1 2 3 4

Лист про проведення обласних конкурсів дослідницько-експериментальнихробіт із природознавства “Юний дослідник” та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

12 лютого 2016 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 79-б, тел./факс   23-01-49

Е-mailrivneosun2007@ukr.net, www.rivneosun.com.ua

­­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12 лютого 2016 р.     01-04 /32

 

Начальникам відділів, управлінь      освіти райдержадміністрацій та

виконавчих комітетів рад міст

обласного значення

 

Про проведення обласних конкурсів

дослідницько-експериментальнихробіт

із природознавства “Юний дослідник”

та винахідницьких і раціоналізаторських

проектів еколого-натуралістичного напряму

 

На виконання Плану обласних заходів та участі дітей та учнівської  молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2016 році, затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від            15 січня 2016 № 16 будуть проведені обласні конкурси дослідницько-експериментальних робіт із природознавства “Юний дослідник” та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму.

Положення про проведення конкурсів додаються.

До участі у обласному конкурсі дослідницько-експериментальних робіт із природознавства “Юний дослідник” запрошуються учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно, які займаються дослідницько-експериментальною діяльністю в галузі біологічних наук.

До участі у обласному конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які займаються науково-дослідницьким проектуванням і винахідництвом. Вік учасників − від 12до 15 років включно.

Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

Для участі в заходах необхідно до 11 березня 2016 року подати заявку та конкурсні матеріали в електронному вигляді − одним документом на відповідну електронну адресу,rivneosun2007@ukr.net та паперових носіях на поштову адресу :33028, м.Рівне, вул. В.Чорновола, 79-б, Комунальний заклад “Станція юних натуралістівРівненської обласної ради поміткою “Юний дослідник” або “Винахідницькі проекти).

Довідки за телефоном: (0362) 230149.

На підставі поданих матеріалів члени журі проведуть  відбір учасників очних етапів конкурсів.

Результати відбору щодо участі у очному етапі конкурсів будуть оприлюднені до 18 березня 2016 року на сайті  (rivneosun.com.ua) та наказі управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Прохання на Конкурс подавати лише по одній експериментально-дослідницькій  роботі з певної номінації від міста, району (подавати роботи  лише переможців  - І місце).

Просимо інформацію про проведення обласних конкурсів дослідницько-експериментальних робіт із природознавства “Юний дослідник” та винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму довести до відома керівників, педагогічних працівників та учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Додатки: на 8 аркушах.

 

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                        Т. Остафійчук

 

 

 

                                                                                                               Додаток №1

 


Заявка учасника конкурсу

 

1. Назва конкурсної роботи/проекту:_____________________________________

2. Номінація, за якою виконана робота:___________________________________

3. Прізвище, ім’я, вік автора (автора):____________________________________

4.Клас навчання _____________________________________________________

5. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника ____________________________________________________________________

6. Повна назва навчального закладу____________________________________

7. Контактна інформація:

Поштова адреса з індексом:

Вулиця:_____________________________________________________________

Будинок:___________ кв.:___________________

Місто/селище:________________________________________________________

Район: ______________________________________________________________

Область:_____________________________________________________________

Телефон (з кодом) :_________________________ факс (з кодом):_____________

Мобільний телефон керівника:__________________________________________

Електронна пошта автора або керівника: _________________________________

10. Дата заповнення заявки: ____________________________________________

П.І.Б. контактної особи______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                             Додаток №2

 

Зареєстровано в Головному                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

  управлінні юстиції                                                      Наказ управління освіти і науки

  у Рівненській області                                                 Рівненської обласної державної 

 16 лютого 2011 р.                                                        адміністрації

  за № 6/96907. 02. 2011  № 49

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу учнівського

науково-дослідницькогопроектування та винахідництва

 

І. Загальні положення

Обласний конкурс учнівського науково-дослідницькогопроектування та винахідництва (далі - Конкурс) - щорічне індивідуально-командне змагання талановитої учнівської молоді, яка займаєтьсядослідництвом, а також здійснює відкриття у різних галузях знань.

