1 2 3 4

Лист про проведення науково - технічного конкурсу „Intel-ЕкоУкраїна 2019”

4 вересня 2018 - Администратор

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

33028, м.Рівне, вул.В.Чорновола, 79-б, тел./факс   63-50-29

Е-mail

rivneosun2007@ukr.net

 

, www.rivneosun.com.ua

­­­­­

 

 03 вересня 2018 р.  № 02-06/247

 

    

 

    

 

 

 

 

 

     

 

Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

 

 

Головам об’єднаних

територіальних громад

Про проведення науково - технічного

конкурсу „Intel-ЕкоУкраїна 2019”

 

  Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 №12, з метою виявлення та підтримки учнівської молоді, обдарованої в різноманітних сферах науки і техніки, інтеграції в міжнародний освітній простір протягом вересня 2018 р.- лютого 2019 р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді оголошує про проведення міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF-2019. Положення про захід розміщено на сайті www.nenc.gov.ua  

           До участі в заході запрошуються, учні  8-11 класів загальної середньої освіти та учні (вихованці) професійно-технічних і позашкільних закладів освіти,  яким станом на 1 травня 2019 року не виповниться 20 років.

Наукові проекти, подані на конкурс, мають бути виконані учасниками індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

 

Конкурс  проводиться у  таких  номінаціях:

-   біологія (науки про рослини, науки про тварини);

-   клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія;

- науки про людину (біомедичні та медичні науки, прикладна медицина, науки про поведінку та соціум, біометрична інженерія);

 

 

-         науки про землю та навколишнє середовище;

-         біохімія;

-         хімія;

-         екологічна інженерія;

-         хімічна інженерія;

-         обчилювальна біологія та біоінформатика;

-         робототехніка та інтелектуальні машини;

-         матеріалознавство.

Конкурс „Intel-ЕкоУкраїна 2019”  проводиться у два етапи.

Для участі в І етапі конкурсу  необхідно до 10 грудня  ц.р. подати заявку, (заявка включає: загальну інформацію про учасника та про проект) тези та конкурсну роботу, виконану на електронних носіях українською мовою,  на  електронну адресу

rivneosun2007@ukr.net 

 

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір і направить матеріали учасників  на відбірковий  (ІІ етап) конкурсу.

(Довідки за телефоном: (0362) 230149 або моб. 0956314000; 0687864858 Євдокія Павлівна Мороз).

(Додатки до листа № 1, № 2.)

Просимо зазначену інформацію довести до відома керівників та учнів загальної середньої освіти та учнів (вихованців) професійно-технічних і позашкільних закладів освіти.

 

 

Директор Станції юних натуралістів                                              В.Воробей   

 

Є. Мороз  (0362)63-50-29

                                                                                   

 

Додаток 1

Заявка на участь у науково-технічному

конкурсі „Іntеl-Eкo  Україна 2019”

 

 

Назва проекту                                                                                                                        

 

Категорія проекту:

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) учня, який зробив та представляє наукове дослідження:

 

Число, місяць, рік народження: 

 

Повна назва навчального закладу :

Адреса навчального закладу:

Клас:

Індивідуальний або командний проект: проект командний (команда членів учнівського самоврядування школи)

Рівень знання англійської мови:

 

Наявність матеріалів для постерного (стендового) захисту: 

 

Технічні засоби, необхідні для демонстрації проекту:

Прізвище, ім'я, по батькові викладача:

Чи представлявся даний науковий проект на інші конкурси?

Контактна інформація для зв'язку з конкурсантом:

телефон: моб. учасника проекту

телефон: моб. керівника проекту

E-mail:

 

Дата подання заявки:                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток 2

 

Умови проведення Всеукраїнського науково-технічного конкурсу

Іnte-Еко Україна 2019”

1. Мета конкурсу.

1.1. Всеукраїнський науково-технічний конкурс „Intel-ЕкоУкраїна 2019” (далі - Конкурс) є національним етапом Міжнародного конкурсу IntelISEF2018, який проводиться серед кращих у світі молодих учених і винахідників з метою демонстрації найсучасніших наукових проектів та обміну ідеями.

1.2.   Основними завданнями Конкурсу є:

•        виявлення та підтримка учнівської молоді, обдарованої в різноманітних сферах науки й техніки;

•        розвиток інженерної думки серед молоді;

•        популяризація серед молоді науки як професії;

•        популяризація академічних досліджень молодих учених.

2. Учасники Конкурсу

 

          2.1. До участі в Конкурсі запрошуються запрошуються, учні  8-11 класів загальної середньої освіти та учні (вихованці) професійно-технічних і позашкільних закладів освіти,  яким станом на 1 травня 2019 року не виповниться 20 років.

2.2. Наукові проекти, подані на Конкурс, мають бути виконані протягом 2018- ­2019 років індивідуально або командно (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

2.3. Участь у Конкурсі можуть брати переможці Всеукраїнських науково - дослідницьких конкурсів за умови відповідності їх проектів вимогам Конкурсу.

2.4. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цих Умов, програми конкурсів, норм поведінки та правил техніки безпеки.

2.5. Кожен учасник може подати лише одну роботу на один із національних етапів міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF- 2019 (другим є Всеукраїнський науково-технічний конкурс Intel-ТехноУкраїна).

За умови подання одним учасником однієї й тієї ж роботи на обидва конкурси або подання кількох робіт учасник дискваліфікується без права участі в конкурсі в поточному році.

