та строки його проведення, схема проведення дослідження, результати дослідження, їх статистична обробка, практичнее значення дослідження, висновки.

Результати дослідження можуть бути доповнені додатками (ілюстраціями, фотоматеріалами, малюнками, схемами, картами тощо). Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди.

Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за критеріями, визначеними Положенням.

 

V. Визначення і нагородження переможців Зльоту

 

  

1. Переможець та призери І обласного (відбіркового) етапу Зльоту визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів (І, ІІ, ІІІ місця з орієнтовним розподілом 1:2:3 за найбільшою кількістю набраних балів).

 

2. Переможцем І обласного (відбіркового) етапу Зльоту є команда, яка набрала найбільшу кількість балів. Призерами Зльоту є команди, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

 

3. Команда – переможець І обласного (відбіркового) етапу Зльоту направляється для участі Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

 

VI. Фінансування Зльоту

 

1. Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відряджуючою стороною.

 

2. Видатки на проведення І обласного (відбіркового) етапу Зльоту проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів обласного бюджету на заходи з позашкільної роботи з дітьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

Заявка

На участь у І обласному (відбірковому) етапі Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої  та  позашкільної освіти

(назва закладу освіти,)_________________________________________________

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

 

№ з/п

ПІБ

 (повністю)

Дата народж. (число, місяць, рік)

к

    клас, школа

Домашня               адреса

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Керівник делегації:____________________________________________________________

                                                                                       (повністю)

Посада керівника ____________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна адреса керівника ____________________________________________________________________

Необхідні засоби для презентації:_________________________________________________________

Захист науково-дослідницької роботи:______________________________________________________________

  (ПІБ учасника)

 Напрям (секція):_____________________________________________________________

Тема:________________________________________________________________