Даний Конкурс є ресурсним і розглядається як джерело пошуку інноваційу експериментально-дослідницькій творчості талановитої учнівської молоді для

представлення її на Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

ІІ. Керівництво  конкурсу

1.         Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.         Відповідальність за координацію, організацію та проведення конкурсу покладається на комунальний заклад „Станція юних натуралістів“ Рівненської обласної ради.

                                         Ш. Учасники Конкурсу

1. До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно, наукові проекти яких підготовлені у будь-який період попереднього або поточного року та оформлені у формі постера.

2. Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

2. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

3. Керівник призначається з педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів чи команди до конкурсу.

4. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

ІV. Вимоги до наукових проектів

         1. Наукові проекти учасників Конкурсу мають бути оформлені у формі постера. Розміри постера: висота – 120 см, ширина – 120 см(центральна частина − 60 см та дві бічні − по 30 см кожна).

2. Наукові дослідження, презентовані на Конкурсі, мають бути проведеніучнями самостійно за наявності наукового керівника − кваліфікованого фахівця

в даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи).

3. Конкурсні роботи повинні базуватися на результатах самостійнихдосліджень учнів. Перевага надається роботам, які можуть матипрактичне застосування.

4. Правила оформлення постерів наукових проектів та винахідницьких робіт передбачають використання стенду як однієї з ключових частинпроекту.

Структура стенду (постера):

- Назва (тема дослідження) має бути яскравою та складатися з кількох слів,захоплююча погляд, творча.

- Проблема, яку вирішує (мотивація, актуальність).

- Гіпотеза.

- Короткий виклад проекту (мета).

- Матеріали дослідження .

- Методи дослідження.

- Дані, досліди, результати експериментів.

- Результати: аналіз даних (таблиці, графіки, фотографії, малюнки).

- Висновки (доцільність, можливість використання).

- Бібліографія (основні джерела).

5. Постер повинен бути достатньо інформативним,оформленим, з чіткою структурованістю, послідовністю подання інформації. Не слід перевантажувати його зайвим чи нечітким текстом,невдало підібраним фономта другорядним матеріалом. Негативно оцінюється недостатня кількість ілюстративного матеріалу, графічних відображень, відсутність діаграм або таблиць, що відображають результат.

 6. Учасником Конкурсу можуть бути подані додаткові матеріали: журнал дослідження, моделі,комп’ютерна презентація до стенду, наявність патенту або заявки на патент. Зазначені документи не є обовязковими, але їх наявність має сприяти кращому розумінню змісту проекту членами журі.

 

V. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проходить у два етапи:

І-й етап − заочний конкурс тез;

ІІ-й етап − персональний та командний постерний (стендовий) захист проектів.

2. Для участі в І етапі Конкурсу тези робіт подаються організаційному комітету українською мовою. Обсяг тезне повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифтом TimesNewRoman, 14; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та іншіграфічні зображення, а також фото оформляються окремим додатком.

3. У тезах має розкриватися наступна інформація:

- тема наукового дослідження;

- прізвище та ім’я автора;

- місце навчання, клас, контактна інформація;

- термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема,яка досліджується, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедурапроведення дослідження, дані експерименту та їх аналіз (основні графіки,таблиці), висновки (практичне значення, доцільність);

- бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посиланняна відповідні веб-сайти).

4. ІІ етап Конкурсу проходить у формі відкритого стендового (постерного) захисту науково-дослідницьких проектів або авторських розробок з винахідництва длякожної категорії.

Категорії конкурсу:

• біологічні науки (ботаніка, зоологія, тощо);

• екологія та проблеми довкілля;

• науки про Землю (географія, геологія);

• науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія);

• хімія;

• інженерні науки та розробки в галузі штучного інтелекту;

 

VІ. Критерії оцінювання наукових проектів

Захист наукових проектів журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями:

 

 

 

Критерії оцінки

Максимальна кількість

балів

персональний

командний

1.