3.Порядок проведення Конкурсу

 

3.1. Конкурс  проводиться у  таких  номінаціях:

-   біологія (науки про рослини, науки про тварини);

-   клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія;

- науки про людину (біомедичні та медичні науки, прикладна медицина, науки про поведінку та соціум, біометрична інженерія);

-         науки про землюта навколишнє середовище;

-         біохімія;

-         хімія;

-         екологічна інженерія;

-         хімічна інженерія;

-         обчилювальна біологія та біоінформатика;

-         робототехніка та інтелектуальні машини;

-         матеріалознавство.

3.2. Конкурс проводиться у два етапи:

3.2.1.  І етап - реєстрація та заочний конкурс тез наукових проектів.

На підставі поданих матеріалів конкурсне журі проведе відбір учасників ІІ етапу конкурсу.

Результати відбору Конкурсу будуть оприлюднені на сайті http: //intelecoukraine.org до 28 грудня 2018 р.

3.2.2.II-й етап Конкурсу проходить у формі очного постерного захисту наукових проектів та наукового інтерв’ю з представниками журі Конкурсу. Він відбудеться з 05  до 08 лютого 2019 року.

Для демонстрації проекту учасники можуть використовувати демонстраційні моделі або макети, які повинні відповідати правилам техніки безпеки та розміщуватись на робочому місці учасника.

Найкращі проекти з кожної категорії потрапляють до Суперфіналу Конкурсу, де боротимуться за право представляти Україну на різних міжнародних конкурсах. Журі залишає за собою право не рекомендувати жодної роботи з категорії до Суперфіналу.

Суперфінал Конкурсу проходить у формі відкритого стендового захисту кращих робіт з елементами інтерв'ю та наукової співбесіди двома мовами - українською або російською та англійською. Основна увага журі Конкурсу приділяється вмінню учня ефективно спілкуватись, відповідати на запитання, відстоювати власну точку зору, на логічність мислення та рівень володіння англійською мовою.

3.3. Переможці Суперфіналу конкурсу здобудуть право представляти свої проекти на Всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу IntelISEF, який відбудеться з 12 по 17 травня 2019 року у місті  Арізона (США)

3.4. Учасники Суперфіналу Конкурсу можуть отримати право представляти Україну на інших міжнародних конкурсах, афільованих Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді.

4.  Вимоги до наукових проектів.

4.1.Наукові проекти мають бути виконані учнями самостійно під керівництвом наукового керівника - кваліфікованого фахівця в даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи).

4.2. Для більш повного висвітлення результатів дослідження проект може бути ілюстрований проектною книгою (робочим журналом, що містить графіки, діаграми, ескізи тощо) та описом дослідження (документом, в якому зазначено проблему, яку досліджує проект, гіпотезу, методи дослідження, отримані дані та їх аналіз, висновки, варіанти практичного застосування результатів дослідження тощо).

4.3.Наукові проекти, підготовлені у формі демонстрацій, інформаційних

повідомлень, пояснювальних моделей або результатів досліджень літератури, науковим журі_не розглядаються.

4.4.Наукове шахрайство (плагіат,підроблення, використання чи презентування чужих досліджень, недостовірність результатів тощо) або негідна поведінка щодо інших учасників неприпустимі на будь-якому етапі процесу дослідження або Конкурсу.

4.5.Подані на Конкурс проекти проходять перевірку на відповідність правилам проведення досліджень міжнародного конкурсу, які забороняють учасникам працювати з важкими металами, радіоактивними, вибухонебезпечними матеріалами та іншими предметами, що можуть становити суттєву загрозу для людини. Крім того, під час дослідження забороняється наносити суттєву шкоду людям, тваринам та навколишньому середовищу тощо.

4.6. Для участі у І етапі Конкурсу учасники повинні подати тези проекту. Тези проекту - це короткий опис виконаної роботи українською мовою. Тези мають містити терміни проведення дослідження та оглядовий опис дослідження: короткий опис цілей проекту, процедури дослідження, зібрані дані, зроблені висновки і можливі варіанти практичного застосування. Тези не повинні містити детальні подробиці та міркування. Обсяг тез не повинен перевищувати 6000 знаків. Тези не повинні містити докладних доказів/опису процедур дослідження. Вони мають давати чітке уявлення про проведене дослідження. У тезах увага повинна бути зосереджена на роботі, виконаній цього року. У тезах мають бути описані наукові досягнення, виконані безпосередньо учасником конкурсу.

4.7.     Доповідь про хід і результати проекту на ІІ етапі Конкурсу має бути оформлена у формі постера. Розміри постера: висота - 90 см, ширина - 90 см. Рекомендована структура постера:

•         коротка творча назва проекту,

•         актуальність завдання,

•         мета проекту,

•         гіпотеза,

•         матеріали і методи дослідження,

•         результати експериментів,

•         висновки,

•         науково-практичне застосування,

•         подальші плани щодо розвитку дослідження.

 

5.Критерії оцінювання наукових проектів

Наукові проекти журі Конкурсу оцінює за наступними критеріями

Критерії

Максимальна кількість балів

Наукова гіпотеза/дослідження проблеми

10 балів

Методологія

15 балів

    Виконання: збір даних, аналіз та інтерпретація/виготовлення та випробування

20 балів

Творчий підхід

20 балів

Презентація: постер

10 балів

Презентація: інтерв'ю

25 балів

Загалом

100 балів