Актуальність дослідження, винаходу

15

15

2.

Творчий підхід та наукова новизна

20

20

3.

Наукова обґрунтованість дослідження, винаходу

15

8

4.

Методологічні підходи, наукові навички

10

8

5.

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

5

5

6.

Вміння вести науковий діалог, аргументованість

5

5

7.

Можливість практичного застосування

30

25

8.

Робота у команді, взаємодія (для командних робіт)

---

14

 

ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

100

100

 

VІІ. Підведення підсумків Конкурсу

 

1.     Результати обласного конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва оголошуються по його завершенню. Переможці Конкурсу  нагороджуються грамотами та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).

2.   Решта учасників конкурсу отримують диплом учасника.

 

 

VІІІ. Фінансування конкурсу

1.     Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти  районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

2.     Видатки на проведення конкурсу проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів комунального закладу Станція юних натуралістівРівненської обласної ради  на позашкільну роботу.

 

Директор

комунального закладу „Станція юних натуралістів“                                             

Рівненської обласної ради                                                                  Т. Остафійчук

 

 

                                                                                                            Додаток №3

 

  Зареєстровано в Головному                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  управлінні юстиції                                                Наказ управління освіти і науки

  у Рівненській області                                           Рівненської обласної державної

  21 лютого 2011 р.                                                 адміністрації

  за № 12/975                                                          10. 02. 2011   № 53

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного конкурсу

експериментально-дослідницьких робіт із природознавства

 „Юний дослідник“

 

І. Загальні положення

 

Обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник“(далі - Конкурс) - щорічне змаганняучнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно, які займаються експериментально-дослідницькою діяльністю в галузі біологічних наук.

Основними завданнями Конкурсу є формування у вихованців первинних екологічних знань; залучення дітей до активної пізнавальної, трудової та суспільно-корисної роботи; пошук і підтримка вихованців, які виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в напрямі природознавства; розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень; створення умов для творчої самореалізації учнів.

 

ІІ. Керівництво  конкурсу

          1. Організатором конкурсу є управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

          2. Відповідальність за координацію, організацію та проведення конкурсу покладається на комунальний заклад „Станція юних натуралістів“ Рівненської обласної ради.

Ш. Учасники Конкурсу

         1. До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів віком від 9 до 11 років, які займаються експериментально-дослідницькою діяльністю в галузі біологічних наук.

2. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівників.

3. Керівник призначається з педагогів, які брали активну участь у підготовці учнів до конкурсу.

4. Керівник відповідає за життя та здоров’я дітей.

 

ІV. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проходить у два етапи:

1.1. І-й етап − заочний конкурс робіт (відбірковий);

1.2. ІІ-й етап − захист робіт.

2. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

  „Я і природа“;

           „Рослини навколо нас“;

  „Тваринний світ;

  „Охорона здоров'я“;

  „Народознавство, краєзнавство“.

3. Тематика експериментально-дослідницької роботи з учнями у віці 9-11 років визначається відповідно до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів різної форми власності („Я і Україна“,„Природа і суспільств“, „Основи здоровя“, „Природознавство“) та програм для творчих учнівських обєднань еколого-натуралістичного напряму, рекомендованих Міністерством освіти і науки України (лист від 09.12.2003 №1/11-5131).

3.1. Я і природа

- Досліди на визначення якості у відповідності до стану води.

- Дослідження різних типів ґрунту.

- Визначення глибини зволоження ґрунту в залежності від його складу.

- Властивості вітру та їх використання людиною.

- Встановлення залежності між висотою стояння сонця та станом об'єктів природи.

- Сезонні фенологічні спостереження.

- Дослідження звязку між тваринним та рослинним світом.

- Дослідження причин забруднення оточуючого середовища.

- Дослідження води як середовища існування живих організмів.

- Вивчення взаємозв'язків між компонентами ландшафту (гора, ліс, вода тощо).

3.2. Рослини навколо нас

- Дослідження умов проростання рослин.

- Розмноження рослин різними способами.

- Зясування значення вітру для рослин.

- Рослинний годинник.

- Дослідження рослин як біологічних захисників від шкідників.

- Дослідження залежності між станом ґрунту та розвитком рослин.

- Ознайомлення з рослинами, що живуть у воді (прибережній зоні).

3.3. Тваринний світ

- Дослідження кормової бази для тварин куточку живої природи.

- Досліди на визначення гостроти зору, нюху, слуху у тварин.

- Дослідження орнітофауни своєї місцевості.

- Вивчення зимуючих птахів своєї місцевості.

- Дослідження дафнії в умовах куточка живої природи.

- Спостереження та дослідження молюсків.

- Дослідження сезонних змін видового складу птахів своєї місцевості.

- Дослідження пристосувань тварин до життя в природі.

- Дослідження сезонних змін у житті тварин (в умовах дикої природи, живого куточку).

- Дослідження умов утримання акваріумних рибок.

3.4. Охорона здоров’я

- Дослідження лікарських рослин.

- Шляхи потрапляння мікробів до нашого організму.

- Дослідження біологічних ритмів людини та їх впливу на самопочуття.

- Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів.

- Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан людини.

3.5. Народознавство, краєзнавство

- Перевірка народних прикмет.

- Тварини в народній творчості.

- Рослини та тварини в українській символіці.

- Календарні свята та обряди українського народу.

- Рослини в національній кухні рідного краю.

- Вивчення історії формування ландшафту рідного краю.

- Рослини та тварини в біблійних сюжетів.

 

V. Умови проведення Конкурсу

1. Для участі в І етапі Конкурсу експериментально-дослідницькі роботи учнів подаються організаційному комітетуна паперових та електронних носіях українською мовою. Роботи мають бути виконані відповідно до вимог щодо оформлення наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Обсяг робіт не повинен перевищувати 10 сторінок (шрифтомTimesNewRoman, 14; формат роботи − MS Word). Для більш повного висвітлення результатів дослідження, роботи можуть бути ілюстровані фотоматеріалами, малюнками, картами маршрутів тощо.

1.1. В описі експериментально-дослідницької роботи зазначається:

1.1.1. прізвище та ім’я автора;

1.1.2. місце навчання, клас, контактна інформація;

1.1.3. тема та мета дослідження;

1.1.4. місце та строки проведення дослідження;

1.1.5. схема проведення дослідження;

1.1.6. результати дослідження, їх статистична обробка;

1.1.7. висновки.

 

До захисту робіт в II етапі Конкурсу допускаються переможці та призери I етапу.

VІ. Критерії оцінювання захисту експериментально-дослідницьких робіт

 

          Захист експериментально-дослідницьких робіт журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями:

 

 

 

Критерії оцінки

 

Оцінка

1.

Повнота розкриття теми

10

2.

Чіткість, лаконічність викладу

5

3.

Наочні матеріали

5

4.

Результативність роботи

5

5.

Повнота відповідей на питання

2

6.

Оригінальність захисту

3

 

ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Підведення підсумків Конкурсу

 

         7.1.    Результати обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник“ оголошуються по його завершенню.

7.2. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування).

7.3.  Решта учасників конкурсу отримують подяку за участь у конкурсі.

VІІІ. Фінансування конкурсу

1.Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження супроводжуючих забезпечуються відділами (управліннями) освіти  районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення.

 

2. Видатки на проведення конкурсу проводяться згідно кошторису, за рахунок коштів комунального закладу Станція юних натуралістів“Рівненської обласної ради  на позашкільні заходи.

 

 

Директор

комунального закладу

„Станція юних натуралістів“                                      

Рівненської обласної ради                                                         Т. Остафійчук